Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: A

Критерії приймання – критерії завершення, що їм має задовольняти компонент чи система для передачі користувачу, клієнту або іншій уповноваженій стороні.
Джерело: IEEE 610
Синонім: атестаційні критерії

Приймальне тестування – формалізована перевірка, що виконується для з'ясування чи цей продукт дотримує критеріїв приймання з врахуванням потреб користувача, ТЗ та наявних бізнес-процесів. За результатами цієї перевірки користувач, клієнт або інша уповноважена сторона роблять висновок щодо можливості прийняття продукту.
Джерело: Згідно з IEEE 610
Див. також: користувацьке приймальне тестування
Синонім: приймальні випробування

Áктор – користувач чи будь-яка інша особа або система, що певним чином взаємодіє з тестованим об'єктом.
Синонім: сторона взаємодії, учасник, актант, дієвець, дійова особа

Фактичний результат – відтворювана (або спостережувана) поведінка компонента чи системи протягом тестування.
Синонім: отриманий результат, реальний результат.

Альфа тестування – здійснення експлуатаційного навантаження (або його симуляції), що виконується потенційними користувачами (або клієнтами) чи незалежною командою тестувальників, яка діє на умовах субпідряду. Альфа-тестування часто застосовується для перевірки ПЗ готового рішення у якості внутрішнього приймального тестування.

Аудит – незалежна перевірка програмних засобів чи процесів на предмет їх відповідності стандартам, нормативним документам, специфікаціям, та (або) процедурам, керуючись об'єктивними критеріями, зокрема документацією яка визначає: (1) форму або вміст продуктів розробки, (2) процес згідно якого продукти мають бути розроблені, (3) спосіб визначення відповідності стандартам чи нормативним документам.
Джерело: IEEE 1028

Аудиторський слід – зворотній шлях процесу за яким можна відстежити ввідну змінну, розглядаючи виходові дані як точку початку. Аудиторський слід сприяє аналізу недоліків та дозволяє проводити аудит.
Джерело: згідно TMap

Автентифікація -- процедура з'ясування достовірності особи або процесу.
Див. також: авторизація

Авторизація -- дозвіл, що надається користувачу або процесу для доступу до ресурсів.
Див. також: автентифікація

Доступність – ступінь працездатності компонента чи системи та наявність доступу для їх використання за такої потреби. Як правило виражається у відсотках.
Джерело: IEEE 610
Синонім: доступність

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1092

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу