UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E25 The Responsibility Seat / Високе крісло

Оригінал англійською Переклад українською

How's everything going?

#1 · 01:32.20701:33.879

Як тут справи?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- Oh, quiet.
- Good.

#2 · 01:33.92701:36.487

- О, тихо.
- Добре.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Oh, Alec. Can I see you for a minute?

#3 · 01:36.52701:39.405

О, Алеку, можеш зайти на хвилинку?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Sit down, Alec.

#4 · 01:44.32701:46.204

Сідай, Алеку.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I want to talk to you about
the new leave roster for Moonbase.

#5 · 01:48.12701:52.200

Хочу поговорити з тобою про розклад
відпусток для Місячної Бази.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- I thought you might.
- It has to change.

#6 · 01:52.24701:54.966

- Я думав, він готовий.
- Його доведеться змінити.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

And who tells them?

#7 · 01:56.44701:58.597

І хто їм скаже про це?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I might have guessed.

#8 · 02:00.48702:02.876

Я повинен був здогадатися.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

(Buzzer~)

#9 · 02:02.92702:04.724

(Дзвінок)

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Straker.

#10 · 02:04.76702:06.086

Страйкер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

(Ealand~)
'Jo Fraser is in reception, sir.'

#11 · 02:06.12702:08.766

(Іленд) "Джо Фрейзер в приймальні, сер."

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- Who?
- 'A reporter from the press agency.'

#12 · 02:08.80702:11.765

- Хто?
- "З інформаційного агентства."

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- Did I make an appointment?
- Yes, sir, last week.

#13 · 02:11.80702:15.436

- А я погоджувався на зустріч?
- Так, сер, на минулому тижні.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Right. Thank you.
Alec, can't you handle it?

#14 · 02:15.48702:18.957

Добре. Дякую. Алеку, ти
не міг би з ним розібратися?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

It's the head of the studio
he wants to interview.

#15 · 02:19.00702:22.317

Він хоче поговорити
з керівником студії, не зі мною.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Article for a heap of glossy
film magazines. I'm no PR man.

#16 · 02:22.36702:26.918

Стаття для купи глянцевих
журналів про кіно. Я не піарник.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

It won't be that bad.

#17 · 02:28.72702:30.240

Це не може бути настільки погано.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

GPA will syndicate the story
and keep the rest of the press away.

#18 · 02:30.28702:34.041

МПА купить історію і буде тримати
інших журналюг подалі.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Commander, the refuelling schedule.

#19 · 02:34.08702:36.601

Командувачу, графік дозаправок.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Give it to Colonel Freeman.
I'm about to be thrown to the press.

#20 · 02:36.64702:41.038

Віддайте його полковнику Фримену.
Мене кидають на розтерзання пресі.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- (Phone ~)
- EXcuse me. Yes, Mr Straker?

#21 · 02:42.60702:46.441

- (Телефон)
- Вибачте. Так, містере Страйкер?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- 'I'm ready, Miss Ealand.'
- Yes, sir.

#22 · 02:47.56702:50.286

- "Я готовий, міс Іленд."
- Так, сер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Would you like to go in?

#23 · 02:51.32702:53.318

Пройдіть, будь ласка.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Before we start, I must tell you
that I'm a busy man, Mr Fraser.

#24 · 02:55.72703:00.084

Перш за все повинен попередити,
що я зайнята людина, містере Фрейзер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I must apologise...
My name is Josephine Fraser.

#25 · 03:04.52703:07.917

Я повинна вибачитися...
Моє ім'я Жозефіна Фрейзер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I sometimes find that in a man's
world, Jo is more convenient.

#26 · 03:07.96703:13.564

Я якось виявила, що в чоловічому
світі ім'я Джо більш зручне.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Hmm... well, er...
Is it a man's world?

#27 · 03:13.60703:18.078

Хм... ну, е... А це чоловічий світ?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I think so. I hope you'll forgive me.

#28 · 03:18.12703:21.836

Думаю, так. Сподіваюся, Ви вибачите мене.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Oh, I'm sorry. Please sit down.

#29 · 03:21.88703:25.004

О, вибачте. Будь ласка, сідайте.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Well, fire away, Miss Fraser.

#30 · 03:26.36703:29.723

Що ж, приступимо, міс Фрейзер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

And how long have you been head
of this studio, Mr Straker?

#31 · 03:38.48703:42.400

Як давно Ви є керівником
цієї студії, містере Страйкер?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Do you tape-record the interview
and take notes?

#32 · 03:42.44703:47.123

Ви записуєте інтерв'ю
і на диктофон і в блокнот?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I noticed the microphone
in the front of your purse.

#33 · 03:47.16703:50.796

Я помітив мікрофон у Вашій сумочці.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Oh, that's to ensure
I don't misquote you.

#34 · 03:50.84703:54.362

О, це для впевненості,
що я не спотворю Ваші слова.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

And the notepad's for my impressions.

#35 · 03:54.40703:57.365

А блокнот для моїх вражень.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Of me?

#36 · 03:58.48704:00.717

Про мене?

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I think first impressions
are so important.

#37 · 04:00.76704:03.964

Я вважаю, що перше враження найважливіше.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I think so, too.

#38 · 04:04.80704:06.798

Я теж так думаю.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- (Man ~) 'Fuel checks are complete.'
- I'll tell Commander Straker.

#39 · 04:07.24704:12.196

- (Чоловік) "Перевірка палива закінчена."
- Я передам командувачу Страйкер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Black, no sugar, sir.

#40 · 04:13.56704:15.558

Чорний, без цукру, сер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Just how I like it.

#41 · 04:15.60704:17.598

Те, що лікар прописав.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Well, I'll walk you to your car.

#42 · 04:25.36704:27.437

Що ж, я проводжу Вас до машини.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Thank you. I thought the age
of chivalry was dead.

#43 · 04:27.48704:30.718

Дякую. А я думала,
час лицарів вже закінчився.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

No, I have to go up
on the studio lot. It's on the way.

#44 · 04:30.76704:34.282

Та ні, мені потрібно пройтися
по студії. Це якраз по дорозі.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Goodbye.

#45 · 04:34.32704:35.840

До побачення.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

(Jo ~) no, I'm not sure about that...

#46 · 04:39.92704:42.441

(Джо) Ні, я в цьому не впевнена...

Alexasa 4.02.17 в 18:29

very smart.

#47 · 04:48.68704:50.678

Дуже елегантно.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

I've earned it. Well, thank you.
You've been very kind.

#48 · 04:50.72704:54.925

Я заслужила це. Ну, дякую.
Ви були дуже люб'язні.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

A pleasure.

#49 · 04:54.96704:56.958

На здоров'я.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

- Goodbye.
- Miss Fraser.

#50 · 04:58.32705:00.522

- До побачення.
- Міс Фрейзер.

Alexasa 4.02.17 в 18:29

Наступна сторінка →

Хвилинку...