UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E13 Survival / Виживання

Оригінал англійською Переклад українською

One more day to go.
Yep, one more day.

# · 02:31.08002:34.311

Ще один день протриматися.
Так, ще один день.

Alexasa 11.12.16 в 12:35

Then, back to
my favourite planet... earth.

# · 02:35.64002:39.599

А потім можна і назад, на мою
улюблену планету... на Землю.

Alexasa 12.12.16 в 22:38

- Grant, we're gonna miss you.
- Sure(!)

# · 02:42.00002:44.639

- Грант, ми будемо сумувати за тобою.
- Та невже.

Alexasa 12.12.16 в 22:39

No, having a character
like you around breaks the monotony.

# · 02:44.68002:48.229

Аякже, ти з твоїм характером
вносиш різноманітність в буденність.

Alexasa 12.12.16 в 22:40

I'd love to stay, really, but...

# · 02:48.28002:50.111

Так я б залишився, серйозно, але...

Alexasa 12.12.16 в 22:40

You got 100 chicks
just waiting for you to call.

# · 02:50.16002:53.038

У тебе там сто ціпочок,
які тільки і чекають твого дзвінка.

Alexasa 12.12.16 в 22:41

Well, let's not go overboard.

# · 02:53.08002:55.116

Ну, не будемо перебільшувати.

Alexasa 12.12.16 в 22:41

80 or 90 maybe.

# · 02:56.12002:57.519

Вісімдесят, може дев'яносто.

Alexasa 12.12.16 в 22:41

(Air hissing)

# · 03:07.84003:09.831

(Шипіння повітря)

Alexasa 12.12.16 в 22:42

- More coffee?
- Thank you, sir.

# · 03:38.04003:40.235

- Ще кави?
- Дякую, сер.

Alexasa 12.12.16 в 22:42

Hey!

# · 03:43.44003:45.032

Гей!

Alexasa 12.12.16 в 22:42

(Hissing continues)

# · 03:49.36003:51.715

(Шипіння триває)

Alexasa 12.12.16 в 22:42

(Klaxon)

# · 03:56.36003:58.828

(Сирена)

Alexasa 12.12.16 в 22:42

Pressure leak!

# · 03:58.88004:00.108

Витік повітря!

Alexasa 12.12.16 в 22:42

Bill!

# · 04:05.12004:06.155

Білл!

Alexasa 12.12.16 в 22:42

Bill!

# · 04:24.00004:25.353

Білл!

Alexasa 12.12.16 в 22:42

Bill!

# · 04:28.16004:30.071

Білл!

Alexasa 12.12.16 в 22:43

(Hissing stops)

# · 04:51.88004:53.871

(Шипіння припиняється)

Alexasa 12.12.16 в 22:43

SURVIVAL

# · 05:18.00005:21.000

ВИЖИВАННЯ

Alexasa 12.12.16 в 22:43

New port secure and tested.
Repressurized.

# · 06:01.24006:03.913

Новий ілюмінатор встановлений
і перевірений. Тиск відновлено.

Alexasa 12.12.16 в 22:43

I want every part
of this sphere searched.

# · 06:29.24006:31.754

Обшукати кожен куточок купола.

Alexasa 12.12.16 в 22:44

I want the remains of that port
collected and reconstructed.

# · 06:31.80006:35.918

Залишки цього ілюмінатора
зібрати і відновити.

Alexasa 12.12.16 в 22:44

I want the answer.

# · 06:38.16006:40.151

Мені потрібні відповіді.

Alexasa 12.12.16 в 22:44

Astronaut William Grant,
killed in the line of duty,

# · 06:46.08006:50.119

Астронавт Вільям Грант,
загинув при виконанні обов'язків,

Alexasa 12.12.16 в 22:44

April 12th, 1981.

# · 06:50.16006:52.151

12 квітня 1981 року.

Alexasa 12.12.16 в 22:45

There's your answer.

# · 07:36.48007:38.357

Ось Ваші відповіді.

Alexasa 12.12.16 в 22:45

We've calculated that
the projectile was fired

# · 07:56.24007:58.913

Ми прорахували,
що снаряд був випущений

Alexasa 12.12.16 в 22:45

from rocks about 200 metres
from the base.

