UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E26 The Long Sleep / Довгий сон

Оригінал англійською Переклад українською

- Morning.
- Morning.

#1 · 01:17.28001:18.679

- Доброго ранку.
- Доброго ранку.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- Morning.
- Good morning.

#2 · 01:19.44001:20.873

- Доброго ранку.
- Доброго ранку.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- Morning.
- Morning.

#3 · 01:20.92001:22.114

- Доброго ранку.
- Доброго ранку.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- Morning, sir.
- Morning.

#4 · 01:22.16001:24.151

- Доброго ранку, сер.
- Доброго ранку.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- Morning.
- Good morning.

#5 · 01:24.20001:26.111

- Доброго ранку.
- Доброго ранку.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Morning, Colonel.
All quiet on the Western Front?

#6 · 01:26.16001:28.799

Доброго ранку, полковнику.
Все спокійно на Західному фронті?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- I'll let you know.
- Good.

#7 · 01:28.84001:30.956

- Я Вам повідомлю.
- Добре.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Yes, hello.

#8 · 01:31.00001:32.956

Ага, привіт.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- That was security on the line.
- And?

#9 · 01:48.96001:51.349

- Тут служба безпеки дзвонила.
- І?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Enquiries on UFO report YP195
may be reopened now.

#10 · 01:53.76001:57.878

Запитують про відновлення
розгляду звіту ИП195.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- And?
- Will you handle it yourself?

#11 · 01:57.92002:01.959

- І?
- Розберетеся з цим самі?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Well, since I have no idea
what UFO report YP195 is all about,

#12 · 02:02.00002:07.074

Ну, так як я не знаю,
що це за звіт ИП195 по НЛО,

Alexasa 4.02.17 в 21:26

I can't answer the question.

#13 · 02:07.12002:09.111

я не можу відповісти.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

The last report was numbered 7,000,
so you have the advantage on me.

#14 · 02:09.16002:13.711

Останній звіт мав семитисячний
номер, так що у тебе є фора.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

This was ten years ago.

#15 · 02:13.76002:15.796

Це було десять років тому.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

The main witness was hit by a car
and has been in a coma ever since.

#16 · 02:15.84002:20.675

Головний свідок була збита машиною
і з тих пір знаходилась у комі.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

That is, until this morning.

#17 · 02:20.72002:23.439

До сьогоднішнього ранку.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- How is she?
- I don't know.

#18 · 02:24.88002:27.678

- Як вона?
- Я не знаю.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

The hospital just said
that she was conscious.

#19 · 02:27.72002:30.234

З госпіталю тільки повідомили,
що вона прийшла до тями.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Dr Jackson's on his way there now.

#20 · 02:30.28002:33.431

Доктор Джексон вже їде туди.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

(Tyres screech)

#21 · 02:33.48002:35.038

(Вереск шин)

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Colonel Johns was on that case.

#22 · 02:37.68002:39.716

Цією справою займався полковник Джонс.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Would you like me to ask him
to follow it through?

#23 · 02:39.76002:42.399

Хочете, я попрошу його розповісти деталі?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

No. I'll handle it.

#24 · 02:42.44002:45.557

Ні. Я розберусь з цим.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Get me Colonel Foster.

#25 · 02:45.60002:48.353

З'єднайте з полковником Фостером.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Thank you. Commander.

#26 · 03:08.36003:10.430

Дякую. Командувачу.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Dr Jackson, thanks for getting here
so quickly.

#27 · 03:10.48003:13.199

Доктор Джексон, спасибі,
що прибули так швидко.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- Has she remembered anything yet?
- She hasn't spoken yet.

#28 · 03:13.24003:16.869

- Вона згадала вже що-небудь?
- Вона ще не заговорила.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Shall I lead the way?

#29 · 03:16.92003:18.911

Дозвольте, я покажу дорогу.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- How's our security?
- Adequate.

#30 · 03:20.80003:23.030

- Як наша безпека?
- Достатня.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Medically speaking, is it safe
for me to question her so soon?

#31 · 03:23.08003:26.550

З медичної точки зору -
я можу вже опитати її?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Oh, yes. It can only help. She's been
in limbo for the last ten years.

#32 · 03:26.60003:31.037

О, так. Це тільки допоможе. Вона була
як в ув'язненні останні десять років.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

We must get her mind active
as quickly as possible.

#33 · 03:31.08003:34.390

Ми повинні розворушити
її мізки якомога швидше.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

It's very difficult in these cases.

#34 · 03:34.44003:36.829

Це дуже важко в таких випадках.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

She could have total recall
or remember only fragments.

#35 · 03:36.88003:40.236

Вона може згадати все
або тільки фрагменти.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

You see, as far as she's concerned,
the accident happened yesterday

#36 · 03:40.28003:45.070

Розумієте, для неї аварія
трапилася тільки вчора,

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- and this is your best opportunity.
- I see.

#37 · 03:45.12003:48.078

- і це Ваш найкращий шанс.
- Розумію.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

OK. Thank you.

#38 · 03:48.12003:49.519

Добре. Дякую.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Miss Fraser.

#39 · 04:08.76004:10.239

Міс Фрейзер.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Miss Fraser. Can you hear me?

#40 · 04:11.24004:14.550

Міс Фрейзер. Ви мене чуєте?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

(Distorts) There's a gentleman here
to ask you a few questions.

#41 · 04:18.92004:22.230

(Спотворено) Цей пан хоче
задати Вам кілька запитань.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

THE LONG SLEEP

#42 · 04:41.00004:45.000

ДОВГИЙ СОН

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- How is she?
- Yeah. Much calmer now.

#43 · 05:18.12005:20.680

- Як вона?
- Вже набагато спокійніше.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Well, she obviously
remembers me as the man

#44 · 05:20.72005:23.109

Гаразд, вона, очевидно,
пам'ятає мене як людину,

Alexasa 4.02.17 в 21:26

who was driving the car
that knocked her down.

#45 · 05:23.16005:25.628

яка сиділа за кермом
машини, яка її збила.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Yes, but I explained that you were
in no way responsible.

#46 · 05:25.68005:29.309

Так, але я пояснив, що Ви
аж ніяк не відповідальні за це.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

- Does she accept that?
- In the main.

#47 · 05:29.36005:31.794

- І вона погодилася з цим?
- Здебільшого.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

But it's up to you
to gain her confidence.

#48 · 05:31.84005:34.559

Але все залежить від Вас,
щоб завоювати її довіру.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Shouldn't we wait a few days, Doctor?

#49 · 05:37.24005:39.276

Може, нам почекати пару днів, докторе?

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Well, er... she needs... er
shock therapy.

#50 · 05:39.32005:43.199

Ну, е... вона потребує...
е... шокової терапії.

Alexasa 4.02.17 в 21:26

Наступна сторінка →

Хвилинку...