UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E17 The Dalotek Affair / Справа Далотека

Оригінал англійською Переклад українською

- Doctor Stranges, welcome to London.
- Thank you very much.

# · 01:16.48001:19.870

- Докторе Стрендж, ласкаво просимо в Лондон.
- Спасибі вам велике.

Alexasa 24.12.16 в 1:03

As the President of the National
Investigations Committee on UFOs,

# · 01:19.92001:23.390

Як президента Національного
Комітет Дослідження НЛО,

Alexasa 24.12.16 в 23:18

could I ask you, what is
an unidentified flying object?

# · 01:23.44001:26.557

чи можу я запитати Вас, що таке
непізнаний літаючий об'єкт?

Alexasa 24.12.16 в 23:19

Yes, an unidentified flying object
is any object

# · 01:26.60001:30.309

Звичайно, НЛО - це об'єкти,

Alexasa 25.12.16 в 14:06

whose behaviour violates
every known law of aerodynamics.

# · 01:30.36001:34.638

поведінка яких порушує всі
відомі закони аеродинаміки.

Alexasa 25.12.16 в 14:06

Politicians are loath to commit
themselves on the subject.

# · 01:34.68001:37.752

Політики не хочуть брати на себе
відповідальність по даному питанню.

Alexasa 25.12.16 в 14:07

Have any leading statesmen
given their opinions about UFOs?

# · 01:37.80001:40.951

Хто-небудь з провідних державних діячів
висловлював свою думку про НЛО?

Alexasa 25.12.16 в 14:07

Congressman Gerald Ford
stated time and time again

# · 01:41.00001:44.117

Конгресмен Джеральд Форд наполягав

Alexasa 25.12.16 в 14:07

that he would prefer
open congressional hearings

# · 01:44.16001:47.197

на відкритому слуханні конгресу

Alexasa 25.12.16 в 14:07

rather than hearings
behind closed doors.

# · 01:47.24001:49.959

замість закритого.

Alexasa 25.12.16 в 14:07

But as a matter of point, the late
Robert Kennedy made a statement

# · 01:50.00001:54.118

Мушу зауважити, покійний
Роберт Кеннеді зробив заяву про те,

Alexasa 25.12.16 в 14:07

that not only
does he believe in UFOs,

# · 01:54.16001:56.151

що він вірить не тільки
в існування НЛО,

Alexasa 25.12.16 в 14:07

but he also believes
that they come from other planets.

# · 01:56.20001:59.317

але і в те, що вони з іншої планети.

Alexasa 25.12.16 в 14:08

I see. Could I ask you,
has any military expert, for example,

# · 01:59.36002:03.194

Зрозуміло. Скажіть, а хто-небудь
з військових експертів, наприклад,

Alexasa 25.12.16 в 14:08

ever commented on United States or
international involvement with UFOs?

# · 02:03.24002:07.233

коли-небудь висловлювався про втручання
НЛО у внутрішні справи США?

Alexasa 25.12.16 в 14:08

In New York City
at the Waldorf Astoria Hotel,

# · 02:07.28002:10.317

У Нью-Йорку, в готелі Уолдорф Асторія,

Alexasa 25.12.16 в 14:08

the late General Douglas MacArthur
made an outstanding statement

# · 02:10.36002:14.194

покійний генерал Дуглас Макартур
зробив видатне заяву,

Alexasa 25.12.16 в 14:08

that almost tumbled the foundations
of the very press.

# · 02:14.24002:17.277

яке майже змінило сенс
самого поняття протистояння.

Alexasa 25.12.16 в 14:08

He stated, and I quote,

# · 02:17.32002:19.595

Він заявив, цитую,

Alexasa 25.12.16 в 14:08

"War on earth
is fast becoming obsolete.

# · 02:19.64002:23.599

"Земні війни швидко застарівають.

Alexasa 25.12.16 в 14:08

"It will be replaced
by war between planets.

# · 02:23.64002:26.200

Їм на зміну прийдуть міжпланетні війни.

Alexasa 25.12.16 в 14:09

"It would do good for every nation
on earth to unite together

# · 02:26.24002:29.710

І було б добре для всіх націй
на Землі об'єднатися разом

Alexasa 25.12.16 в 14:09

"to form a common front
against possible attack

# · 02:29.76002:32.672

з метою організації єдиного
фронту проти можливих атак

Alexasa 25.12.16 в 14:09

"by people from other planets."

# · 02:32.72002:34.711

створінь з інших планет."

