UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E07 Kill Straker / Вбити Страйкера

Оригінал англійською Переклад українською

- Anything?
- No, sir. The UFO's disappeared.

# · 01:22.96001:26.191

- Є щось?
- Ні, сер. НЛО зник.

RQdan 6.11.16 в 0:13

Well, keep all ground radar
on red alert.

# · 01:26.24001:29.073

Гаразд, утримуйте наземні
радари у повній готовності.

RQdan 6.11.16 в 0:14

Добре, тримайте все наземні
радари в стані червоної тривоги.

Alexasa 12.11.16 в 12:26

- Is this the Lunar Module?
- Yes, sir.

# · 01:31.52001:34.273

- А чи це не місячний модуль?
- Так, сер.

RQdan 6.11.16 в 0:15

I'll feel a lot happier
when it's landed.

# · 01:34.32001:37.039

Я почуватимусь значно щасливішим,
коли він приземлиться.

RQdan 6.11.16 в 0:16

EER is 21 minutes.

# · 01:41.40001:43.391

Вихід на орбіту Землі за 21 хвилину.

RQdan 6.11.16 в 0:17

- Rendezvous four minutes later.
- Fine.

# · 01:43.44001:46.034

- Зустріч за чотири хвилини потому.
- Добре.

RQdan 6.11.16 в 0:19

'This is Space Intruder Detector.
Red alert.

# · 01:54.04001:59.239

'Це Космічний Детектор Вторгнення.
Червона загроза.

RQdan 6.11.16 в 0:20

"Система Виявлення Інопланетян.
Червона тривога."

Alexasa 12.11.16 в 12:29

'UFO four-two-eight-one-four-six.
Green.

# · 01:59.28002:04.274

"НЛО чотири-два-вісім-один-чотири-шість.
Зелений."

RQdan 6.11.16 в 0:21

'Trajectory zero-four-two-seven
over five-decimal-four.'

# · 02:04.32002:08.996

"Траєкторія нуль-чотири-два-сім
через п'ять-кома-чотири."

RQdan 6.11.16 в 0:21

- Anything?
- Nothing.

# · 02:11.52002:13.272

- Є щось?
- Нічого.

RQdan 6.11.16 в 0:22

I've picked it up again, Lieutenant.

# · 02:13.32002:16.073

Я знову його бачу, лейтенанте.

RQdan 6.11.16 в 0:23

Course zero-seven-two, one-two-four.

# · 02:21.04002:23.634

Курс нуль-сім-два, один-два-чотири.

RQdan 6.11.16 в 0:23

- Speed?
- SOL zero-decimal-four.

# · 02:23.68002:26.433

- Швидкість?
- Нуль-кома-чотири швидкості світла.

RQdan 6.11.16 в 0:24

Check.

# · 02:26.48002:28.277

Перевірка.

RQdan 6.11.16 в 0:24

Перевірити.

RQdan 6.11.16 в 0:24

- Confirm.
- Moonbase to SHADO Control.

# · 02:30.08002:33.038

- Підтверджую.
- Місячна База управлінню ШАДО.

RQdan 6.11.16 в 0:25

- Come in, Moonbase.
- 'Confirm sighting in Area T6 Green.

# · 02:36.96002:42.751

- Слухаю.
- "Підтвердить виявлення в зоні Т6 Зелений."

RQdan 6.11.16 в 0:27

'Moving towards Area Yellow
at SOL four-decimal-zero.

# · 02:42.80002:47.078

"Рухається до Жовтій зони
на нуль-кома-чотири швидкості світла."

RQdan 6.11.16 в 0:34

Your sightings
are masked by the moon.

# · 02:47.12002:49.759

Місяць закриває його від нашого супроводу.

RQdan 6.11.16 в 0:37

We'll pick it up in T6 Yellow. Out.

# · 02:49.80002:52.234

Ми відновимо супровід
в Т6 Жовтий. Кінець зв'язку.

RQdan 6.11.16 в 0:43

- Check the estimated re-entry time.
- Yes, sir.

# · 02:52.28002:55.955

- Перевірте розрахунковий час входження.
- Слухаюсь, сер.

RQdan 6.11.16 в 0:44

'This is SHADO Control.
Relay your re-entry time and angle.'

# · 02:56.00003:00.198

"Це управління ШАДО.
Надішліть час та кут відновлення входження."

RQdan 6.11.16 в 0:45

Re-entry begins in seven minutes.

# · 03:02.48003:04.948

Входження відбудеться через сім хвилин.

RQdan 6.11.16 в 0:49

Angle two-seven-decimal-five
on a three-second burn.

# · 03:05.00003:07.992

Кут два-сім-кома-п'ять
з трисекундним прискоренням.

RQdan 6.11.16 в 1:05

'Thank you, Captain.'

