Future Man (season 1) / Людина майбутнього (сезон 1): Future Man - Season 1, Episode 9 (Operation: Fatal Attraction)

Оригінал англійською Переклад українською

Previously on Future Man...

# · 00:03.23000:05.034

У попередніх серіях.

ivasykus 4.02.18 в 14:13

It's the Cameronium.

# · 00:05.05900:06.149

Це все кемероній.

ivasykus 4.02.18 в 14:13

It scrambled our bodies in the jump.

# · 00:06.15000:07.590

Він перемішав наші тіла
під час стрибка.

ivasykus 4.02.18 в 14:13

People fucking love me here.

# · 00:07.61400:09.235

Люди мене обожнюють.

ivasykus 4.02.18 в 14:13

I've got "it."

# · 00:09.23600:10.486

Я тут свій.

ivasykus 4.02.18 в 14:13

And what am I asked to do?

# · 00:10.48700:11.987

А що я змушений робити?

ivasykus 4.02.18 в 14:13

Blow shit up.

# · 00:11.98800:13.072

Підривати.

ivasykus 4.02.18 в 14:13

I was in love once.

# · 00:13.07300:14.114

Я колись був закоханий.

ivasykus 4.02.18 в 14:14

- Marigold?
- No, sweet Leslie.

# · 00:14.11500:16.659

- У Меріґольд?
- Ні, у гарнюню Леслі.

ivasykus 4.02.18 в 14:14

What kind of heroes are we gonna be?

# · 00:16.66000:18.285

Якими героями ми будемо?

ivasykus 4.02.18 в 14:14

The kind who save the
world by killing a baby

# · 00:18.28600:20.120

Тими, які рятують світ,
убивши немовля,

ivasykus 4.02.18 в 14:15

or the kind that save the world

# · 00:20.12100:21.455

чи тими, які рятують світ,

ivasykus 4.02.18 в 14:15

by sending a man down a
path towards a better life?

# · 00:21.45600:23.496

даючи людині шанс
прожити краще життя?

ivasykus 4.02.18 в 14:15

What have you done?

# · 00:23.52000:24.437

Що ти накоїв?

ivasykus 4.02.18 в 14:15

There's a boat leaving tonight

# · 00:24.46200:26.418

Сьогодні відпливає човен,

ivasykus 4.02.18 в 14:16

and we're gonna make sure
Elias Kronish is on it.

# · 00:26.41900:29.172

і ми переконаємось, щоб
Еліас Кроніш був на ньому.

ivasykus 4.02.18 в 14:16

Trust me, okay?

# · 00:32.05000:33.175

Довірся мені.

ivasykus 4.02.18 в 14:16

This day was the turning
point in Kronish's life.

# · 00:33.17600:35.844

Цей день змінив
усе життя Кроніша.

ivasykus 4.02.18 в 14:16

Okay, he was gonna give it all up

# · 00:35.84500:37.179

Він мав покинути все це

ivasykus 4.02.18 в 14:17

and sail away with his
one true love, Leslie,

# · 00:37.18000:39.223

та відплисти звідси зі своїм
справжнім коханням Леслі.

ivasykus 4.02.18 в 14:17

but instead he stayed here with his wife

# · 00:39.22400:41.016

Але натомість він залишився
із дружиною

ivasykus 4.02.18 в 14:18

and kept doing his research.

# · 00:41.01700:42.142

та продовжив дослідження.

ivasykus 4.02.18 в 14:18

It's his biggest regret
in his entire life.

# · 00:42.14300:43.863

Він про це шкодує
найбільше в житті.

ivasykus 4.02.18 в 14:18

Wolf, get over here and
help me stand on his chest!

# · 00:43.88700:46.188

Вовче, ходи сюди і
допоможи мені стояти на ньому!

ivasykus 4.02.18 в 14:20

You said if there was a
way to save the world

# · 00:46.18900:47.989

Ти казала, що, якби був
спосіб врятувати світ,

ivasykus 4.02.18 в 14:20

without sacrificing any
more lives, you'd do it.