Alexasa 25.12.16 в 14:09

Fine. Yeah.

# · 02:52.60002:54.716

Прекрасно. Так.

Alexasa 25.12.16 в 14:09

- I'm so sorry.
- My pleasure.

# · 03:00.36003:02.749

- Вибачте.
- Нічого страшного.

Alexasa 25.12.16 в 14:09

- Beautiful.
- Very.

# · 03:14.60003:16.591

- Красуня.
- Точно.

Alexasa 25.12.16 в 14:09

- And out with the boss.
- You know her?

# · 03:16.64003:19.791

- Але вона з босом.
- Ти знаєш її?

Alexasa 25.12.16 в 14:09

I do, but she doesn't know me.

# · 03:19.84003:21.592

Знаю, але вона не знає мене.

Alexasa 25.12.16 в 14:10

You remember the Dalotek affair
six months ago?

# · 03:22.76003:25.228

Ти пам'ятаєш справу Далотека
півроку назад?

Alexasa 25.12.16 в 14:10

The Dalotek affair? I remember.

# · 03:25.28003:27.430

Справа Далотека? Щось пригадую.

Alexasa 25.12.16 в 14:10

'The Dalotek affair...
The Dalotek affair...

# · 03:27.48003:30.916

"Справа Далотека...
Справа Далотека..."

Alexasa 25.12.16 в 14:10

'The Dalotek affair... '

# · 03:30.96003:33.394

"Справа Далотека..."

Alexasa 25.12.16 в 14:11

THE DALOTEK AFFAIR

# · 03:37.00003:41.000

СПРАВА ДАЛОТЕКА

Alexasa 25.12.16 в 14:11

- Sir? The survey.
- Thank you.

# · 04:40.48004:43.472

- Сер? Звіт.
- Дякую.

Alexasa 25.12.16 в 14:11

- Is there anything else?
- No, that's all.

# · 04:43.52004:46.796

- Ще щось?
- Ні, це все.

Alexasa 25.12.16 в 14:12

(Beeping)

# · 04:50.36004:52.112

(Сигнал)

Alexasa 25.12.16 в 14:12

Sighting at zero-one-three-five,
two-four-two.

# · 04:52.16004:54.958

Контакт на
нуль-один-три-п'ять, два-чотири-два.

Alexasa 25.12.16 в 14:12

Second sighting at
zero-one-four-zero, two-four-two.

# · 04:55.96004:59.396

Другий контакт на
нуль-один-чотири-нуль, два-чотири-два.

Alexasa 25.12.16 в 14:12

Third sighting at zero-one-four-five,
two-four-two.

# · 05:00.52005:03.557

Третій контакт на
нуль-один-чотири-п'ять, два-чотири-два.

Alexasa 25.12.16 в 14:12

Trajectory termination?

# · 05:03.60005:05.352

Ціль траєкторії?

Alexasa 25.12.16 в 14:13

Preliminary readings
indicate Moonbase area.

# · 05:05.40005:08.073

Попередні дані вказують
на зону Місячної Бази.

Alexasa 25.12.16 в 14:13

Red alert.
Interceptors to be on stand-by.

# · 05:09.24005:13.358

Червона тривога.
Перехоплювачам приготуватися.

Alexasa 25.12.16 в 14:14

Attention all defence systems,
this is a maximum security alert.

# · 05:20.88005:26.000

Увага всім захисним системам,
тривога найвищого рівня.

Alexasa 25.12.16 в 14:14

Attention all defence systems.

# · 05:26.04005:28.315

Увага всім захисним системам.

Alexasa 25.12.16 в 14:14

I say again,
this is a maximum security alert.

# · 05:28.36005:31.511

Повторюю, тривога найвищого рівня.

Alexasa 25.12.16 в 14:14

Condition red.

# · 05:31.56005:33.551

Статус червоний.

Alexasa 25.12.16 в 14:14

Three UFOs sighted -

# · 05:38.28005:39.633

Виявлено три НЛО -

Alexasa 25.12.16 в 14:14

ETT area 1-40,
60 miles from Moonbase.

# · 05:39.68005:42.877

розрахунковий час - 1:40,
60 миль до Місячної Бази.

Alexasa 25.12.16 в 14:14

There's nothing for them there.
Are you quite sure?

# · 05:42.92005:46.549

Там для них немає нічого
цікавого. Ви впевнені?

Alexasa 25.12.16 в 14:14

Наступна сторінка →

Хвилинку...