UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E23 The Sound Of Silence / Звук тиші

Оригінал англійською Переклад українською

- Navigation circuits?
- OK.

#1 · 01:34.88001:36.871

- Контури навігації?
- Порядок.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- Electrical power system?
- Check.

#2 · 01:36.92001:39.559

- Система електроживлення?
- Перевірено.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- Inverters?
- Operational.

#3 · 01:39.60001:41.830

- Інвертори?
- Працюють.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- RCS heaters?
- On.

#4 · 01:41.88001:43.871

- Нагрівачі системи орієнтації?
- Включені.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- Oxygen flow?
- Normal.

#5 · 01:43.92001:45.911

- Подача кисню?
- В нормі.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(SID) 'Unidentified flying object,

#6 · 01:52.60001:55.034

(СВІ) "Непізнаний літаючий об'єкт,

Alexasa 2.02.17 в 21:44

'bearing 428-146 Green.'

#7 · 01:55.08001:58.959

азимут 428-146, зелений."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Controller) 'Interceptors,
immediate launch.'

#8 · 01:59.00002:02.072

(Оператор) "Перехоплювачі,
негайний старт."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Pilot) 'Interceptor One
to Moonbase.

#9 · 02:03.08002:05.753

(Пілот) "Перехоплювач-1
Місячній Базі."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- 'Computerised course A-OK.'
- Roger.

#10 · 02:05.80002:08.439

- "Йдемо розрахунковим курсом."
- Прийнято, перехоплювач-1.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Eerie whirring)

#11 · 02:11.96002:13.951

(Моторошний свист)

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- Moonbase to SHADO Control.
- (Woman) 'Go ahead.'

#12 · 02:15.84002:18.912

- Місячна База ШАДО контролю.
- (Жінка) "Слухаємо, Місячна База."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- Interceptors on course.
- UFO now 15 miles from GSP4.

#13 · 02:18.96002:24.830

- Перехоплювачі лягли на курс.
- НЛО в 15 милях від ГСП4.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Pilot) 'Will have contact with UFO
in approximately 4.5 minutes.'

#14 · 02:26.48002:30.917

(Пілот) "Вступимо в контакт з НЛО
приблизно через 4.5 хвилини."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Roger.

#15 · 02:30.96002:32.359

Прийнято, зберігайте швидкість.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- Houston from GSP4.
- (Man) 'Go ahead, GSP4.'

#16 · 02:37.64002:41.394

- Х'юстон, викликає ГСП4.
- (Чоловік) "Слухаємо, ГСП4."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

We have completed
our course correction.

#17 · 02:41.44002:43.829

Ми закінчили корекцію курсу.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Everything is A-OK
at minus 36:42:25 to touchdown.

#18 · 02:43.88002:48.431

Все в порядку на мінус
36:42:25 до приземлення.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

'Roger. Everything looks good here.
Re-entry at 1600 hours tomorrow.'

#19 · 02:48.48002:53.474

"Прийнято. За нашими даними все відмінно.
Наступний сеанс зв'язку завтра о 16:00."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Roger, Houston. By the way,
did you identify the signal?

#20 · 02:53.52002:57.479

Прийнято, Х'юстон.
До речі, ви впізнали сигнал?

Alexasa 2.02.17 в 21:44

'Negative but it isn't influencing
your flight path. Keep scanning.'

#21 · 02:57.52003:02.275

"Ні, але він не впливає на ваш
польотний план. Продовжуйте сканування."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Roger, Houston. Out.

#22 · 03:02.32003:04.311

Прийнято, Х'юстон. Відбій.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- It's still with us.
- Yeah.

#23 · 03:08.68003:11.148

- Він все ще тут.
- Угу.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Yes, that's right. I want a complete
press, radio and TV clampdown

#24 · 03:14.56003:18.872

Ага, точно. Мені потрібна повна
заборона для преси, радіо і ТБ

Alexasa 2.02.17 в 21:44

on any information relating to the
signal being monitored by the GSP4.