# · 00:48.01300:49.942

не вбиваючи нікого,
ти зробила б це.

ivasykus 4.02.18 в 14:20

This is a way.

# · 00:49.94300:52.194

От тобі цей спосіб.

ivasykus 4.02.18 в 14:20

How would we get him on that boat?

# · 00:52.19500:53.779

Як ми затягнемо його на човен?

ivasykus 4.02.18 в 14:21

That part's easy, okay?

# · 00:53.78000:54.935

Це буде легко.

ivasykus 4.02.18 в 14:21

- lt's fine.
- You always say that

# · 00:54.96000:56.200

Ти завжди кажеш це,

ivasykus 4.02.18 в 14:23

before launching into a
needlessly complicated plan.

# · 00:56.22400:58.325

перші ніж вдатися до
безглуздо складного плану.

ivasykus 4.02.18 в 14:23

We already know that Kronish is having

# · 00:58.32600:59.368

Слухай, ми вже знаємо,
що у Кроніша

ivasykus 4.02.18 в 14:24

an affair with Leslie.

# · 00:59.36901:00.369

інтрижка з Леслі.

ivasykus 4.02.18 в 14:24

So all we have to do is expose that...

# · 01:00.37001:01.954

Тож нам просто треба
її підігріти.

ivasykus 4.02.18 в 14:25

- Difficult.
- ...which will blow up

# · 01:01.95501:03.355

- Складно.
- ...що знищить

ivasykus 4.02.18 в 14:25

- his marriage...
- Speculative.

# · 01:03.35601:04.596

- його шлюб...
- Сумнівно.

ivasykus 4.02.18 в 14:25

...which was bad anyways
because Marigold

# · 01:04.62001:06.542

...який усе одно був жахливим,
бо Меріґольд

ivasykus 4.02.18 в 14:26

was already cheating on him too...

# · 01:06.54301:07.543

також йому зраджувала...

ivasykus 4.02.18 в 14:27

- Hearsay.
- ...which would give him

# · 01:07.54401:08.669

- Здогади.
- ...що підштовхне його

ivasykus 4.02.18 в 14:28

the little push he needs to leave.

# · 01:08.67001:10.030

нарешті піти.

ivasykus 4.02.18 в 14:28

It's a win-win for everybody.

# · 01:10.05401:11.338

Усі у виграші.

ivasykus 4.02.18 в 14:29

- Too slow.
- lt's gonna work.

# · 01:11.33901:12.673

- Ви надто повільні.
- Це спрацює.

ivasykus 4.02.18 в 14:29

Trust me, all right?

# · 01:12.67401:13.737

Повір мені, добре?

ivasykus 4.02.18 в 14:30

We go back to 2017 to a world

# · 01:13.76201:15.512

Ми повернемося до 2017 у світ,

ivasykus 4.02.18 в 14:30

where Kronish Lab doesn't even exist.

# · 01:15.53701:17.455

де лабораторія Кроніша
взагалі не існує.

ivasykus 4.02.18 в 14:30

And if it does, there's always
a baby to kill in 1949.

# · 01:17.48001:21.557

А якщо існує, то завжди лишається
побиття немовляти у 1949.

ivasykus 4.02.18 в 14:30

If you time trick us again,

# · 01:21.55801:23.267

Якщо ти знову нас намахаєш,

ivasykus 4.02.18 в 14:32

I'll burst your nut sack.

# · 01:23.26801:26.061

я розірву твою мошонку.

ivasykus 4.02.18 в 14:32

Okay.

# · 01:26.06201:27.354

Зрозумів.

ivasykus 4.02.18 в 14:32

All right, okay.

# · 01:27.35501:30.024

Гаразд.

ivasykus 4.02.18 в 15:11

Наступна сторінка →

Хвилинку...