UFO / Season 1 (2) / (1970) / НЛО / Сезон 1: UFO 1970 S01-E02 Exposed / Виявлені

Оригінал англійською Переклад українською

(Phone)

# · 01:32.20001:34.077

(Дзвінок)

Alexasa 28.09.16 в 19:11

- Yes, Miss Ealand?
- If there's nothing else, I'll go.

# · 01:34.12001:37.396

- Так, міс Іленд?
- Якщо я більше не потрібна, я піду.

Alexasa 29.09.16 в 11:22

No, that's all right,
I'm about to leave myself.

# · 01:37.44001:40.830

Так, звичайно йдіть,
я і сам збираюся йти.

Alexasa 30.09.16 в 11:59

Good night.

# · 01:40.88001:42.871

На добраніч.

Alexasa 30.09.16 в 19:28

(Intercom buzzes)

# · 01:47.36001:50.318

(Зумер інтеркома)

Alexasa 30.09.16 в 23:42

- Straker.
- (Man) 'Possible sighting.'

# · 01:51.40001:54.198

- Страйкер.
- (Голос) "Можливий контакт, командувач."

Alexasa 30.09.16 в 23:43

(SID) 'Have trace on positive track.

# · 01:57.80002:00.951

(СВІ) "Виявлено слід порушника."

Alexasa 30.09.16 в 23:43

'Course four-two-eight,
one-four-six green.

# · 02:01.00002:05.152

"Курс чотири-два-вісім
один-чотири-шість зелений."

Alexasa 30.09.16 в 23:44

'Speed zero SOL eight.

# · 02:05.20002:07.509

"Швидкість - вісім десятих
швидкості світла."

Alexasa 30.09.16 в 23:45

'Range, 32 million miles, closing.
Red alert.'

# · 02:07.56002:12.475

"Дистанція, 32 мільйони миль,
зменшується. Червона тривога."

Alexasa 30.09.16 в 23:46

- (Alarm)
- 'Red alert.'

# · 02:12.52002:14.715

- (Сигнал тривоги)
- "Червона тривога."

Alexasa 30.09.16 в 23:46

Control to Interceptors.
Have UFOs on positive track.

# · 02:18.84002:22.879

Контроль перехоплювачам.
Виявлено НЛО.

Alexasa 30.09.16 в 23:46

Moonbase to SHADO Control. Confirm
UFO sightings. Going for intercept.

# · 02:22.92002:27.675

Місячна База ШАДО контролю.
Виявлено НЛО. Йдемо на перехоплення.

Alexasa 30.09.16 в 23:47

(SID) 'Maintaining speed and course.

# · 02:38.20002:41.988

(СВІ) "Швидкість і курс постійні."

Alexasa 30.09.16 в 23:48

'Apogee zero-two-seven
decimal-three-two-four.

# · 02:42.04002:45.555

"Апогей нуль-два-сім
кома-три-два-чотири."

Alexasa 30.09.16 в 23:48

'Range 20 million miles.'

# · 03:05.80003:08.837

"Дистанція 20 мільйонів миль."

Alexasa 30.09.16 в 23:48

(Kelly) Positive track green
one-four-zero, two-seven-three.

# · 03:08.88003:13.670

(Келлі) Встановлений курс зелений
один-чотири-нуль, два-сім-три.

Alexasa 1.10.16 в 13:05

Yes, we have that. Roger.

# · 03:13.72003:16.951

Так, ми отримали. Підтверджую.

RQdan 1.10.16 в 1:20

We confirm orbital reference.

# · 03:17.00003:19.150

Підтверджуємо орбітальну передачу.

Alexasa 1.10.16 в 13:06

Speed correction? SOL 0.7...

# · 03:20.36003:23.636

Корекція швидкості? ШС 0.7...

RQdan 1.10.16 в 1:22

(SID) 'I have green
on one, two and three.

# · 03:23.68003:27.355

(СВІ) "Отримав зелений код
на перший, другий і третій."

RQdan 1.10.16 в 1:23

'Speed SOL zero-decimal-seven-eight.

# · 03:27.40003:31.188

"Швидкість ШС нуль-кома-сім-вісім."

RQdan 1.10.16 в 1:23

'Range 17 million miles.'

# · 03:32.24003:35.073

"Відстань 17 мільйонів миль."

RQdan 1.10.16 в 1:24

- Anything?
- No, nothing yet, sir.

# · 03:51.96003:54.349

- Є щось?
- Ні, ще нічого, сер.

RQdan 1.10.16 в 1:24

'Missile three, destruct negative.

# · 04:26.80004:29.678

"Ракета три, знищення не відбулося."

RQdan 1.10.16 в 1:25

'UFO beyond Interceptor range,
heading for earth.'

# · 04:30.72004:35.157

"НЛО поза досяжністю
перехоплювачів, прямує до Землі."

