UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E08 Sub-Smash / Субмарина вщент

Оригінал англійською Переклад українською

Radio SHADO Control.

# · 02:32.00002:34.275

Радирувати в ШАДО-контроль.

Alexasa 12.11.16 в 16:19

No survivors. Some evidence of UFO.

# · 02:34.32002:37.153

Ніхто не вижив. Схоже на НЛО.

Alexasa 12.11.16 в 16:20

It must be that UFO that came in
a month ago under a radar blind spot.

# · 02:54.84002:59.231

Напевно, це той, що місяць тому
прорвався в сліпій плямі радара.

Alexasa 12.11.16 в 20:17

If it stayed underwater,
it would escape deterioration

# · 02:59.28003:02.352

Якщо він залишиться під водою,
то зможе уникнути впливу

Alexasa 12.11.16 в 22:23

in the earth's atmosphere.

# · 03:02.40003:04.391

земної атмосфери.

Alexasa 12.11.16 в 22:23

Maybe they slipped in an underwater
craft in component sections.

# · 03:04.44003:08.353

Можливо, конструкція корабля дозволяє
перетворювати його в підводний човен.

Alexasa 12.11.16 в 22:41

Possibly. They seem
to have perfected life maintenance

# · 03:08.40003:11.949

Можливо. Схоже вони
поліпшили життєзабезпечення

Alexasa 12.11.16 в 22:41

in a liquid environment.

# · 03:12.00003:13.991

апарата в воді.

Alexasa 12.11.16 в 22:42

What do we do next?

# · 03:14.04003:16.270

Що будемо робити?

Alexasa 12.11.16 в 22:43

A detailed search of the entire area.

# · 03:17.32003:19.993

Детальний пошук по всій площі.

Alexasa 12.11.16 в 22:44

- I'll go myself.
- In Skydiver?

# · 03:20.04003:22.759

- Я піду особисто.
- На Скайдайвер?

Alexasa 12.11.16 в 22:44

- What else?
- Wouldn't you rather I took over?

# · 03:22.80003:25.598

- А як ще?
- Може краще мені?

Alexasa 12.11.16 в 22:45

Oh, that.

# · 03:28.52003:30.511

А, ти про це.

Alexasa 12.11.16 в 22:45

Well, the dictionary defines it as
a morbid dread of confined spaces.

# · 03:31.56003:37.749

Словник визначає це як хворобливий
страх замкнутих просторів.

Alexasa 12.11.16 в 22:45

- Skydiver's not that small.
- And you're not always morbid.

# · 03:38.76003:42.833

- А Скайдайвер не такий вже і маленький.
- Та й ти не завжди хворобливий.

Alexasa 12.11.16 в 22:46

Exactly.

# · 03:42.88003:44.199

Отож.

Alexasa 12.11.16 в 22:47

- Get me Skydiver's positional chart.
- (Woman) 'Yes, sir.'

# · 03:46.28003:49.397

- Дайте мені карту положення Скайдайвера.
- (Жіночий голос) "Так, сер."

Alexasa 12.11.16 в 22:47

It's in the south Atlantic area.
About 400 miles south of St Helena.

# · 03:49.44003:53.831

Це в районі Південної Атлантики.
Близько 400 миль на південь від Святої Єлени.

Alexasa 12.11.16 в 22:48

Is there a rendezvous point where
we could exchange the sub crews?

# · 03:55.04003:59.238

Там є місце, де ми
зможемо замінити екіпаж?

Alexasa 12.11.16 в 22:48

There are dozens of small atolls
in the area. Mostly uninhabited.

# · 03:59.28004:03.319

Там купа дрібних атолів.
В основному незаселених.

Alexasa 12.11.16 в 22:49

Good. I want to be aboard
with the best available crew

# · 04:03.36004:06.636

Добре. Мені потрібна на борту
найкраща команда з усіх наявних

Alexasa 12.11.16 в 22:50

as soon as possible.

# · 04:06.68004:08.671

якомога швидше.

Alexasa 12.11.16 в 22:51

SUB-SMASH

# · 04:09.00004:13.000

СУБМАРИНА ВЩЕНТ

Alexasa 12.11.16 в 22:52

Switch to sea skim. Pull ahead boats.

# · 04:23.92004:26.514

Перейти в глісерний режим.
Вислати вперед катер.