#25 · 03:18.92003:23.596

на поширення інформації про сигнали,
які відстежують на ГСП4.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Well, I can't make it
any clearer for you.

#26 · 03:23.64003:26.473

Більше я тобі сказати нічого не можу.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

You tell them anything you want.
That's your problem.

#27 · 03:26.52003:29.990

Говори їм все, що хочеш.
Це твоя проблема.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- How far, Paul?
- Twelve, and still closing.

#28 · 03:30.04003:33.635

- Як далеко, Поле?
- Дванадцять, і зближується.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

If it gets closer, the Interceptors
won't be able to attack.

#29 · 03:33.68003:37.958

Якщо він наблизиться ще ближче,
перехоплювачі не зможуть атакувати.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

UFO reducing speed.
Position ten miles from GSP4.

#30 · 03:38.00003:42.278

НЛО знижує швидкість.
Відстань 10 миль від ГСП4.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Bleeping)

#31 · 03:45.24003:47.151

(Сигнали)

Alexasa 2.02.17 в 21:44

GSP4 to Mission Control.

#32 · 03:47.20003:49.350

ГСП4 центру управління польотами.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

This signal seems to be
real strong now.

#33 · 03:49.40003:52.517

Схоже сигнал посилюється.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Do you have any comment down there?

#34 · 03:52.56003:54.869

Ви можете це якось прокоментувати?

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Controller) 'We're getting it, too,
but it's nothing to worry about.'

#35 · 03:54.92003:58.879

(Оператор) "Ми також приймаємо його,
але турбуватися нема про що."

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- 'Maintain your flight path.'
- Roger.

#36 · 03:58.92004:01.639

- "Продовжуйте польотне завдання."
- Прийнято, Х'юстон.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

UFO two miles from capsule.
Interceptors now in range.

#37 · 04:18.12004:22.033

НЛО в двох милях від капсули.
Перехоплювачі в межах досяжності.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Control to Interceptors.
Await firing instructions.

#38 · 04:22.08004:26.312

Контроль перехоплювачам.
Чекайте подальших вказівок.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- One mile.
- Interceptors in position.

#39 · 04:27.80004:29.995

- Одна миля.
- Перехоплювачі на позиції.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- 'Awaiting firing instructions.'
- Roger, Moonbase.

#40 · 04:30.04004:33.828

- "Чекайте наказу."
- Прийнято, Місячна База.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- We can't attack.
- No. It's too near the capsule.

#41 · 04:33.88004:37.236

- Ми не можемо атакувати.
- Ні. Він занадто близько до капсули.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Tell Moonbase to recall
the Interceptors, Lieutenant,

#42 · 04:37.28004:40.909

Лейтенанте, передайте Місячній Базі,
щоб відкликали перехоплювачі,

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- then alert Skydiver.
- (Lieutenant) Yes, sir.

#43 · 04:40.96004:43.758

- і піднімайте по тривозі Скайдайвер.
- (Лейтенант) Є, сер.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- We don't have to guess.
- Right.

#44 · 04:43.80004:45.995

- Не будемо губитися в здогадах.
- Точно.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

It'll follow the space probe...
right back to earth.

#45 · 04:46.04004:49.749

Він піде за космозондом...
прямо назад на Землю.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

THE SOUND OF SILENCE

#46 · 05:19.00005:24.000

ЗВУК ТИШІ

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Very good.

#47 · 05:57.24005:59.435

Дуже добре.

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Yah!

#48 · 05:59.48006:01.277

Ну!

Alexasa 2.02.17 в 21:44

(Whoops)

#49 · 06:02.36006:04.157

(Вигуки)

Alexasa 2.02.17 в 21:44

- (Girl) Come on!
- Come on! Yah!

#50 · 06:09.80006:12.360

- (Дівчина) Вперед!
- Вперед! Ну!

Alexasa 2.02.17 в 21:44

Наступна сторінка →

Хвилинку...