Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: C

Комплексна модель функційної сформованості, CMMI [СіЕмЕмАй](від англ. Capability Maturity Model Integration) – концепція, що описує основні складові ефективної розробки та супроводу продукту. Комплексна модель функційної сформованості (CMMI) включає найкращі практики планування, інженерії й управління розробкою та супроводу продукта.
Джерело: CMMI
Синонім: інтегрована модель зрілості технологічних процесів, інтегрована модель рівнів зрілості можливостей створення ПЗ, складена модель функціональної сформованості.

Сертифікація – спосіб засвідчення відповідності необхідним вимогам компонента, системи або фахівця, зокрема шляхом складання іспиту.

Тестування на підставі контрольного списку -- апостеріорна (з досвіду) техніка складання тестів, відповідно до якого кваліфікований фахівець здійснює верифікацію продукту за верхньорівневим списком елементів які слід перевірити, врахувати чи звернути на них увагу, або система правил чи критеріїв.

Програмний код -- машинні інструкції та інструкції опису даних виражені мовою програмування чи у вигляді виходових даних асемблера, компілятора або іншого транслятора (перетворювача).
Джерело: IEEE 610

Охоплення коду -- аналітичний метод що з'ясовує які частини ПЗ були охоплені серією тестів (були виконані), а які -- ні, зокрема охоплення операторів, охопленння розгалужень чи охоплення простих умов.

Комерційне ПЗ, COTS (від англ. commercial off-the-shelf - комерційний продукт "з коробки") -- програмний продукт що розроблений для ринку, тобто для широкого кола клієнтів, а отже відпускається всім клієнтам в однаковому вигляді.
Синонім: ПЗ готового рішення, коробочний продукт.

Компілятор -- інструментальне ПЗ що перетворює програми написані високорівневою мовою на їх відповідник машинною мовою.
Джерело: IEEE 610

Складність -- ступінь складності для сприйняття, супроводу та верифікації проектного рішення та (або) внутрішньої структури компонента чи системи.
Див. також: цикломатична складність

Врегульованість -- здатність програмного продукту дотримуватись вимог стандартів, міжнародних норм, нормативно-правових актів тощо.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

компонент -- найменша складова частина ПЗ, що може бути відтестована відокремлено.
Синонім: модуль програми

Тестування інтеґрації компонентів -- тестування, що здійснюється з метою виявлення вад інтерфейсу та хиб взаємодії інтеґрованих компонентів.
Синонім: тестування модульної інтеґрації

Специфікація компонента -- опис функцій компонентів шляхом завдання виходових значень для тих чи інших входових значень в заданому контексті використання, із зазначенням необхідної нефункційної поведінки (зокрема корисної дії ресурсів).
Синонім: специфікація модуля

тестування компонентів -- тестування окремих програмних компонентів.
Джерело: згідно з IEEE 610
Синоніми: юніт-тестування, модульне тестування

Логічна умова -- логічний вираз що може набувати логічних значень "Істина" або "Хиба", як-от A>B.
Див. також: тестування простих умов
Синонім: логічне висловлювання, логічний вираз, умова, точка галуження за умовою, порівняння.

охоплення логічних умов -- відсоток логічних значень використаних у серії тестів. Для 100%-го охоплення логічних умов необхідно щоб кожна проста логічна умова блоків прийняття рішень була протестована на набуття значень "Істина" та "Хиба".
Синонім: покриття умов.

Конфігурація -- сполучення компонентів чи систем в залежності від їх кількості, типу та взаємопов'язаності їх складових частин.

Контроль конфігурацій -- частина процесу управління конфігураціями, що складається із перевірки, узгодження, ухвалення або відхилення змін конфігураційних одиниць, та їх впровадження після проведення формалізованого визначення конфігурацій.
Джерело: IEEE 610
Синонім: відслідковування змін, реконфігурація

Конфігураційна одиниця -- сполучення апаратних чи програмних засобів, або АПЗ, що були виокремлені для управління конфігураціями, та в процесі управління конфігураціями розглядається як окремий об'єкт.
Джерело: IEEE 610
Синонім: об'єкт конфігурації, елемент конфігурації, складова частина конфігурації

Управління конфігураціями -- дисциплінарна галузь що займається технічним й адміністративним управлінням та спостереженням з метою визначення й документування функціональних і фізичних характеристик конфігураційних одиниць, обліку змін цих характеристик, фіксації і зведення проваджуваних змін та стану їх впровадження, й перевірки на відповідність наявним вимогам.
Джерело: IEEE 610

Система управління конфігураціями -- інструмент визначення конфігураційних одиниць, їх контролю, обліку змінень і версій, та формування базисів конфігураційних одиниць.
Синонім: інструмент контролю версій


Повірочне тестування -- тестування проходженням тестувальних випадків, що вони минулого разу отримали незадовільні результати, з метою верифікування успішності здійснених виправлень.
Синонім: повторне тестування, підтверджувальне тестування

Потік виконання -- послідовність виконання дій (або переходів) компонентом чи системою.
Синоніми: потік керування, послідовність виконання, управляюча логіка, потік управління програми, перебіг виконання.

Тестування потоку виконання -- підхід до тестування прозорої скриньки, що передбачає складання тестувальних випадків призначених для виконання певних послідовностей дій. Існує кілька технік тестування потоку виконання, зокрема тестування рішень, тестування логічних значень та тестування переходів, кожна із технік має власний підхід та ступінь охоплення перебігу виконання.
Див. також: тестування рішень, тестування простих умов, тестування шляхів

Тестування міграції -- тестування даних перетворених програмним забезпеченням заміщуваних систем на предмет можливості їх застосування у нових системах.
Синонім: тестування перетворення

Охоплення -- ступінь відпрацьювання серією тестів тої чи іншої ділянки охоплення (в процентах).
Синоніми: охоплення тестами

Вимірювач охоплення -- інструмент що надає об'єктивні показники щодо того які зі структурних одиниць, зокрема операторів, відгалужень, були відпрацьовані серією тестів.

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1094

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу