UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E21 Computer Affair / Роман з комп'ютером

Оригінал англійською Переклад українською

(Pilot) 'Liftoff complete.
Onboard read-out is go.'

#1 · 01:30.08001:33.675

(Пілот) "Зліт завершено.
Бортові дані йдуть."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(Control) 'Roger.
You are clear for EO. Out.'

#2 · 01:33.72001:36.757

(Контроль) "Прийнято. Вихід на орбіту
дозволений. Кінець зв'язку."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(Pilot) 'Lunar Module to Control.
Separation A-OK.

#3 · 01:48.88001:52.270

(Пілот) "Місячний модуль
контролю. Є відділення."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'This is Lunar Module
to Moonbase Control.

#4 · 02:01.96002:04.793

"Місячний модуль місячному контролю."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Have visual contact.'

#5 · 02:04.84002:07.115

"Є візуальний контакт."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(Barry) 'Roger, Lunar Module.
Have you on track for auto landing.

#6 · 02:07.16002:11.472

(Баррі) "Прийнято, Місячний модуль.
Готові прийняти вас на автопосадку."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'The Lunar Module with Colonel
Freeman on board is docking now.'

#7 · 02:17.72002:22.032

"Стикується Місячний модуль
з полковником Фріменом на борту."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Hello Gay. Shall we start?

#8 · 02:32.28002:34.794

Привіт, Гая. Можемо починати?

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- Hello, Nina.
- Hello, Colonel.

#9 · 02:42.64002:45.074

- Привіт, Ніна.
- Здрастуйте, полковнику.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- How's everything going?
- Fine.

#10 · 02:45.12002:47.509

- Як життя молоде?
- Прекрасно.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- How are things, Joan?
- Fine, sir.

#11 · 02:48.84002:51.229

- Як справи, Джоан?
- Добре, сер.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- Is that your report?
- You'll find everything's in order.

#12 · 02:52.96002:56.555

- Це Ваш звіт, лейтенанте?
- Так. Ви знайдете все в наказі.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

I'm sure I shall. Shall we continue?

#13 · 02:56.60002:58.989

Упевнений, що знайду.
Можемо продовжувати?

Alexasa 31.01.17 в 23:43

The, um, spares situation
might need reviewing.

#14 · 03:06.92003:10.071

Аварійна ситуація вимагає перегляду.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- I'd like the level up 20 per cent.
- Funny you should say that.

#15 · 03:10.12003:14.318

- Я хотіла б підняти рівень на 20%.
- Забавно, що Ви сказали це.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Straker asked me to get your ideas
on the subject. He had the same idea.

#16 · 03:14.36003:18.911

Страйкер просив дізнатися, що Ви думаєте
з цього приводу. Він пропонував те ж саме.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- Hi, Colonel.
- Hi, Lew.

#17 · 03:23.48003:25.596

- Здрастуйте, полковнику.
- Привіт, Лью.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

What times are you making
on the Interceptor launches?

#18 · 03:26.76003:30.230

Який у вас час
старту перехоплювачів?

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- About 125 seconds flat.
- That's pretty good.

#19 · 03:30.28003:33.397

- Близько 125 секунд.
- Це з біса добре.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Well, that's it for this month.

#20 · 03:34.44003:36.431

Що ж, на цьому все.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- I'll report a clean bill of health.
- Fine.

#21 · 03:36.48003:38.914

- Я запишу в звіт відмінний стан.
- Добре.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(SID) 'I have a possible sighting.

#22 · 03:42.32003:45.118

(СВІ) "Виявлений можливий контакт."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Will relay details
of speed and trajectory.'

#23 · 03:45.16003:48.436

"Передаю дані по
швидкості і траєкторії."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- (Buzzer)
- 'I have a trace bearing.

#24 · 03:51.00003:53.195

- (Дзвінок)
- "Є пеленг курсу."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Zero-six-two-four-one-five green.
Confirm sighting. Yellow alert.

#25 · 03:53.24003:58.712

"Нуль-шість-два-чотири-один-п'ять зелений.
Контакт підтверджений. Жовта тривога."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'I repeat, yellow alert.'

#26 · 03:58.76004:02.070

"Повторюю, жовта тривога."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Good luck, Mark.

#27 · 04:05.24004:07.470

Удачі, Марк.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

OK, let's go.

#28 · 04:08.52004:10.112

Поїхали.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

COMPUTER AFFAIR

#29 · 04:34.00004:39.000

РОМАН З КОМП'ЮТЕРОМ

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(SID) 'UFO has entered area blue
six-three-four.

#30 · 04:50.60004:55.310

(СВІ) "НЛО увійшов в блакитну
зону шість-три-чотири."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Interceptors are in position,
awaiting confirmation.

#31 · 04:55.36004:59.035

"Перехоплювачі на позиції,
очікують підтвердження."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Will compute attack coordinates
and missile firings

#32 · 05:00.84005:04.435

"Розрахувати координати
цілі для ракетної атаки

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'as soon as possible.'

#33 · 05:04.48005:06.471

якомога швидше."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

The next sweep should tell us.

#34 · 05:26.08005:28.071

Після наступного проходу
знатимемо напевно.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Red alert. Red alert.

#35 · 05:42.16005:44.799

"Червона тривога. Червона тривога."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Confirm unidentified flying object.'

#36 · 05:44.84005:48.230

"Підтверджений контакт НЛО."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

This is Moonbase Control. Red alert.

#37 · 05:49.28005:52.113

Це контроль Місячної Бази.
Червона тривога.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(Alarm)

#38 · 05:52.16005:53.593

(Сирена)

Alexasa 31.01.17 в 23:43

(Ellis) 'Red alert.
Interceptors, immediate launch.'

#39 · 05:53.64005:57.349

(Елліс) "Червона тривога.
Перехоплювачам негайний старт."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Interceptors, immediate launch.

#40 · 05:57.40005:59.595

Перехоплювачам негайний старт.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Interceptor 3. R-checks A-OK.

#41 · 06:14.20006:17.112

Перехоплювач 3. Ракета готова.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Interceptor 2. R-checks A-OK.

#42 · 06:17.28006:19.874

Перехоплювач 2. Ракета готова.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Interceptor 1. R-checks A-OK.

#43 · 06:19.92006:21.911

Перехоплювач 1. Ракета готова.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Switch to radio link four,

#44 · 06:21.96006:23.757

Перейти на четвертий канал,

Alexasa 31.01.17 в 23:43

onboard computer waveband
zero-six-six.

#45 · 06:23.80006:28.191

діапазон бортового
комп'ютера нуль-шість-шість.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

'Confirm speed
zero-decimal-SOL-eight.'

#46 · 06:36.52006:39.876

"Підтверджена швидкість
нуль вісім швидкості світла."

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Bearing?

#47 · 06:39.92006:42.036

Азимут?

Alexasa 31.01.17 в 23:43

- Three-four-two-zero-four-seven.
- That's it, don't lose it.

#48 · 06:42.08006:45.914

- Три-чотири-два-нуль-чотири-сім.
- Добре, не втратьте його.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Base to Interceptors.
Have the UFO on positive track.

#49 · 06:45.96006:49.509

База перехоплювачам.
НЛО на розрахунковому курсі.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Speed SOL-zero-decimal-eight.

#50 · 06:49.56006:51.949

Швидкість нуль вісім швидкості світла.

Alexasa 31.01.17 в 23:43

Наступна сторінка →

Хвилинку...