Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: B

Найкраща практика – переважний або інноваційний метод, що сприяє оптимізації діяльності організації за певних умов та, зазвичай, визнається іншими компаніями галузі як найкращий.

Бета-тестування – тестування впровадження, що здійснюється потенційним та (або) дійсним користувачем (клієнтом) на його стороні й без будь-якої участі розробника, з метою з'ясування чи задовольняє компонент чи система потреби користувача (клієнта) та відповідає бізнес-процесам. Бета-тестування часто застосовується в якості зовнішнього приймального тестування для комерційного ПЗ (готових рішень) з метою отримання відгуків від ринку.
Синонім: польове тестування

техніка складання тестів чорної скриньки – процедура утворення та (або) добору тестувальних
випадків, що послуговується аналізом специфікації (як функційної так і нефункційної) безвідносно до внутрішньої структури компонента чи системи.
Синоніми: техніка проектування тестів за принципом чорної скриньки, створення тестів за методом чорної скриньки, техніка використання специфікацій для проектування тестів.

тестування чорної скриньки – тестування, як функційне, так і нефункційне, безвідносно до внутрішньої структури компонента чи системи.
Синоніми: тестування чорної скриньки, тестування за специфікацією, тестування закритого ящика (ЗЯ).

Межове значення – входове чи виходове значення, що лежить на межі еквівалентного інтервалу або таке значення, що розташоване на найменшому прирості по одну із сторін від такої межі, як-от значення на нижній чи верхній межах шкали.
Синонім: граничне значення

Аналіз межових значень – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки розробляють з огляду на межові значення.
Див. також: межові значення

Відгалуження -- базовий блок, що може бути обраний до виконання відповідно оператору, що для нього можливий один з двох (або й більше) шляхів виконання, зокрема "case", "jump", "go to", "if-then-else".
Синонім: гілка

Тестування відгалужень – техніка складання тестів прозорої скриньки у якій тестувальні випадки спрямовані на охоплення відгалужень програми.

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1093

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу