UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E14 Mindbender / Галюциноген

Оригінал англійською Переклад українською

How long till lunar sunrise?

# · 01:24.60001:26.636

Коли місячний схід?

Alexasa 14.12.16 в 21:36

- Four minutes.
- Are the Interceptors ready?

# · 01:26.68001:29.797

- Через чотири хвилини.
- Перехоплювачі готові?

Alexasa 15.12.16 в 0:20

Yes, sir, we've been on red alert
since 0600 hours.

# · 01:29.84001:33.230

Так, сер, червона тривога
оголошена з 6:00.

Alexasa 15.12.16 в 0:20

- If we lose contact, play it by ear.
- Yes, sir.

# · 01:39.28001:42.431

- Якщо перерветься контакт, дійте по ситуації.
- Так, сер.

Alexasa 15.12.16 в 0:21

Three minutes, Lieutenant.

# · 01:42.48001:44.391

Три хвилини, лейтенанте.

Alexasa 15.12.16 в 0:21

It's the feeling of helplessness
I can't take.

# · 01:44.44001:47.512

Терпіти не можу це почуття безпорадності.

Alexasa 15.12.16 в 0:21

Sunspot activity
is the perfect cover for UFOs.

# · 01:47.56001:50.711

Активність сонячних плям служить
ідеальним прикриттям для НЛО.

Alexasa 15.12.16 в 0:21

- Do you think they'll try anything?
- You can lay odds on it.

# · 01:50.76001:54.514

- Думаєте вони спробують ще?
- Навіть і не сумнівайтеся.

Alexasa 15.12.16 в 0:21

- Give me the surface camera.
- Yes, Lieutenant.

# · 01:54.56001:57.711

- Дайте мені камеру з поверхні.
- Так, лейтенанте.

Alexasa 15.12.16 в 0:22

Fifty seconds.
Interference ratio 20:7, increasing.

# · 01:59.92002:03.708

П'ятдесят секунд.
Рівень перешкод 20:7, збільшується.

Alexasa 15.12.16 в 0:22

Interference critical, Commander.

# · 02:06.24002:08.879

Перешкоди критичні, командувачу.

Alexasa 15.12.16 в 0:22

It looks like
a communication blackout.

# · 02:08.92002:11.434

Схоже на порушення зв'язку.

Alexasa 15.12.16 в 0:22

Sound and vision breaking up.

# · 02:11.48002:13.471

Звук і картинка пропадають.

Alexasa 15.12.16 в 0:23

We'll try a test signal
every 60 seconds. Good luck.

# · 02:13.52002:16.751

Будемо відправляти тестовий
сигнал кожні 60 секунд. Хай щастить.

Alexasa 15.12.16 в 0:23

Thank you, sir.

# · 02:16.80002:18.836

Дякую, сер.

Alexasa 15.12.16 в 0:23

Give me the surface.

# · 02:18.88002:20.871

Дайте поверхню.

Alexasa 15.12.16 в 0:23

(Operative) Minus ten... nine...
eight... seven... six...

# · 02:21.80002:25.918

(Оператор) Мінус десять...
дев'ять... вісім... сім... шість...

Alexasa 15.12.16 в 0:23

five... four... three...
two... one... zero.

# · 02:25.96002:29.669

п'ять... чотири... три...
два... один... нуль.

Alexasa 15.12.16 в 0:24

(Beeps)

# · 02:42.32002:43.912

(Сигнали)

Alexasa 15.12.16 в 0:24

Radar trace bearing 184.

# · 02:43.96002:45.951

Радарний пеленг на 184.

Alexasa 15.12.16 в 0:24

- Range 20 miles.
- (Lieutenant) Camera three.

# · 02:46.00002:48.673

- Відстань 20 миль.
- (Лейтенант) Камера три.

Alexasa 15.12.16 в 0:24

Launch the Interceptors.

# · 03:14.60003:16.591

Запустити перехоплювачі.

Alexasa 15.12.16 в 0:24

Interceptors immediate launch.
Immediate launch.

# · 03:16.64003:20.519

Перехоплювачам негайний старт.
Негайний старт.

Alexasa 15.12.16 в 0:25

Fifteen miles.

# · 03:25.76003:27.910

П'ятнадцять миль.

Alexasa 15.12.16 в 0:25

(Eerie whistling)

# · 03:36.64003:38.437

(Моторошний свист)

Alexasa 15.12.16 в 0:25

Nine miles.

# · 03:48.52003:50.511

Дев'ять миль.

Alexasa 15.12.16 в 0:25

It's altering course.

