UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E11 Close Up / Впритул

Оригінал англійською Переклад українською

In position, Captain.
IGR one-four-zero, two-eight-eight.

# · 01:30.08001:34.232

На позиції, капітане. Координати
один-чотири-нуль, два-вісім-вісім.

Alexasa 30.11.16 в 21:45

Right, take her up eight fathoms.

# · 01:34.28001:37.272

Добре, сплив на перископну.

Alexasa 1.12.16 в 22:24

Prepare surface stations.

# · 01:37.32001:39.117

Приготуватися до спливання.

Alexasa 1.12.16 в 22:24

- Load tanks one through six.
- Yes, sir.

# · 01:44.72001:47.314

- Продути цистерни з першої по шосту.
- Так, сер.

Alexasa 1.12.16 в 22:30

Steady at eight fathoms, sir.

# · 02:02.36002:04.510

Знаходимося на перископній, сер.

Alexasa 1.12.16 в 22:30

Right.

# · 02:04.56002:06.357

Добре.

Alexasa 1.12.16 в 22:30

Nothing in sight, prepare to surface.

# · 02:32.16002:34.628

Обрій чистий,
приготуватися до спливання.

Alexasa 1.12.16 в 22:31

Surface stations.

# · 02:34.68002:35.954

Спливання.

Alexasa 1.12.16 в 22:31

Maintain visual and radar.
Watch for surface vessels.

# · 02:45.60002:49.149

Здійснювати візуальне і радарне
спостереження за надводними судами.

Alexasa 1.12.16 в 22:32

Where are we, Lieutenant?

# · 02:49.20002:51.191

Де ми, лейтенанте?

Alexasa 1.12.16 в 22:32

Uh, right here, Captain.

# · 02:51.24002:53.231

Е, прямо тут, капітане.

Alexasa 1.12.16 в 22:32

Fine. Well, we've made good time.

# · 02:55.88002:58.519

Добре. Ми показали відмінний час.

Alexasa 1.12.16 в 22:32

Hover cruise at 20 knots,
steer a course one-two-six.

# · 02:59.76003:03.230

Встановити швидкість 20 вузлів,
курс один-два-шість.

Alexasa 1.12.16 в 22:33

Steer one-two-six, speed 20 knots.

# · 03:03.28003:05.316

Штурвал один-два-шість,
швидкість двадцять вузлів.

Alexasa 1.12.16 в 22:33

Tracking aerial set up, sir.

# · 03:11.28003:12.952

Повітряне стеження
встановлено, сер.

Alexasa 1.12.16 в 22:34

Skydiver to Control.
We have surfaced.

# · 03:15.96003:18.713

Скайдайвер контролю.
Ми на поверхні.

Alexasa 1.12.16 в 22:34

'In position to check the satellite.'

# · 03:18.76003:21.194

"Готові до перевірки супутника."

Alexasa 1.12.16 в 22:34

Roger, Skydiver.

# · 03:21.24003:23.231

Прийнято, Скайдайвер.

Alexasa 1.12.16 в 22:35

- What's happening, Captain?
- I think it's pretty important.

# · 03:23.28003:27.068

- Що відбувається, капітан?
- Я думаю щось важливе.

Alexasa 1.12.16 в 22:36

Commander Straker's
playing this one close to his chest.

# · 03:27.12003:30.430

Командувач Страйкер
бере це близько до серця.

Alexasa 1.12.16 в 22:36

- There's the signal.
- Looks good.

# · 03:41.32003:43.709

- Є сигнал.
- Виглядає непогано.

Alexasa 1.12.16 в 22:36

(Bleeping)

# · 03:51.00003:52.353

(Сигнали)

Alexasa 1.12.16 в 22:36

I have a radar sighting,
bearing two-seven-nine.

# · 03:52.40003:56.109

Є радарна відмітка,
азимут два-сім-дев'ять.

Alexasa 1.12.16 в 22:37

It's a freighter. Take her down.

# · 04:03.96004:05.996

Це вантажне судно.
Термінове занурення.

Alexasa 1.12.16 в 22:37

Yes, sir. Dive, dive, dive.

# · 04:06.04004:07.758

Так, сер.
Занурення, занурення, занурення!

Alexasa 1.12.16 в 22:38

- Skydiver to SHADO Control.
- SHADO Control.

