UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E04 Conflict / Конфлікт

Оригінал англійською Переклад українською

Sighting - radius,
vector one-zero-nine-six.

#1 · 01:36.56001:41.236

Відмітка - радіус, вектор
один-нуль-дев'ять-шість.

Alexasa 15.10.16 в 10:40

Alter course,
four-decimal-three-one degrees.

#2 · 01:46.60001:50.752

Змінити курс,
чотири-кома-три-один градуси.

Alexasa 15.10.16 в 17:43

Confirm bearings.

#3 · 01:59.64002:01.437

Підтвердити напрямок.

Alexasa 15.10.16 в 22:07

(Flicks switches)

#4 · 02:01.48002:03.471

(Клацає перемикачами)

Alexasa 16.10.16 в 0:38

One-zero-nine-decimal-six.

#5 · 02:03.52002:06.512

Один-нуль-дев'ять-кома-шість.

Alexasa 16.10.16 в 12:05

Orbital altitude
three-zero-six-decimal-two miles.

#6 · 02:07.32002:13.031

Висота орбіти
три-нуль-шість-кома-дві милі.

Alexasa 16.10.16 в 12:41

Vostok II, launched June 13, '65.

#7 · 02:15.44002:19.319

Схід 2,
запущений 13 червня 1965 року.

Alexasa 16.10.16 в 13:13

Fire limpet.

#8 · 02:21.88002:23.552

Запуск міни.

Alexasa 16.10.16 в 13:14

Limpet attached. Moving away.

#9 · 02:42.80002:45.268

Міна приєдналася. Відходимо.

Alexasa 16.10.16 в 13:15

Stand by.

#10 · 02:54.44002:56.032

Готуйсь.

Alexasa 16.10.16 в 13:15

Activate.

#11 · 03:03.88003:05.279

Активуй.

Alexasa 16.10.16 в 13:15

- Positive, sir.
- Resume course.

#12 · 03:09.52003:12.239

- Підтверджую спрацьовування, сер.
- Продовжити рух.

Alexasa 16.10.16 в 13:16

Confirmed sighting
at radius vector one-five-two-zero.

#13 · 03:34.16003:39.109

Підтверджую позначку на радіус
векторі один-п'ять-два-нуль.

Alexasa 16.10.16 в 17:49

- There she is.
- Position and data correct.

#14 · 03:41.96003:44.918

- Ось вона.
- Позиція і дані вірні.

Alexasa 16.10.16 в 17:50

Log and resume course.

#15 · 03:44.96003:46.678

Занести в протокол і
продовжити рух.

Alexasa 16.10.16 в 17:51

Apollo 8,

#16 · 03:47.72003:49.676

Аполлон 8,

Alexasa 16.10.16 в 21:20

December 21,

#17 · 03:49.72003:51.756

21 грудня,

Alexasa 16.10.16 в 21:21

1968.

#18 · 03:51.80003:53.791

1968.

Alexasa 16.10.16 в 21:21

What we say
goes no further than this room, OK?

#19 · 05:28.40005:31.710

Те, що ми скажемо, не вийде
за межі цієї кімнати, добре?

Alexasa 16.10.16 в 21:21

So let's get down to the infighting.

#20 · 05:33.20005:35.589

Тому перейдемо
відразу до розбіжностей.

Alexasa 16.10.16 в 21:22

You have been a thorn in my side
for years, Straker.

#21 · 05:35.64005:39.349

Ви роками стирчали більмом
у мене на оці, Страйкер.

Alexasa 16.10.16 в 21:22

Consistently excessive demands

#22 · 05:40.40005:42.630

Постійні непомірні вимоги

Alexasa 16.10.16 в 21:23

for the diversion of resources
to your organisation.

#23 · 05:42.68005:46.389

передачі ресурсів вашій організації.

Alexasa 16.10.16 в 21:24

- But a total clearance programme?
- Right.

#24 · 05:46.44005:49.273

- А тепер Ви кажете "програма повного очищення"?
- Саме так.

Alexasa 16.10.16 в 21:24

While I'm running this commission

#25 · 05:49.32005:52.471

А я кажу: поки я глава цієї комісії,

Alexasa 16.10.16 в 21:25

I'll fight you on this issue
every inch of the way.

