UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E09 Destruction / Утилізація

Оригінал англійською Переклад українською

153 degrees. Turn complete, sir.

# · 01:45.88001:48.474

153 градуси.
Розворот закінчений, сер.

Alexasa 20.11.16 в 12:45

Commence second run.

# · 01:54.64001:56.471

Починайте другий захід.

Alexasa 20.11.16 в 14:06

We have a radar trace, sir.

# · 02:06.64002:08.870

Маємо данні радару, сер.

antstr 20.11.16 в 14:20

- 'Bridge.'
- We have a radar trace, sir.

# · 02:11.28002:13.953

- "Місток".
- Маємо данні радару, сер.

antstr 20.11.16 в 14:21

'Bearing one-four-seven,
speed Mach 5, reducing fast.'

# · 02:14.00002:19.279

"Напрямок один-чотири-сім,
швидкість 5 Махов, швидке гальмування".

antstr 20.11.16 в 14:26

- Mr Cooper.
- Sir?

# · 02:33.64002:36.313

- Пане Купер.
- Сер?

antstr 20.11.16 в 14:27

Can you see anything?

# · 02:38.20002:40.191

Ви щось бачите?

antstr 20.11.16 в 14:27

No, sir.

# · 02:46.36002:48.032

Ні, сер.

antstr 20.11.16 в 14:27

Yes! Yes, there!

# · 02:49.04002:51.395

Так! Є, ось там!

antstr 20.11.16 в 14:28

What is it, sir?

# · 02:54.44002:56.556

Що це, сер?

antstr 20.11.16 в 14:28

I don't know. I have never seen
anything like this before.

# · 02:56.60003:00.309

Я не знаю. Нічого подібного
раніше не бачив.

antstr 20.11.16 в 14:29

It's coming down.

# · 03:03.72003:05.711

Воно знижується.

antstr 20.11.16 в 14:30

Action stations.

# · 03:09.80003:11.791

Бойова тривога.

Alexasa 20.11.16 в 20:50

(Alarm sounds)

# · 03:15.20003:17.191

(Звучить тривога)

Alexasa 20.11.16 в 23:24

- It's attacking, sir?
- I think it is, Mr Cooper.

# · 03:41.12003:45.079

- Воно атакує, сер?
- Думаю так, містере Купер.

Alexasa 21.11.16 в 10:58

Open fire.

# · 03:48.76003:50.352

Відкрити вогонь.

Alexasa 21.11.16 в 22:19

DESTRUCTION

# · 04:26.00004:31.000

УТИЛІЗАЦІЯ

Alexasa 21.11.16 в 22:19

(Beep)

# · 04:53.56004:55.471

(Сигнал)

Alexasa 21.11.16 в 22:19

Straker.

# · 05:01.36005:02.588

Страйкер.

Alexasa 21.11.16 в 22:19

(Holland) 'General Henderson's
here, sir'.

# · 05:02.64005:05.234

(Холленд) "Генерал Хендерсон прибув, сер."

Alexasa 21.11.16 в 22:19

Right.

# · 05:05.28005:06.474

Звичайно.

Alexasa 21.11.16 в 22:19

- Commander.
- Morning, General.

# · 05:19.68005:22.194

- Командувач.
- Доброго ранку, генерал.

Alexasa 21.11.16 в 22:19

- You've read it.
- Hasn't everybody?

# · 05:23.24005:25.993

- Ви читали це?
- Як і всі?

Alexasa 21.11.16 в 22:19

If this is why I'm here, there'll be
an official denial tomorrow.

# · 05:26.04005:29.999

Якщо це питання - навіщо я тут -
завтра вийде офіційне спростування.

Alexasa 21.11.16 в 22:20

Yes, I expected that.

# · 05:30.04005:32.190

Ага, я очікував це.

Alexasa 21.11.16 в 22:20

I stress the word "official".

# · 05:32.24005:34.276

Я підкреслюю - "офіційне".

Alexasa 21.11.16 в 22:20

Apparently it was a test flight of
one of the Navy's prototype aircraft.

# · 05:35.32005:39.472

Ймовірно це був випробувальний політ
одного з прототипів літака ВМФ.