RQdan 1.10.16 в 1:25

Pretty effective blanket detonation
by the Interceptors.

# · 04:35.20004:38.715

Ракетна система перехоплювачів
дуже ефективна.

Alexasa 1.10.16 в 13:07

But not good enough.

# · 04:38.76004:40.239

Проте недостатньо.

RQdan 1.10.16 в 1:28

The one that got through must be
damaged. Sky One should get it.

# · 04:40.28004:44.398

НЛО мало отримати пошкодження.
Небо-один точно його дістане.

RQdan 1.10.16 в 1:40

- Where's the trajectory termination?
- Just coming through, sir.

# · 04:44.44004:49.230

- Напрям траєкторії?
- Ще обчислюється, сер.

RQdan 1.10.16 в 1:41

North Atlantic, grid reference G6.

# · 04:49.28004:52.192

Північна Атлантика, квадрат Ґ6.

RQdan 1.10.16 в 1:42

Commander Straker, there's
an aircraft entering the target area.

# · 05:05.44005:09.911

Командор Стайкер, повітряне
судно входить у визначену зону.

RQdan 1.10.16 в 1:44

'Confirm tracking zero-one-three.

# · 05:29.76005:32.399

"Підтверджую супроводження нуль-один-три."

RQdan 1.10.16 в 1:44

'Area red four-one-two.

# · 05:32.44005:35.637

"Зона червоний чотири-один-два."

RQdan 1.10.16 в 1:45

'Have positive trace.
Waiting for confirmation.'

# · 05:35.68005:39.070

"Сигнал стійкий.
Очікую підтвердження."

Alexasa 1.10.16 в 13:07

Well, if it's not a military jet,
what the blazes is it?

# · 05:39.12005:42.430

Що ж, якщо це не військовий літак,
то кого це несе на нашу голову?

RQdan 1.10.16 в 1:48

Not a commercial airliner -
too high and way off the air lanes.

# · 05:42.48005:46.155

Це не комерційний авіалайнер - надто високо
та й поза повітряними коридорами.

RQdan 1.10.16 в 1:49

- XV-one-zero-four to Control.
- (Kelly) 'This is Control.'

# · 05:56.92006:00.117

- XV-один-нуль-чотири Центру Керування.
- (Келлі) 'Цент Керування.'

RQdan 1.10.16 в 1:50

- Вал-один-нуль-чотири викликає контроль.
- (Келлі) "Контроль на зв'язку."

Alexasa 9.10.16 в 12:56

Levelled out at 250,000.

# · 06:00.16006:02.628

Набрав висоту до 250,000.

RQdan 1.10.16 в 1:53

Вирівняли на висоті 250 тисяч.

Alexasa 9.10.16 в 12:56

Airspeed 2200, pressure normal,
cabin temperature 72.

# · 06:02.68006:06.878

Швидкість 2200, тиск в нормі,
температура в кабіні 22 градуси.

RQdan 1.10.16 в 1:54

We'll start the test schedule
when we get to area G6.

# · 06:06.92006:10.196

Ми розпочнемо заплановані тести
при прибутті до квадрату Ґ6.

RQdan 1.10.16 в 1:54

'G6. Roger.'

# · 06:10.24006:12.549

"Ґ6. Прийняв."

RQdan 1.10.16 в 1:55

Is that VAC? Have you an aircraft
overflying the Atlantic?

# · 06:12.60006:16.639

Це АКВ? У вас є зараз літаки
в повітрі над Атлантикою?

Alexasa 1.10.16 в 13:08

- Shall I call it off?
- Hold on. Sir...

# · 06:16.68006:19.638

- Можу я скористатись телефоном?
- Звичайно, сер...

RQdan 1.10.16 в 1:57

- It's a jet on a test flight.
- Commercial?

# · 06:19.68006:22.911

- Це реактивний літак на випробувальному польоті.
- Цивільний?

RQdan 1.10.16 в 1:58

Ventura Aircraft Corporation -
on the line.

# · 06:22.96006:25.713

Авіакорпорація Вентури на зв'язку.

RQdan 1.10.16 в 1:59

I hear you have a jet
over the North Atlantic.

# · 06:25.76006:28.593

Я чув ваш літак знаходиться
над Північною Атлантикою.

RQdan 1.10.16 в 2:00

- Grid reference, er...
- G6.

# · 06:28.64006:30.631

- Координати, є...
- Ґ6.

RQdan 1.10.16 в 2:00

G6. Right.

# · 06:30.68006:32.910

- Ґ6. Вірно.

RQdan 1.10.16 в 2:00

Tell your pilot to alter course.

# · 06:32.96006:35.520

Накажіть своєму пілотові змінити курс.

Alexasa 1.10.16 в 13:09

Наступна сторінка →

Хвилинку...