# · 04:09.48004:11.471

Він змінює курс.

Alexasa 15.12.16 в 0:25

Convey my congratulations
to the Interceptor pilots.

# · 04:23.56004:27.075

Передайте мої вітання
пілотам перехоплювачів.

Alexasa 15.12.16 в 0:25

- 'They didn't get near it.'
- What?!

# · 04:27.12004:30.112

- "Вони не наближалися до нього."
- Що?!

Alexasa 15.12.16 в 0:26

'It disintegrated.
No apparent reason.'

# · 04:30.16004:33.118

"Він розвалився на шматки.
Без видимих ​​причин."

Alexasa 15.12.16 в 0:26

Thank you, Lieutenant.

# · 04:33.16004:35.151

Спасибі, лейтенанте.

Alexasa 15.12.16 в 0:26

Contact Paul Foster and check on
the next available lunar flight.

# · 04:36.16004:40.438

Зв'яжіться з Фостером і дізнайтеся
коли наступний рейс на Місяць.

Alexasa 15.12.16 в 0:26

- You're going to Moonbase?
- Yes.

# · 04:40.48004:42.675

- Ви збираєтеся на Місячну Базу?
- Так.

Alexasa 15.12.16 в 0:26

To find out why a UFO gets so close
to Moonbase then destroys itself.

# · 04:42.72004:46.429

Дізнайтеся чому НЛО підібрався
так близько, а потім підірвав себе.

Alexasa 15.12.16 в 0:27

MINDBENDER

# · 05:02.00005:05.000

ГАЛЮЦИНОГЕН

Alexasa 15.12.16 в 0:27

Nothing.

# · 05:24.88005:27.314

Нічого.

Alexasa 15.12.16 в 0:27

- Mobile 2 to Control.
- 'Yes, Commander? '

# · 05:28.80005:31.872

- Мобіль-2 контролю.
- "Так, командувач?"

Alexasa 15.12.16 в 0:27

We can find no UFO wreckage.

# · 05:31.92005:34.673

Ми не можемо знайти
ніяких уламків НЛО.

Alexasa 15.12.16 в 0:28

'How are Conroy and Dale making out? '

# · 05:34.72005:37.154

"Як справи у Конроя і Дейла?"

Alexasa 15.12.16 в 0:28

They've found
a possible crash location.

# · 05:37.20005:40.192

Вони знайшли можливе
місце падіння.

Alexasa 15.12.16 в 0:28

- They're out on the surface now.
- Roger, Control. Out.

# · 05:40.24005:44.597

- Вони зараз на поверхні.
- Прийнято, контроль. Відбій.

Alexasa 15.12.16 в 0:28

What are you hoping to find?
If it did disintegrate in flight,

# · 05:44.64005:48.713

Що Ви сподіваєтеся знайти?
Якщо він розвалився в польоті,

Alexasa 15.12.16 в 0:28

the debris would have produced
craters over a wide area.

# · 05:48.76005:52.389

його уламки повинні були
наколупати немаленький кратер.

Alexasa 15.12.16 в 0:29

And the moon has been pockmarked by
millions of meteorites. I know that.

# · 05:52.44005:57.389

А Місяць і так покритий віспою
метеоритів. Я в курсі.

Alexasa 15.12.16 в 0:29

But that UFO got
within four miles of Moonbase, Paul.

# · 05:57.44006:00.989

Але цей НЛО знаходився в чотирьох
милях від Місячної Бази, Поле.

Alexasa 15.12.16 в 0:29

Perfect position to attack,
then it explodes. Why?

# · 06:01.04006:04.715

Ідеальна позиція для атаки,
а він вибухнув. Чому?

Alexasa 15.12.16 в 0:29

That's a good question. Let's hope
Mobile 1 finds the answer.

# · 06:04.76006:09.038

Гарне питання. Сподіватимемося
мобіль-1 знайде відповідь.

Alexasa 15.12.16 в 0:30

- Well, what do you think?
- I don't know. It's hard to be sure.

# · 06:11.92006:16.436

- Так що ти думаєш?
- Я не знаю. Важко сказати.

Alexasa 15.12.16 в 0:30

Straker's gonna want to know.

# · 06:16.48006:18.755

Страйкер хоче знати.

Alexasa 15.12.16 в 0:30

You're in charge of this buggy,
old son.

# · 06:18.80006:21.519

Ти відповідаєш
за це божевілля, старий.

Alexasa 15.12.16 в 0:30

Наступна сторінка →

Хвилинку...