# · 04:30.44004:33.432

- Скайдайвер ШАДО контролю.
- ШАДО контроль.

Alexasa 1.12.16 в 22:38

'We had to crash dive
to avoid a surface vessel.'

# · 04:33.48004:36.472

"У нас термінове занурення,
з'явився надводний корабель."

Alexasa 1.12.16 в 22:38

- What was it?
- A freighter.

# · 04:36.52004:38.033

- Що за корабель?
- Вантажне судно.

Alexasa 1.12.16 в 22:38

I'm sure they didn't see us.
We managed to pick up the satellite.

# · 04:38.08004:41.470

Упевнений, вони не бачили нас.
Нам вдалося налаштуватися на супутник.

Alexasa 1.12.16 в 22:39

- Its orbit looked good.
- Thank you, I'll tell the Commander.

# · 04:41.52004:45.752

- Орбіта підхожа.
- Дякую, я передам командувачу.

Alexasa 1.12.16 в 22:42

- (Freeman) How far is it now?
- Around eight miles.

# · 04:49.44004:52.716

- (Фрімен) Як далеко ми зараз?
- Близько восьми миль.

Alexasa 1.12.16 в 22:42

Do you think it'll work?

# · 04:53.84004:55.831

Думаєш, спрацює?

Alexasa 1.12.16 в 22:42

I think so.

# · 04:55.88004:57.950

Думаю, так.

Alexasa 1.12.16 в 22:42

But then I always was a...
an eternal optimist.

# · 04:58.00005:01.788

Хоча, звичайно,
я завжди був оптимістом.

Alexasa 1.12.16 в 22:43

Four minutes, Doctor.

# · 05:06.08005:07.991

Чотири хвилини, доктор.

Alexasa 1.12.16 в 22:43

Right.

# · 05:08.04005:09.837

Добре.

Alexasa 1.12.16 в 22:43

Check area latitude.

# · 05:17.72005:19.517

Перевір координати.

Alexasa 1.12.16 в 22:43

Ten seconds
to transmission check, sir.

# · 05:23.08005:26.470

Десять секунд до
перевірки передачі, сер.

Alexasa 1.12.16 в 22:43

(Clicking)

# · 05:38.36005:40.032

(Клацання)

Alexasa 1.12.16 в 22:43

There it is. Smack on the nose.

# · 05:41.08005:43.469

Ось він. Прямо в точку.

Alexasa 1.12.16 в 22:43

The first transmissions
are coming through, sir.

# · 05:56.44005:59.716

Перша передача пішла, сер.

Alexasa 1.12.16 в 22:44

Signal strength zero-one-two,
one-four-seven.

# · 05:59.76006:04.072

Рівень сигналу нуль-один-два,
два-чотири-сім.

Alexasa 1.12.16 в 22:44

- What's the distortion?
- Minimal. Decimal-zero-seven-two.

# · 06:04.12006:08.796

- Є відхилення?
- Мінімальні. Кома-нуль-сім-два.

Alexasa 1.12.16 в 22:45

Fine. Keep tracking.

# · 06:08.84006:11.115

Відмінно. Продовжувати стеження.

Alexasa 1.12.16 в 22:45

(Clicks)

# · 06:26.20006:27.952

(Клацання)

Alexasa 1.12.16 в 22:46

I think Dr Young was a little put out
at not being able to see the results.

# · 06:37.60006:41.957

Думаю, доктор Янг буде засмучений,
не отримавши доступу до результатів.

Alexasa 1.12.16 в 22:47

Yes, security's a word
I don't like to throw at a man

# · 06:42.00006:45.276

Так, безпека - це не те,
що я хотів би сказати людині,

Alexasa 1.12.16 в 22:47

who goes out of his way to cooperate.

# · 06:45.32006:47.675

яка вилізла зі шкіри,
щоб допомогти нам.

Alexasa 1.12.16 в 22:47

Maybe we can send him some prints.

# · 06:47.72006:49.790

Можливо, ми зможемо
переслати йому копії.

Alexasa 1.12.16 в 22:48

Let's see if there's anything
on the tape to print.

# · 06:49.84006:52.912

Подивимося,
чи вже є щось для друку.

Alexasa 1.12.16 в 22:48

Наступна сторінка →

Хвилинку...