Carefree / Безтурботна: Carefree

Оригінал англійською Переклад українською

Can I help you, sir?

# · 02:11.07702:12.505

Я можу вам допомогти, сер?

WildImagination 22.11.17 в 13:20

Yes, just help me steady this thing.

# · 02:12.67302:15.030

Так, поможи мені зупинити цю річ.

WildImagination 22.11.17 в 13:21

Thank you.

# · 02:18.79002:20.411

Дякую.

WildImagination 22.11.17 в 13:21

Oh, could you give me
a little information?

# · 02:21.94802:24.838

Можеш мені сказати дещо?

WildImagination 22.11.17 в 13:22

- Yes, sir.
- Thank you.

# · 02:25.00602:27.228

- Так, сер.
- Дякую.

WildImagination 22.11.17 в 13:22

Don't wait up for me.

# · 02:32.42002:34.642

Не чекай на мене.

WildImagination 22.11.17 в 13:23

Please call me when we
get to the 18th floor.

# · 02:41.82802:45.580

Будь ласка, покличте мене коли ми доберемось до 18-того поверху.

WildImagination 22.11.17 в 13:24

Eighteenth floor, sir.

# · 02:58.31703:00.244

Вісімнадцятий поверх, сер.

WildImagination 22.11.17 в 13:24

Thank you so much.

# · 03:00.90903:02.666

Дуже дякую вам.

WildImagination 22.11.17 в 13:25

If you run into my
stomach on the way down...

# · 03:02.83703:04.855

Якщо ви наткнетесь на мій
шлунок по дорозі вниз...

WildImagination 22.11.17 в 13:25

...kindly have it sent up.

# · 03:05.03203:07.219

... будь ласка, відправте його нагору.

WildImagination 22.11.17 в 13:26

- Mr. Arden.
- Where's Tony Flagg? I wanna see him.

# · 03:15.27103:17.696

- Містер Арден.
- Де Тоні Флагг? Я хочу його побачити.

WildImagination 22.11.17 в 13:27

Well, come in here, please.

# · 03:17.86403:19.450

Проходьте сюди, будь ласка.

WildImagination 22.11.17 в 13:28

Dr. Flagg's busy right now,
but pipe down and I'll take you.

# · 03:19.62603:23.049

Доктор Флагг зараз зайнятий,
але заспокойся і я тубу відведу.

WildImagination 22.11.17 в 13:33

Well, how do you feel now?

# · 03:38.14203:39.469

Ну, як ти тепер себе почуваєш?

WildImagination 22.11.17 в 13:33

I'm not drunk anymore,
Tony. I'm just dizzy.

# · 03:39.63803:42.324

Я більше не п'яний,
Тоні. В мене просто кругом голова.

WildImagination 22.11.17 в 13:36

All right, we'll unwind you.

# · 03:42.49703:43.789

Добре, ми тебе розслабимо.

WildImagination 22.11.17 в 13:38

Say, Steve, when I went to
Switzerland you never drank like this.

# · 03:43.96003:47.009

Скажи, Стів, коли я був у
Швейцарії ти ніколи так не пив.

WildImagination 22.11.17 в 13:38

How long have you been tight?

# · 03:47.18503:48.511

Як довго ти був таким?

WildImagination 22.11.17 в 13:40

Three days: Yesterday,
today and tomorrow.

# · 03:48.68003:51.072

Три дня: Вчора,
сьогодні і завтра.

WildImagination 22.11.17 в 13:40

Because this Amanda What's-Her-Name
broke her engagement to you?

# · 03:51.24003:54.164

Із-за того що та Аманда Як-там-її
порвала з тобою заручини?

WildImagination 22.11.17 в 13:41

- Yeah, for the third time.
- What happened the other two times?

# · 03:54.33103:57.222

- Так, в третій раз.
- Що сталося в минулі два рази?

WildImagination 22.11.17 в 13:41

I got stiff.

# · 03:57.39003:58.375

Я задубів.

WildImagination 22.11.17 в 13:43

I hope she changes her
mind before you get DTs.

# · 03:58.55404:00.809

Я надіюсь що вона передумає
перед тим як ти отримаєш білу гарячку.

WildImagination 22.11.17 в 13:45

That's why I came to
see you, about her.

# · 04:00.98104:02.771

Тому я й прийшов
до тебе, через неї.

WildImagination 22.11.17 в 13:45

You came to the right man.
He's straightened out some pips.

# · 04:02.94204:05.628

Ти прийшов до правильного чоловіка.
Він випрямляв таких дам.

WildImagination 22.11.17 в 13:47

We had a dame here yesterday
who was in love with her feet.