#26 · 05:52.52005:55.876

я буду боротися проти
цього проекту всіма силами.

Alexasa 16.10.16 в 21:26

CONFLICT

#27 · 05:56.00006:01.000

КОНФЛІКТ

Alexasa 16.10.16 в 21:26

(Freeman) You've been practising.

#28 · 06:16.48006:18.471

(Фрімен) Ти напевно практикувався.

Alexasa 16.10.16 в 21:27

What are you working on,
anyway, Alec?

#29 · 06:18.52006:21.478

І все таки, над чим ти працюєш, Алек?

Alexasa 16.10.16 в 21:27

One of Straker's projects.

#30 · 06:21.52006:23.795

Один з проектів Страйкера.

Alexasa 16.10.16 в 21:27

It's a beautification campaign.

#31 · 06:23.84006:26.513

Кампанія по наведенню краси.

Alexasa 16.10.16 в 21:28

I won't deny you could use it.

#32 · 06:26.56006:28.551

Не буду заперечувати,
тобі не завадить такою скористатися.

Alexasa 16.10.16 в 21:29

No, space junk.

#33 · 06:28.60006:30.591

Та ні, це про космічне сміття.

Alexasa 16.10.16 в 21:29

Straker wants it all cleared.

#34 · 06:30.64006:32.631

Страйкер бажає
очистити від нього космос.

Alexasa 16.10.16 в 21:30

The Astrophysical Commission
takes care of any space junk,

#35 · 06:32.68006:36.958

Комісія з астрофізики
займається космічним сміттям,

Alexasa 16.10.16 в 21:30

anything with hazard potential.

#36 · 06:37.00006:39.275

який представляє
хоч якусь загрозу.

Alexasa 16.10.16 в 21:31

Straker thinks it could be used
by the aliens to crack our defences.

#37 · 06:39.32006:43.871

Страйкер вважає, що прибульці можуть
використовувати його для злому нашої оборони.

Alexasa 16.10.16 в 21:31

He may be onto something.

#38 · 06:43.92006:45.717

Я думаю, він може виявитися прав.

Alexasa 16.10.16 в 21:31

If your report shows it's possible,
the junk gets cleared.

#39 · 06:45.76006:49.878

Якщо ваш рапорт покаже, що це
можливо, сміття буде розчищено.

Alexasa 16.10.16 в 21:32

- What's the problem?
- James L Henderson is the problem.

#40 · 06:49.92006:53.833

- В чому проблема?
- Джеймс Л Хендерсон, ось проблема.

Alexasa 16.10.16 в 21:32

Cost! Time! Personnel! Resources!

#41 · 06:53.88006:57.589

Вартість! Час! Персонал! Ресурси!

Alexasa 16.10.16 в 21:32

You want reasons why not?

#42 · 06:59.36007:02.158

Ви хочете причин, чому ні?

Alexasa 16.10.16 в 21:32

I can give you a hundred.

#43 · 07:03.96007:05.712

Я назву вам сотню.

Alexasa 16.10.16 в 21:33

Listen, Henderson, every item of
space junk could be cleared in weeks

#44 · 07:05.76007:10.629

Послухайте, Хендерсон, все сміття
буде прибране за кілька тижнів,

Alexasa 16.10.16 в 21:33

if the commission
gave its full support.

#45 · 07:10.68007:13.558

якщо комісія повністю підтримає це.

Alexasa 16.10.16 в 21:33

As for cost, it would be high,

#46 · 07:13.60007:16.068

Що стосується вартості,
визнаю, вона буде висока,

Alexasa 16.10.16 в 21:34

but safety factors alone
would justify it.

#47 · 07:16.12007:19.078

але безпека того варта.

Alexasa 16.10.16 в 21:35

- Safety factors?
- Yes.

#48 · 07:19.12007:21.429

- Безпека?
- Так.

Alexasa 16.10.16 в 21:35

My organisation uses space
more than any other.

#49 · 07:21.48007:24.756

Моя організація працює в космосі
більше, ніж будь-яка інша.

Alexasa 16.10.16 в 21:35

My pilots take more risks
in a month than...

#50 · 07:24.80007:27.360

Мої пілоти в місяць
ризикують частіше, ніж...

Alexasa 16.10.16 в 21:36

Наступна сторінка →

Хвилинку...