Riverdale / Рівердейл: s1e12. Chapter Twelve: Anatomy of a Murder / Розділ дванадцятий. Анатомія вбивства

Оригінал англійською Переклад українською

Previously on Riverdale...

# · 00:01.20900:02.626

У попередніх серіях...

_hellisa 30.09.17 в 9:13

The story is about a town,
once wholesome and innocent,

# · 00:02.66700:05.667

Це історія про місто, колись безпечне та невинне,

_hellisa 13.03.18 в 21:04

now forever changed by the mysterious
murder of Jason Blossom...

# · 00:05.66700:08.792

яке назавжди змінилося після таємничої смерті Джейсона Блоссома...

_hellisa 13.03.18 в 21:05

This is our insurance.

# · 00:08.79200:10.501

Це наша страховка.

_hellisa 13.03.18 в 21:05

In case everything goes to hell.

# · 00:10.50100:12.167

Якщо усе піде до біса.

_hellisa 13.03.18 в 21:06

Stash it. Keep it safe.

# · 00:12.16700:13.417

Ось, сховай у безпечному місці.

_hellisa 13.03.18 в 21:06

I talked it over with Mrs. Cooper.

# · 00:13.41700:15.125

Я обговорила це з пані Купер.

_hellisa 13.03.18 в 21:07

She's a part of this?

# · 00:15.12500:16.292

Ви втягнули її?

_hellisa 13.03.18 в 21:07

She's gonna keep FP busy
while we search his trailer

# · 00:16.29200:18.751

Вона відволікатиме ЕфПі, поки ми шукатимемо в його трейлері

_hellisa 13.03.18 в 21:07

to find anything that links FP to Jason.

# · 00:18.75100:21.042

щось, що пов’яже його із Джейсоном.

_hellisa 13.03.18 в 21:08

Or, more importantly, FP to my dad.

# · 00:21.04200:22.918

Або, що важливіше, - з моїм татом.

_hellisa 13.03.18 в 21:09

We went to your dad's trailer...

# · 00:22.91800:24.209

Ми ходили у трейлер твого батька...

_hellisa 13.03.18 в 21:09

- Why would you guys do that?
- We were wrong.

# · 00:24.20900:26.083

- Навіщо вам це робити?
- Ми помилялись.

_hellisa 13.03.18 в 21:10

We didn't find anything.

# · 00:26.08300:27.709

І ми нічого не знайшли.

_hellisa 13.03.18 в 21:10

- You went behind my back, Archie?
- Jug...

# · 00:27.70900:29.751

Ти діяв у мене за спиною, Арчі?

_hellisa 13.03.18 в 21:11

My dad just told Mayor McCoy

# · 00:29.75100:31.250

Мій тато щойно сказав меру МакКой

_hellisa 13.03.18 в 21:12

- about your dad.
- What about my dad?

# · 00:31.25000:33.083

- про твого тата, Бевзю.
- Що про мого тата?

_hellisa 13.03.18 в 21:12

He was just arrested. For
the murder of Jason Blossom.

# · 00:33.08300:35.751

Його заарештували. За вбивство Джейсона Блоссома.

_hellisa 13.03.18 в 21:12

Someone planted the gun...

# · 00:40.00000:41.459

Хтось підкинув пістолет...

_hellisa 13.03.18 в 21:13

Jason's murder weapon, in
a closet in FP's trailer.

# · 00:41.45900:43.459

знаряддя вбивства Джейсона, у шафу ЕфПі.

_hellisa 13.03.18 в 21:15

It wasn't there when we searched
for it. He's being framed, Betty.

# · 00:43.45900:46.250

Його не було там, коли ми шукали. Його підставили, Бетті.

_hellisa 13.03.18 в 21:15

Well, maybe you didn't see it.

# · 00:46.25000:47.667

Може, ви його не побачили.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:54

We're not talking about the
Vogue closet here, Bee...

# · 00:47.66700:49.792

Ми тут говоримо не про величезний гардероб, Бі...

yarmolchuk 9.03.18 в 22:55

Well, maybe you looked in the wrong one.