Alexasa 12.11.16 в 22:53

(Horn blares)

# · 04:26.56004:28.278

(Реве сирена)

Alexasa 12.11.16 в 22:53

Right.

# · 04:41.76004:43.751

Добре.

Alexasa 12.11.16 в 22:54

I'm needed below, sir.
My cabin is at your disposal.

# · 04:44.56004:47.711

Мені потрібно вниз, сер.
Моя каюта у Вашому розпорядженні.

Alexasa 12.11.16 в 22:54

Thank you, Captain.

# · 04:47.76004:49.751

Спасибі, капітан.

Alexasa 12.11.16 в 22:55

Maintain sea skim
until we reach search area.

# · 04:54.24004:56.629

Йти в надводному режимі
до входу в пошукову зону.

Alexasa 12.11.16 в 22:56

Yes, sir.

# · 04:56.68004:58.671

Так, сер.

Alexasa 12.11.16 в 22:57

D'you think we'll find anything?

# · 05:11.72005:14.280

Як думаєте, ми що-небудь знайдемо?

Alexasa 12.11.16 в 22:57

Well, it's hard to say.

# · 05:14.32005:16.311

Важко сказати.

Alexasa 12.11.16 в 22:58

The more I think about it,
the more the theory stands up.

# · 05:16.36005:19.796

Чим більше я про це думаю,
тим більше переконуюся в цій версії.

Alexasa 12.11.16 в 22:58

We know they've taken people
from houses in broad daylight.

# · 05:19.84005:23.435

Ми знаємо, що вони крадуть людей
прямо з будинків серед білого дня.

Alexasa 12.11.16 в 22:59

- So it would be easier mid-ocean.
- Right.

# · 05:23.48005:26.836

- І значить вони десь посеред океану?
- Точно.

Alexasa 12.11.16 в 22:59

(Foster) It's a big place
to play cat and mouse.

# · 05:29.60005:32.194

(Фостер) Тут досить місця
для гри в кішки-мишки.

Alexasa 12.11.16 в 23:00

Yes. We'll have to make sure
our claws are well sharpened.

# · 05:32.24005:36.119

Ми повинні бути впевнені,
що наші кігті добре наточені.

Alexasa 12.11.16 в 23:02

- How do you mean?
- We're trying to find them.

# · 05:36.16005:39.516

- Що ви маєте на увазі?
- Ми намагаємося їх знайти.

Alexasa 12.11.16 в 23:02

Let's hope the aliens
don't think that we're the mouse.

# · 05:39.56005:43.189

Будемо сподіватися, що прибульці
не вважають нас мишами.

Alexasa 12.11.16 в 23:03

Approaching B-17, sir.

# · 05:47.80005:49.313

Підійшов Б-17, сер.

Alexasa 12.11.16 в 23:04

- Right. Plot a search plan.
- Yes, sir.

# · 05:49.36005:51.794

- Добре. Складіть пошуковий план.
- Так, сер.

Alexasa 12.11.16 в 23:04

- Lieutenant.
- Sir.

# · 05:51.84005:53.239

- Лейтенанте.
- Сер.

Alexasa 12.11.16 в 23:08

I want a constant radar sweep
and sonar sounding.

# · 05:53.28005:56.033

Я хочу, щоб радар постійно
працював, і сонар промацував дно.

Alexasa 12.11.16 в 23:08

Yes, sir.

# · 05:56.08005:57.877

Так, сер.

Alexasa 12.11.16 в 23:08

(Beeping)

# · 06:00.28006:02.271

(Зумер)

Alexasa 12.11.16 в 23:08

- Straker.
- We're making the first sweep,

# · 06:03.72006:06.314

- Страйкер.
- Ми робимо перший прохід поверху,

Alexasa 12.11.16 в 23:09

then we'll go under
for a submerged circuit.

# · 06:06.36006:08.794

а потім пірнемо
для підводного переходу.

Alexasa 12.11.16 в 23:10

Carry on, Captain.

# · 06:08.84006:10.671

Дійте, капітан.

Alexasa 12.11.16 в 23:10

Let's make the most of the fresh air.

# · 06:10.72006:13.314

Треба запастися свіжим повітрям.

Alexasa 12.11.16 в 23:10

- Starting vector search.
- Course?

# · 06:23.48006:27.234

- Починаємо векторний пошук.
- Курс?

Alexasa 12.11.16 в 23:10

Наступна сторінка →

Хвилинку...