UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E18 Timelash / Тільки моргнув

Оригінал англійською Переклад українською

(Barry) 'Parameter 3 OK. Strength 4.

#1 · 01:21.04001:24.237

(Баррі) "Параметр 3 норма.
Рівень 4."

Alexasa 28.01.17 в 23:44

'Parameter 4 OK. Strength 5... '

#2 · 01:24.28001:28.114

"Параметр 4 норма. Рівень 5..."

Alexasa 28.01.17 в 23:44

- This the one on the blink?
- Yes. Keeps coming and going.

#3 · 01:28.16001:32.199

- Це його оцінка?
- Так. Приліт і відліт за планом.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

'... until you have rectified this,
use Parameter 5 as a stand-by.'

#4 · 01:32.24001:36.597

"...поки це не виправили, використовуйте
параметр 5 як резервний."

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Right, thank you, Moonbase.
Over and out.

#5 · 01:36.64001:39.438

Добре, спасибі, Місячна База.
Кінець зв'язку.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

"Priority to Straker, SHADO.

#6 · 01:39.48001:41.471

"До уваги Страйкера, ШАДО."

Alexasa 28.01.17 в 23:44

"General McWhirter
looks forward to meeting you..."

#7 · 01:41.52001:44.671

"Генерал МакВертер хоче
зустрітися з вами..."

Alexasa 28.01.17 в 23:44

(Explosion)

#8 · 01:44.72001:46.597

(Вибух)

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Commander, what's wrong?

#9 · 01:52.60001:54.670

Командувач, що трапилося?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Stop him!

#10 · 01:58.36002:00.351

Зупиніть його!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Get after him!

#11 · 02:33.36002:35.316

За ним!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Get me studio security.

#12 · 02:35.36002:37.157

З'єднайте з охороною студії.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Commander Straker!

#13 · 02:44.56002:46.676

Командувачу Страйкер!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Well, where did you come from?

#14 · 02:46.72002:48.631

Звідки Ви прийшли?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Nobody's to come through that door.

#15 · 02:49.68002:51.955

Нікого не пропускати через ці двері.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Nobody. Understand?

#16 · 02:52.00002:53.991

Нікого. Зрозуміло?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Oh, Mr Straker...

#17 · 02:58.88003:00.871

О, містере Страйкер...

Alexasa 28.01.17 в 23:44

(Man) What the...?!

#18 · 03:16.28003:18.271

(Чоловік) Що за...?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

(Foster) Open the door!
Let us through! Miss Ealand!

#19 · 03:28.32003:32.154

(Фостер) Відкрийте двері!
Впустіть нас! Міс Іленд!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

OK, Fred. Away you go.

#20 · 04:02.44004:04.874

Гаразд, Фреде. Можна їхати.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Stop that hovercraft!

#21 · 04:08.00004:09.991

Зупиніть цю залізяку!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Mr Straker, was there anything?
Can I help you at all?

#22 · 04:15.40004:19.029

Містере Страйкер, щось трапилося?
Чи можу я Вам допомогти?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Action!

#23 · 04:22.40004:24.391

Мотор!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

(Door slams and clangs)

#24 · 04:42.36004:44.157

(Двері плескають і брязкають)

Alexasa 28.01.17 в 23:44

(Director) What's going on?

#25 · 04:44.20004:46.316

(Режисер) Що відбувається?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

What the...?! Will you please
be quiet? We're shooting.

#26 · 04:47.00004:51.039

Що за...?! Можна там тихіше?
Ми тут кіно знімаємо.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Right, everyone.
Settle down. Going again.

#27 · 04:51.08004:54.072

Добре, всі. Заспокоїлися.
Поїхали далі.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

It all happened so quick,
I never saw him.

#28 · 04:54.12004:57.237

Все сталося так швидко,
я ніколи не бачив його раніше.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

There he is! Come on!

#29 · 04:59.36005:00.952

Ось він! Швидше!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

(Foster) Commander! Commander!

#30 · 05:34.88005:38.031

(Фостер) Командувачу!
Командувачу!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Stop that thing.

#31 · 05:45.48005:47.277

Зупиніть цю штуку.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

This way!

#32 · 05:47.32005:49.515

Сюди!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Come on!

#33 · 05:56.28005:57.872

Давай!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Ed!

#34 · 06:03.08006:04.798

Ед!

Alexasa 28.01.17 в 23:44

TIMELASH

#35 · 06:51.50006:55.500

ТІЛЬКИ МОРГНУВ

Alexasa 28.01.17 в 23:44

- Said anything at all?
- No, sir. He's stayed like this.

#36 · 07:21.88007:25.589

- Він хоч що-небудь сказав?
- Ні, сер. Так і лежить.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

He's in shock. Physical and mental.

#37 · 07:25.64007:28.074

Він в шоці. Фізичному і розумовому.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

- Brought on by what?
- Hard to say

#38 · 07:31.44007:33.795

- Через що?
- Важко сказати,

Alexasa 28.01.17 в 23:44

but whatever it was, his mind's
had to walk away from it.

#39 · 07:33.84007:37.435

але що б це не було,
воно знесло йому дах геть.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

- Anything you can do for him?
- There is something, yes,

#40 · 07:37.48007:41.393

- Можете щось зробити для нього?
- Є одна штука, так,

Alexasa 28.01.17 в 23:44

but I don't like to use it
except in an emergency.

#41 · 07:41.44007:44.557

але я хотів би вдатися до неї
тільки в крайньому випадку.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

When SHADO's most vital man
becomes homicidal,

#42 · 07:44.60007:47.717

Коли найважливіша людина
в ШАДО стає вбивцею,

Alexasa 28.01.17 в 23:44

it is an emergency.

#43 · 07:47.76007:49.830

крайнішого випадку не буває.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

He came bursting out
but he didn't come in.

#44 · 08:01.40008:04.358

Він вибіг розлючений,
але він не входив.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

What do you mean? This is
the entrance to SHADO, isn't it?

#45 · 08:04.40008:08.313

В якому сенсі? Адже це
вхід в ШАДО, хіба ні?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Yes, sir. But he left to meet
Colonel Lake and didn't come back.

#46 · 08:08.36008:12.592

Так сер. Але він поїхав на зустріч
з полковником Лейк і не повертався.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

- No, sir. He didn't come this way.
- You're certain?

#47 · 08:17.40008:20.790

- Ні, сер. Він тут не проходив.
- Ти впевнений?

Alexasa 28.01.17 в 23:44

He couldn't have got past
without us seeing.

#48 · 08:20.84008:23.991

Він не міг пройти повз нас непоміченим.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

No, sir. Mr Straker hasn't been in.

#49 · 08:25.16008:27.515

Ні, сер. Містер Страйкер не входив.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

We always log him in and out
and he hasn't been anywhere near.

#50 · 08:27.56008:31.712

Ми записуємо всі входи і виходи,
його не було тут навіть близько.

Alexasa 28.01.17 в 23:44

Наступна сторінка →

Хвилинку...