# · 04:05.80104:08.555

Ми вчора мали тут даму,
яка була закохана в свої ноги.

WildImagination 22.11.17 в 13:48

Sorry, Steve, I'm no marriage broker.

# · 04:08.72604:10.879

Вибач, Стів, я не по заміжжю.

WildImagination 22.11.17 в 13:50

Now, this Amanda
What's-Her-Name...

# · 04:11.05304:12.708

Ця Аманда
Як-її-там...

WildImagination 22.11.17 в 13:50

Stop calling her What's-Her-Name.
Her name's Cooper, Amanda Cooper.

# · 04:12.88204:16.067

Перестань її називати Як-її-там.
Її звати Купер, Аманда Купер.

WildImagination 22.11.17 в 13:51

I don't care what her name is. To
me, she's another maladjusted woman.

# · 04:16.23904:19.526

Мені все рівно як її звати. Для
мене, вона ще одна неправильна жінка.

WildImagination 22.11.17 в 13:53

She's in perfect order.
She's beautiful, Tony.

# · 04:19.69604:21.952

З нею все в порядку.
Вона прекрасна, Тоні.

WildImagination 22.11.17 в 13:54

That has nothing to do with it either.

# · 04:22.12304:23.880

Це також не має відношення до справи.

WildImagination 22.11.17 в 13:59

Perhaps she's merely
trying to escape reality.

# · 04:24.05104:26.307

Можливо вона лише
намагається втекти від реальності.

WildImagination 22.11.17 в 14:00

Escape what reality?

# · 04:26.47804:28.269

Втекти з якої реальності?

WildImagination 22.11.17 в 14:00

- In this case, you.
- What do you...?

# · 04:28.44004:30.026

- В цьому випадку, тебе.
- Що ти маєш...?

WildImagination 22.11.17 в 14:00

We all try to escape reality.

# · 04:30.20204:31.788

Ми всі намагаємось втекти від реальності.

WildImagination 22.11.17 в 14:01

We all wanna be something entirely
different than we really are.

# · 04:31.96304:34.887

Ми всі хочемо бути чимось зовсім
іншим ніж тими ким ми насправді є.

WildImagination 22.11.17 в 14:02

- When I was a kid, I wanted to be a fireman.
- Sure. I wanted to be a cop.

# · 04:35.05604:38.705

- Коли я був дитиною, я хотів бути пожежником.
- Звісно. Я хотів бути поліцейським.

WildImagination 22.11.17 в 14:02

Remember when we were in
college how stage-struck I was?

# · 04:38.87804:41.564

Пам'ятаєш коли ми були
в коледжі я закохався в сцену?

WildImagination 22.11.17 в 14:04

I wanted to be a dancer.

# · 04:41.73704:42.960

Я хотів бути танцівником.

WildImagination 22.11.17 в 14:04

Psychoanalysis showed me I was wrong.

# · 04:43.13404:45.060

Психоаналіз показав мені що я був не правий.

WildImagination 22.11.17 в 14:04

It's the one way we have of finding out
what we really want and why we want it.

# · 04:45.22804:48.843

Це єдиний шлях дізнатися
що ми дійсно хочемо і чому ми цього хочемо.

WildImagination 22.11.17 в 14:05

I wanna marry Amanda, and I know why.

# · 04:49.01804:51.205

Я хочу одружитися на Аманді, і я знаю чому.

WildImagination 22.11.17 в 14:05

Perhaps if I psychoanalyze you,
you won't wanna marry Amanda.

# · 04:51.97804:54.868

Можливо якщо я проведу на тобі психоаналіз,
ти не захочеш одружитися на Аманді.

WildImagination 22.11.17 в 14:06

Well, I don't wanna
not wanna marry Amanda.

# · 04:55.03604:57.019

Ну, я не хочу
не хотіти одружуватись на Аманді

WildImagination 22.11.17 в 14:07

Easy, Mr. Arden. You don't
have to say everything twice.

# · 04:57.19705:00.517

Легше, містер Арден. Вам не
потрібно повторювати двічі.

WildImagination 22.11.17 в 14:08

- What do you want?
- I wanna marry Amanda.

# · 05:00.68805:02.739

- Що ти хочеш?
- Я хочу одружитися на Аманді.

WildImagination 22.11.17 в 14:09

I guess he wants to marry
What's-Her-Name, all right.

# · 05:02.91505:05.340

Думаю що він дійсно хоче
одружитися на Як-її-там.

WildImagination 22.11.17 в 14:09

Tony, you've just got to see her.

# · 05:05.50805:07.026

Тоні, тобі потрібно її зустріти.

WildImagination 22.11.17 в 14:10

Наступна сторінка →

Хвилинку...