UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E24 Reflections in the Water / Відображення у воді

Оригінал англійською Переклад українською

(Distant voices on radio)

#1 · 01:29.84001:31.831

(Віддалені переговори по радіо)

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Eerie whistling)

#2 · 01:47.56001:49.357

(Моторошний свист)

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Hey, Skipper. Ellis here.
You better come up and have a look.

#3 · 01:57.84002:01.435

Гей, шкіпере. Це Елліс.
Тобі краще піднятися і подивитися.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

There's something alongside.

#4 · 02:01.48002:03.471

Тут щось за бортом.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

- Probably the latest submarine.
- 'Be straight up.'

#5 · 02:03.52002:07.035

- Може якийсь новий підводний човен.
- "Зараз піднімуся."

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Well, where is this monster
of the deep?

#6 · 02:15.96002:18.997

Ну, і де цей монстр глибин?

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Explosion)

#7 · 02:19.04002:20.837

(Вибух)

Alexasa 3.02.17 в 22:15

- It must have come from that sub.
- What's happened?

#8 · 02:42.32002:45.039

- Це має бути з того підводного човна.
- Що трапилося?

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Man) Get some men on that fire.

#9 · 02:45.08002:47.116

(Чоловік) Відправте людей на гасіння.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(All talking at once)

#10 · 02:47.16002:49.515

(Всі скопом говорять)

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Under attack... Submarine...

#11 · 03:10.96003:13.918

Атаковані... підводний човен...

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Airborne missiles...
Look like... flying fish...

#12 · 03:13.96003:18.078

Повітряні ракети...
Виглядають як... літаюча риба...

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Under attack...

#13 · 03:18.12003:19.917

Атаковані...

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Radio)
'Kingston? Kingston? Come in! '

#14 · 03:33.32003:36.278

(Радіо) "Кінгстон? Кінгстон?
Дайте відповідь!"

Alexasa 3.02.17 в 22:15

REFLECTIONS IN THE WATER

#15 · 04:12.00004:16.000

ВІДОБРАЖЕННЯ В ВОДІ

Alexasa 3.02.17 в 22:15

I found this place last year
on a cycling holiday with my wife.

#16 · 04:55.92005:00.277

Я знайшов це місце в минулому році
під час велосипедної прогулянки з дружиною.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

It was good to contrast modern
fishing methods with the old.

#17 · 05:00.32005:04.279

Було цікаво порівняти сучасні
методи рибальства зі старими.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Look at that.
Could be back in the 17th century.

#18 · 05:04.32005:08.393

Подивіться на це.
Наче ми повернулися в 17-е століття.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Straker) It's good. Very good.

#19 · 05:08.44005:10.635

(Страйкер) Це добре. Дуже добре.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Look at the texture
of that brickwork.

#20 · 05:10.68005:13.513

Погляньте на текстуру кладки.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Hundreds of years in it.

#21 · 05:13.56005:15.676

Їй сотні років.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Most of those boats
are over 50 years old.

#22 · 05:15.72005:18.518

Більшості цих човнів
не менше п’ятдесяти років.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

- Don't build 'em like that nowadays.
- No.

#23 · 05:18.56005:21.836

- Тепер уже так не будують.
- Ага.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

It's uncanny.
These men work purely by instinct.

#24 · 05:21.88005:25.668

Це надприродне.
Ці люди працювали чисто на інстинктах.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

No equipment, just experience handed
down from generation to generation.

#25 · 05:25.72005:30.953

Ніякого обладнання, тільки досвід,
що передається з покоління в покоління.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

And the amazing thing is
that only two hours before this,

#26 · 05:31.00005:35.391

Найдивовижніше,
що за дві години до цього

Alexasa 3.02.17 в 22:15

our underwater detector
reported nothing in the area.

#27 · 05:35.44005:39.069

наші підводні датчики
не показували нічого в цьому районі.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Man on radio)
'Mayday! Deep Space Probe 87 calling.

#28 · 05:41.76005:45.230

(Чоловік по радіо) "СОС!
Викликає космозонд-87."

Alexasa 3.02.17 в 22:15

- 'Deep Space Probe 87 calling.'
- Control receiving. Come in, 87.

#29 · 05:45.28005:49.398

- "Викликає космозонд-87."
- Контроль слухає. Прийом, 87.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

'25 UFOs massing.

#30 · 05:49.44005:52.034

"Група з 25 НЛО."

Alexasa 3.02.17 в 22:15

'Concentrating in area NML-12.

#31 · 05:52.08005:55.868

"Кучкуються в зоні НМЛ-12."

Alexasa 3.02.17 в 22:15

'We've been seen. UFOs approaching.
Taking evasive action.'

#32 · 05:55.92005:59.435

"Нас помітили. НЛО наближаються.
Здійснюємо маневр ухилення."

Alexasa 3.02.17 в 22:15

DSP-87, come in!

#33 · 06:02.44006:04.829

Космозонд-87, прийом!

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Come in.

#34 · 06:04.88006:06.677

Прийом.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

87, can you hear me?

#35 · 06:08.64006:11.108

87, ви чуєте мене?

Alexasa 3.02.17 в 22:15

87, come in.

#36 · 06:11.16006:13.151

87, дайте відповідь.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Wait a minute.
What's that? That fish...

#37 · 06:17.92006:21.117

Стривай хвилинку.
Що це? Ця рибина...

Alexasa 3.02.17 в 22:15

That's strange. They're only found
in the mid-Atlantic,

#38 · 06:22.52006:26.433

Це дивно. Їх знаходили
тільки в Атлантичному океані,

Alexasa 3.02.17 в 22:15

never round our coasts.

#39 · 06:26.48006:29.040

ніколи біля нашого узбережжя.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

I say, we've found something here.

#40 · 06:29.08006:31.389

Я ж кажу, ми знайшли тут щось.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

(Beeping)

#41 · 06:31.44006:33.431

(Сигнали)

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Have a frame blown up
as soon as possible.

#42 · 06:33.48006:37.109

Потрібно збільшити цей кадр
якомога швидше.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

You'll have to excuse me.
I was so intrigued with your picture,

#43 · 06:37.16006:41.199

Прошу вибачення. мене заінтригувала
Ваша картина, але я зовсім забув,

Alexasa 3.02.17 в 22:15

I forgot my meeting with the backer
of our next film, and I'm very late.

#44 · 06:41.24006:45.711

що спізнююся на зустріч з інвестором
нашого наступного фільму.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

- I quite understand.
- You have a very good film there.

#45 · 06:45.76006:49.036

- Я Вас чудово розумію.
- У Вас просто відмінне кіно.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Thank you, Mr Straker.

#46 · 06:49.08006:51.071

Спасибі, містере Страйкер.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Get an underwater cameraman
down there tomorrow.

#47 · 06:51.12006:54.556

Надішліть сюди завтра
підводного оператора.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

We may have a very interesting
new dimension to this film.

#48 · 06:54.60006:57.672

У нас можуть бути дуже цікаві
нові аспекти для цього фільму.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Deep Space Probe 87
has been destroyed.

#49 · 06:59.56007:02.074

Космозонд-87 знищений.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

They saw a build-up
of UFOs in area NML-12.

#50 · 07:02.12007:04.793

Вони виявили скупчення
НЛО в зоні НМЛ-12.

Alexasa 3.02.17 в 22:15

Наступна сторінка →

Хвилинку...