# · 00:49.79200:51.375

Може, ви шукали в іншій шафі.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:55

It's a trailer with
literally one closet.

# · 00:51.37500:53.834

У трейлері тільки одна шафа.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:55

There was no lockbox. No gun.

# · 00:53.83400:55.542

Там не було сейфа. І пістолета.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:55

Whatever Sheriff Keller is
saying he found, it wasn't there.

# · 00:55.58400:58.876

Що б не знайшов шериф Келлер, його там не було.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

Look, we need to tell Jughead his
dad's innocent. Where is Jughead?

# · 00:58.87601:01.918

Слухай, треба сказати Бевзеві, що його батько невинний. Де Бевзь?

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

I don't know.

# · 01:01.91801:02.834

Не знаю.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

I tried calling him. I left him
messages. He's not answering his phone.

# · 01:02.83401:05.918

Я дзвонила йому. Залишила повідомлення. Він не відповідає.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

In the meantime...

# · 01:05.91801:07.292

А поки...

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

- Should we talk to Sheriff Keller?
- No.

# · 01:07.29201:09.334

- Скажемо шерифу Келлеру?
- Ні.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

Not until we tell our parents.

# · 01:09.33401:10.792

Поки не скажемо батькам.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:56

That we broke into FP's trailer?

# · 01:10.79201:12.792

Що ми вломились у трейлер ЕфПі?

yarmolchuk 9.03.18 в 22:57

My dad will know what to do.

# · 01:12.79201:14.501

Мій тато знатиме, що робити.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:57

You did what?

# · 01:14.50101:16.209

Ви що зробили?

yarmolchuk 9.03.18 в 22:57

We had to make sure FP wasn't
involved in Jason's murder.

# · 01:16.20901:18.959

Ми хотіли впевнитись, що ЕфПі не причетний до Джейсонового вбивства.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:57

And now we know the truth. He was.

# · 01:18.95901:21.000

І тепер знаємо правду. Він причетний.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:58

What? Mom, no. We just told you.

# · 01:21.00001:22.834

Що? Мамо, ні. Ми ж щойно все розказали.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:58

- The gun was planted.
- By whoever killed Jason.

# · 01:22.83401:25.167

- Пістолет підкинули.
- Вбивця Джейсона.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:58

Couldn't you have just missed it?

# · 01:25.16701:26.542

А ви не могли його не побачити?

yarmolchuk 9.03.18 в 22:58

Yeah, excuse me if I trust the
detection skills of an officer of the law

# · 01:26.54201:29.959

Ну вибачте, що я більше довіряю навичкам офіцера,

yarmolchuk 9.03.18 в 22:59

over three amateur sleuths.

# · 01:29.95901:31.876

а не трьом нишпоркам-любителям.

yarmolchuk 9.03.18 в 22:59

Mom, you're the one who
asked Veronica to break in!

# · 01:31.87601:34.501

Мамо, це ти просила Вероніку влізти в трейлер!

yarmolchuk 9.03.18 в 22:59

- Excuse me?
- What!

# · 01:34.50101:35.709

- Перепрошую?
- Що!

yarmolchuk 9.03.18 в 22:59

- Alice?
- Actually...

# · 01:35.70901:37.334

- Еліс?
- Взагалі-то...

yarmolchuk 9.03.18 в 23:00

I approached Mrs. Cooper.

# · 01:37.33401:39.083

Це я підійшла до пані Купер.

yarmolchuk 9.03.18 в 23:00

I had to know if FP was involved,
and if he was connected to my dad.

# · 01:39.08301:42.542

Мені треба було знати, чи ЕфПі причетний і якось пов’язаний із татом.

yarmolchuk 9.03.18 в 23:00

A gun was found.

# · 01:42.54201:44.417

Знайшли пістолет.

yarmolchuk 9.03.18 в 23:00

FP is the killer. Case
closed. We're leaving.

# · 01:44.41701:47.334

ЕфПі вбивця. Справу закрито. Йдемо.

yarmolchuk 9.03.18 в 23:00

Наступна сторінка →

Хвилинку...