# · 07:58.96008:01.554

зі скель в 200 метрах від бази.

Alexasa 12.12.16 в 22:45

The chemical analysis hasn't told us
much except it's part alloy.

# · 08:03.00008:06.959

Хімічний аналіз нічого
не дав, крім складу.

Alexasa 12.12.16 в 22:45

One of the constituents
is unknown on earth.

# · 08:07.00008:10.390

Один з компонентів
невідомий земної науці.

Alexasa 12.12.16 в 22:45

You're saying that a UFO
landed on the moon - undetected -

# · 08:10.44008:14.638

Ти говориш, що НЛО приземлився
на Місяці - непомічений -

Alexasa 12.12.16 в 22:46

and one of its occupants got out and
fired this projectile at Moonbase?

# · 08:14.68008:18.719

і один з його пасажирів вийшов
назовні і вистрілив по Місячній Базі?

Alexasa 12.12.16 в 22:47

Three days ago some meteorites played
havoc with our tracking system.

# · 08:18.76008:22.753

Три дні тому один з метеоритів навів
шухер на нашу систему стеження.

Alexasa 12.12.16 в 22:47

- It could have landed then?
- Yes, yes.

# · 08:22.80008:25.360

- Він міг тоді примісячитися?
- Так, так.

Alexasa 12.12.16 в 22:48

Then took off again
after the attack?

# · 08:25.40008:27.709

А потім полетіти після атаки?

Alexasa 12.12.16 в 22:48

The interference didn't last
long enough. It's still on the moon.

# · 08:27.76008:31.594

Ні, перешкоди були недовгі.
Він все ще десь на Місяці.

Alexasa 12.12.16 в 22:48

The Interceptors
are searching for it.

# · 08:31.64008:34.234

Перехоплювачі шукають його
останні двадцять чотири години.

Alexasa 12.12.16 в 22:48

- And if they find it?
- My orders are seek and destroy.

# · 08:34.28008:37.955

- А якщо вони знайдуть його?
- Я наказав знайти і знищити.

Alexasa 12.12.16 в 22:49

Mm.

# · 08:38.00008:39.991

Мм.

Alexasa 12.12.16 в 22:49

When is the next
lunar launch possible?

# · 08:46.64008:49.200

Коли можливий наступний
запуск на Місяць?

Alexasa 12.12.16 в 22:49

'At 1400 hours tomorrow, sir.'

# · 08:49.24008:51.435

"О 14:00 завтра, сер."

Alexasa 12.12.16 в 22:49

Alec, I'm going back to Moonbase
with Commander Foster.

# · 08:54.52008:58.354

Алеку, я вилітаю назад
на Місячну Базу з Фостером.

Alexasa 12.12.16 в 22:50

You will assume command here.

# · 08:58.40009:00.516

Ти залишаєшся тут за головного.

Alexasa 12.12.16 в 22:50

- Right.
- Oh, and get me everything we've got

# · 09:00.56009:03.996

- Добре.
- О, і збери мені всю інформацію

Alexasa 12.12.16 в 22:50

on the disintegration of UFOs
in the earth's atmosphere.

# · 09:04.04009:07.112

по руйнуванню НЛО
в земній атмосфері.

Alexasa 12.12.16 в 22:50

Give me 30 minutes.

# · 09:07.16009:08.639

Дай мені 30 хвилин.

Alexasa 12.12.16 в 22:50

Commander, I want you to countermand
your orders to the Interceptors.

# · 09:10.20009:15.035

Командувачу, скасуйте
Ваш наказ перехоплювачам.

Alexasa 12.12.16 в 22:51

Tell them to seek and observe.

# · 09:15.08009:18.038

Накажіть їм знайти і спостерігати.

Alexasa 12.12.16 в 22:51

Yes, I know, I know. The natural
reaction is to want to hit back.

# · 09:18.08009:22.232

Так, я розумію. Природна реакція -
це нанести удар у відповідь.

Alexasa 12.12.16 в 22:51

I liked Bill Grant, too.

# · 09:22.28009:24.510

Я теж любив Білла Гранта.

Alexasa 12.12.16 в 22:51

Наступна сторінка →

Хвилинку...