# · 03:08.04003:09.632

"Дякую, капітане."

RQdan 6.11.16 в 0:56

- The checks.
- Thank you.

# · 03:09.68003:11.989

- Контроль.
- Дякую.

Alexasa 6.11.16 в 17:19

The UFO's altered course.
The Interceptors won't make contact.

# · 03:15.72003:20.111

НЛО змінив курс.
Перехоплювачі його не дістануть.

RQdan 6.11.16 в 0:58

It could reach the Lunar Module
before re-entry, sir.

# · 03:22.52003:25.717

Він може наздогнати Місячний модуль
перш, ніж той повернеться, сер.

Alexasa 6.11.16 в 17:20

Make to the captain...
Emergency re-entry at an angle 31.

# · 03:26.76003:31.470

Передайте капітанові...
Аварійний вхід під кутом 31.

Alexasa 6.11.16 в 20:30

Increase burn one second.

# · 03:31.52003:34.159

Збільшіть час прискорення на одну секунду.

RQdan 6.11.16 в 22:48

Збільшити імпульс до однієї секунди.

Alexasa 12.11.16 в 12:34

That's a tough order, isn't it?

# · 03:34.20003:36.191

Чи не занадто жорстко?

Alexasa 7.11.16 в 1:22

The UFO could be on us
in four minutes.

# · 03:36.24003:38.754

НЛО може наздогнати
нас за чотири хвилини.

Alexasa 7.11.16 в 1:22

The new angle takes us in
in less than three.

# · 03:38.80003:41.598

Новий кут виведе
нас менш, ніж за три.

Alexasa 7.11.16 в 1:22

The angle's close to the upper limit.

# · 03:41.64003:43.870

Значення кута близьке до верхньої межі.

RQdan 6.11.16 в 22:49

Yeah. It's like diving
into a bowl of molten lead.

# · 03:43.92003:47.230

Так. Це як пірнути у басейн
з плавленим графітом.

RQdan 6.11.16 в 22:53

Ага. Схоже на занурення
в чашу розплавленого свинцю.

Alexasa 12.11.16 в 12:35

It's possible,
but you wouldn't do it for kicks.

# · 03:47.28003:50.477

Це можливо, але задоволення
воно тобі не принесе.

Alexasa 7.11.16 в 1:23

(Banging and rattling)

# · 04:02.76004:04.432

(Тріск і скрегіт)

Alexasa 7.11.16 в 1:23

- Sighting now in Area Blue, sir.
- Termination?

# · 04:13.76004:17.196

- Контакт в блакитний зоні, сер.
- Мета траєкторії?

Alexasa 7.11.16 в 1:23

No affirmative yet
but it's closing on the module.

# · 04:17.24004:20.755

Поки не підтверджена,
але близько до модулю.

Alexasa 7.11.16 в 1:23

(High-pitched whistling)

# · 04:20.80004:22.597

(Пронизливий свист)

Alexasa 7.11.16 в 1:24

The UFO's increased speed
to SOL zero-decimal-six.

# · 04:28.16004:31.994

НЛО збільшив швидкість
до нуль-кома-шість швидкості світла.

RQdan 6.11.16 в 22:55

Even with the new angle, it'll reach
the module before complete re-entry.

# · 04:32.04004:36.158

Навіть при такому куті, він досягне модуля
раніше, ніж той встигне повернутись.

RQdan 6.11.16 в 22:56

Warn them.

# · 04:36.20004:38.191

Попередьте їх.

RQdan 6.11.16 в 22:56

Too late. I have re-entry cessation
on radio contact.

# · 04:38.24004:42.358

Надто пізно.
Діє режим радіотиші при входженні.

RQdan 6.11.16 в 22:58

Пізно. Радіоконтакт перервався.

Alexasa 12.11.16 в 12:37

(Eerie whistling)

# · 04:48.28004:50.077

(Жахливий свист)

RQdan 6.11.16 в 22:58

(Distorted voices) 'Kill...

# · 05:45.72005:47.790

(Спотворені голоси) "Вбити..."

RQdan 6.11.16 в 23:00

'Kill...

# · 05:47.84005:50.434

"Вбити..."

RQdan 6.11.16 в 23:00

'Kill Straker... Kill Straker...

# · 05:50.48005:54.473

"Вбити Страйкера... Вбити Страйкера..."

RQdan 6.11.16 в 23:01

'Kill Straker... '

# · 05:54.52005:58.035

"Вбити Страйкера..."

RQdan 6.11.16 в 23:01

No...

# · 06:06.36006:08.157

Ні...

RQdan 6.11.16 в 23:01

No!

# · 06:08.20006:09.599

Ні!

RQdan 6.11.16 в 23:01

Наступна сторінка →

Хвилинку...