Alexasa 21.11.16 в 22:20

- Unfortunate.
- Yes.

# · 05:39.52005:42.114

- Невдалий.
- Авжеж.

Alexasa 21.11.16 в 22:21

Straker,
you're getting too suspicious.

# · 05:43.20005:45.873

Страйкер, Ви стаєте занадто
підозрілим, може це комплекс?

Alexasa 21.11.16 в 22:21

- Is that bad?
- That photograph could be anything.

# · 05:45.92005:49.674

- Це що, погано?
- На фотографії могло бути що завгодно.

Alexasa 21.11.16 в 22:21

- Yes. Including a UFO.
- There was an immediate inquiry.

# · 05:49.72005:53.156

- Так. У тому числі і НЛО.
- Відразу ж був зроблений запит.

Alexasa 21.11.16 в 22:22

I was in touch
with the naval board personally.

# · 05:53.20005:55.714

Я особисто зв'язувався
з командуванням флоту.

Alexasa 21.11.16 в 22:22

They were satisfied.
It's a false alarm.

# · 05:55.76005:57.910

Вони підтвердили, що
це помилкова тривога.

Alexasa 21.11.16 в 22:23

- General, are you warning me off?
- No, even if it sounds like it.

# · 05:57.96006:02.192

- Генерал, це попередження?
- Ні, навіть якщо це так звучить.

Alexasa 21.11.16 в 22:23

How many sightings
turn out to be aircraft?

# · 06:02.24006:04.800

Як багато контактів
виявилося літаками?

Alexasa 21.11.16 в 22:23

This was a highly-trained naval crew,

# · 06:04.84006:07.593

Це була команда високо
кваліфікованих фахівців,

Alexasa 21.11.16 в 22:23

on a ship equipped
with every modern detection device.

# · 06:07.64006:11.315

на кораблі, що був оснащений
за останнім словом техніки.

Alexasa 21.11.16 в 22:26

Let's have some breakfast.

# · 06:11.36006:13.271

Давайте щось перекусимо.

Alexasa 21.11.16 в 22:26

It happened too fast.

# · 06:13.32006:15.151

Все сталося надто швидко.

Alexasa 21.11.16 в 22:26

The wreckage sank
with no attempted salvage.

# · 06:15.20006:17.919

Затонулі уламки навіть не
намагалися підняти на поверхню.

Alexasa 21.11.16 в 22:26

The ocean is too deep at that point.

# · 06:17.96006:20.599

Океан в тому місці дуже глибокий.

Alexasa 21.11.16 в 22:27

I take it you've no objections
if I conduct my own investigations.

# · 06:20.64006:24.679

Вважаю, Ви не будете заперечувати
проти мого розслідування.

Alexasa 21.11.16 в 22:27

No, none at all.
But don't expect any cooperation

# · 06:24.72006:28.110

Ні, звичайно ні.
Тільки не чекайте допомоги

Alexasa 21.11.16 в 22:27

from the naval authorities.
They've accepted the findings.

# · 06:28.16006:31.391

від флотського командування.
Вони погодилися з висновками.

Alexasa 21.11.16 в 22:27

- Hmm.
- You have...

# · 06:31.44006:33.032

- Хм...
- Ви вже...

Alexasa 21.11.16 в 22:27

checked the records for that day?

# · 06:33.08006:35.640

перевірили записи за той день?

Alexasa 21.11.16 в 22:27

- Yes.
- And?

# · 06:35.68006:37.910

- Так.
- І?

Alexasa 21.11.16 в 22:27

There were no UFO sightings,
if that's what you mean.

# · 06:37.96006:40.918

Контактів з НЛО не було,
якщо Ви про це.

Alexasa 21.11.16 в 22:28

- None got through?
- No. None that we know of.

# · 06:40.96006:44.839

- Ніяких проривів?
- Ні. Відомих нам немає.

Alexasa 21.11.16 в 22:28

- But they have before.
- Not for a long time.

# · 06:44.88006:47.519

- Але вони були раніше.
- Уже довгий час не було.

Alexasa 21.11.16 в 22:28

Наступна сторінка →

Хвилинку...