Star vs the Forces of Evil / Стар проти Сил Зла: 3й сезон 3 серія

Оригінал англійською Переклад українською

( beeping )

# · 00:42.11000:45.740

( snoring )

# · 00:49.35000:52.180

Huh?

# · 00:54.85000:56.290

хм?

romik9415 22.10.17 в 2:28

What is going on?

# · 00:56.29000:58.690

Що відбувається?

romik9415 22.10.17 в 2:28

Star, wake up.

# · 01:01.02001:02.930

Стар, прокидайся.

romik9415 22.10.17 в 2:28

Marco, we're late for school.

# · 01:02.93001:04.230

Марко, ми запізнюємося до школи.

romik9415 22.10.17 в 2:29

- I'm not Marco.
- Where am I?

# · 01:04.23001:06.000

- Я не Марко.
- Де це я?

romik9415 22.10.17 в 2:30

Oh. Oh, no.
The High Commission.

# · 01:11.53001:14.140

О, ні.
Верховна комісія.

AdrianZP 22.10.17 в 12:06

Leave it.
There's no time.

# · 01:14.14001:17.040

Залиш це. У нас немає часу.

romik9415 22.10.17 в 2:31

There's no way out.
What are you doing?

# · 01:21.38001:23.150

Тут немає виходу.
Що ти робиш?

romik9415 22.10.17 в 2:37

Escape route blast!

# · 01:23.15001:24.850

Вибух стежки для втечі!

AdrianZP 22.10.17 в 12:01

Magic is not supposed
to do that.

# · 01:39.50001:41.800

Магія не повинна це робити

romik9415 22.10.17 в 2:37

I'm not sure
what that was.

# · 01:41.80001:43.470

Я взагалі не знаю що це було

romik9415 22.10.17 в 2:38

But my magic's gone.

# · 01:44.83001:46.770

Але моя магія пропала

romik9415 22.10.17 в 2:39

- Rats.
- It will be okay.

# · 01:46.77001:48.500

-Щури.
-Все буде добре.

romik9415 22.10.17 в 2:39

No, rats.
We gotta hide.

# · 01:48.51001:50.970

Ні, щури
Ми повинні заховатися

romik9415 22.10.17 в 2:40

- Narwhal--
- Star, no.

# · 01:57.51001:59.850

- Нарвальський...
-Стар, ні.

romik9415 22.10.17 в 2:41

Mom, you can't take
my wand.

# · 02:00.98002:03.420

Мам, ти не можеш забрати мою паличку

romik9415 22.10.17 в 2:41

It was mine first.

# · 02:03.42002:05.020

Вона була моя, спершу

romik9415 22.10.17 в 2:43

No more magic until
we find a way to stop this.

# · 02:05.02002:07.490

Більше жодної магії, до поки ми не знайдемо спосіб як це зупинити

romik9415 22.10.17 в 2:45

I've got an idea.

# · 02:07.49002:09.360

У мене є ідея.

romik9415 22.10.17 в 2:45

Let's go destroy
Toffee.

# · 02:09.36002:13.160

Йдемо й знищемо Тоффі

romik9415 22.10.17 в 2:46

Come on, Mom,
let's just go.

# · 02:13.16002:15.200

Нужбо, мамо
Давай ідем

romik9415 22.10.17 в 2:47

- Let's go kill him.
- Star, no.

# · 02:15.20002:17.200

- Йдем і вб'ємо його
- Стар, ні

romik9415 22.10.17 в 2:47

Well, then,
what's the plan, Mom?

# · 02:17.20002:19.300

Що ж, тоді який план, мамо?

romik9415 22.10.17 в 2:48

'Cause I ain't
seein' one.

# · 02:19.30002:21.040

Тому що, я не бачу жодний

romik9415 22.10.17 в 2:49

Oh, Star.

# · 02:21.04002:22.870

Ох, Стар

romik9415 22.10.17 в 2:50

I don't have
a plan.

# · 02:22.87002:24.840

Я не маю жодного плану

romik9415 22.10.17 в 2:50

I'm just trying
to keep you safe, okay?

# · 02:24.84002:26.310

Я лиш намагаюся тебе захистити

romik9415 22.10.17 в 2:50

Okay.

# · 02:26.31002:29.110

Гаразд

romik9415 22.10.17 в 3:02

Well, can't stay out here.

# · 02:29.11002:30.880

Що ж, ми можемо лишитися тут

romik9415 22.10.17 в 3:03

It's creepy.

# · 02:32.62002:33.850

Це моторошно

romik9415 22.10.17 в 3:03

We need
another hiding place.

# · 02:33.85002:35.620

Нам потрібна інша схованка

romik9415 22.10.17 в 3:04

Ribbit.

# · 02:35.62002:37.050

Ribbit.

# · 02:40.49002:41.860

( gasps )
Ribbit.

# · 02:41.86002:44.960

I think I have an idea
where we can go.

# · 02:44.96002:48.060

Мені здається, у мене є ідея, куди ми можемо піти

romik9415 22.10.17 в 3:06

But you have to trust me.

# · 02:48.07002:49.830

Але ти повинна довіряти мені

romik9415 22.10.17 в 3:07

Buffrog!

# · 02:53.04002:55.200

Бафроґ

romik9415 22.10.17 в 3:08

Бикожаб!

AdrianZP 22.10.17 в 12:08

Star Butterfly!

# · 02:55.21002:57.910

Стра Юатерфлай!

romik9415 22.10.17 в 3:09

Стар Батерфляй!

AdrianZP 22.10.17 в 21:12

Oh, my little sweet potato.
It's been too long.

# · 02:57.91003:00.380

Ох, мая маленька мила картоплинка.
Це було занадто довго

romik9415 22.10.17 в 3:10

QUEEN MOON: Ahem.

# · 03:00.38003:01.810

Квін Мун, хех

romik9415 22.10.17 в 3:11

Королева Мун: Кхем.

AdrianZP 22.10.17 в 21:13

Oh, Queen Moon.

# · 03:02.91003:04.910

Ов, Квін Мун

romik9415 22.10.17 в 3:11

Ох, Королева Мун.

AdrianZP 22.10.17 в 21:13

Greetings.

# · 03:04.92003:06.920

Вітання

romik9415 22.10.17 в 3:11

Mom, this is
Yvgeny Bulgoyaboff.

# · 03:06.92003:08.920

Мамо, це Єгені Булґаєв

romik9415 22.10.17 в 3:14

Please, call me
Buffrog.

# · 03:08.92003:11.690

Будь ласка, називайте мене Бафроґ

romik9415 22.10.17 в 3:15

Прошу, називайте мене Бикожаб.

AdrianZP 22.10.17 в 12:08

- He used to work for
Ludo, but he's cool now.
- What?!

# · 03:11.69003:13.920

- Він працював на Людо, але тепер він хороший.
- Що?!

romik9415 22.10.17 в 3:16

Hey, Buffrog, can we
crash with you
for a night?

# · 03:13.92003:16.530

Хей, Буфроґ, чи можемо ми залишитися у тебе на ніч?

romik9415 22.10.17 в 3:17

Гей, Бикожаб, можна нам у тебе заночувати?

AdrianZP 22.10.17 в 12:03

Of course. I owe you
for all that tadpole-sitting.

# · 03:16.53003:19.500

Star, can I
speak with you?

# · 03:19.50003:21.500

Стар, можу я поговорити з тобою?

romik9415 22.10.17 в 3:12

Стар, можна з тобою поговорити?

AdrianZP 22.10.17 в 21:14

Наступна сторінка →

Хвилинку...