Riverdale / Рівердейл: s1e10. Chapter Ten: The Lost Weekend / Розділ десятий. Втрачені вихідні

Оригінал англійською Переклад українською

Previously on
"Riverdale"...

# · 00:01.06900:02.485

У попередніх серіях...

_hellisa 30.09.17 в 9:10

They're ruining our lives,
and to them it's just a game.

# · 00:02.48700:04.920

Вони руйнують наші життя, і для них це просто гра

Art_M31 1.03.18 в 10:28

Вони руйнують наші життя, і це для них лише гра.

_hellisa 3.03.18 в 9:47

They keep score in some secret playbook.

# · 00:04.92200:07.123

Вони записують їх у якомусь секретному блокноті.

_hellisa 3.03.18 в 9:48

You want vengeance? I'm with you.

# · 00:07.12500:08.958

Ти хочеш помсти? Я з тобою.

Art_M31 1.03.18 в 10:34

- And I have a plan.
- You like shaming people, Chuck?

# · 00:08.96000:11.794

-І у мене є план.
- Тобі подобається ганьбити людей, Чак?

Art_M31 1.03.18 в 10:36

- І у мене є план.
- Тобі подобається ганьбити людей, Чаку?

_hellisa 3.03.18 в 9:48

Apologize for ruining Polly.

# · 00:11.79600:13.729

Вибачайся за Поллі.

_hellisa 3.03.18 в 9:49

- What the hell?
- Do it, Jason!

# · 00:13.73100:15.064

-Якого біса?
-Зроби це, Джейсон!

Art_M31 1.03.18 в 10:38

- Якого чорта?
- Давай, Джейсоне!

_hellisa 3.03.18 в 9:49

- Apologize for what you did to me!
- Look, I'm not Jason!

# · 00:15.06600:18.467

-Вибачся, зате, що ти зробив.
-Подивіться на мене. Я не Джейсон!

Art_M31 2.03.18 в 9:56

- Вибачся за те, що зробив зі мною!
- Слухай, я не Джейсон!

_hellisa 3.03.18 в 9:50

This is our insurance.

# · 00:19.77100:20.970

Це наша страховка.

_hellisa 3.03.18 в 9:50

Here, stash it. Keep it safe.

# · 00:20.97200:23.706

Ось, сховай у безпечному місці.

_hellisa 3.03.18 в 9:51

Hermione Lodge will crumble.

# · 00:23.70800:25.679

Я зітру Герміону Лодж у порох.

_hellisa 3.03.18 в 9:52

Maybe you should've sent
her to jail instead of Hiram.

# · 00:25.68200:27.843

Може, треба було відправити до в'язниці її, а не Гірама.

_hellisa 3.03.18 в 9:53

I heard Mr. and Mrs. Blossom talking.

# · 00:27.84500:29.371

Я почув як говорили пан і пані Блоссоми.

_hellisa 3.03.18 в 9:53

It sounded like Clifford
Blossom was responsible

# · 00:29.37400:31.314

Схоже, Кліффорд Блоссом винен у тому,

_hellisa 3.03.18 в 9:54

for sending Veronica's dad to jail.

# · 00:31.31600:32.882

що батько Вероніки у в'язниці.

_hellisa 3.03.18 в 9:54

Ever since we started dating
you've ignored me,

# · 00:32.88400:34.784

Відколи ми почали зустрічатись, ти мене ігнорував,

_hellisa 3.03.18 в 9:55

- you've ditched me.
- Let me make it up to you.

# · 00:34.78600:36.485

- відшивав.
- Дай все пояснити.

_hellisa 3.03.18 в 9:55

Sorry, Archie, but I won't be bought.

# · 00:36.48700:38.020

Вибач, Арчі, але мене не купиш.

_hellisa 3.03.18 в 9:56

The lawyers are coming over this week

# · 00:38.02300:39.822

Цього тижня приїдуть юристи,

_hellisa 3.03.18 в 9:56

to take our statements
for your dad's hearing.

# · 00:39.82400:41.624

щоб взяти у нас свідчення у справі твого тата.

_hellisa 3.03.18 в 9:57

Am I gonna have to lie?

# · 00:41.62600:42.792

Мені треба буде збрехати?

_hellisa 3.03.18 в 9:58

My father is a criminal.

# · 00:42.79500:44.861

Мій батько злочинець.

_hellisa 3.03.18 в 9:59

Weekdays,

# · 00:49.12400:50.443

У будні,

yarmolchuk 2.03.18 в 23:07

from 8:25 a.m. to 3:01 p.m.,
we adhere to a strict regimen.

# · 00:50.44600:55.218

з 08:25 до 15:01 ми притримуємось суворого режиму.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:08

з 08:25 до 15:01 ми дотримуємося суворого режиму.

_hellisa 3.03.18 в 10:00

Everything in our lives controlled.

# · 00:55.22100:57.221

Усе наше життя контролюється.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:08

But then something like the murder
of Jason Blossom happens,

# · 00:57.22301:00.391

Але тоді стається щось таке, як вбивство Джейсона Блоссома,

yarmolchuk 2.03.18 в 23:09

and you realize there is no
such thing as control.

# · 01:00.39301:03.694

і ти розумієш, що ніякого контролю немає.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:09

There is only chaos.

# · 01:03.69601:05.396

Є лише хаос.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:09

Nevertheless, some of us strive to
impose and maintain order

# · 01:09.73601:15.456

Втім, дехто опирається і слідкує за порядком

yarmolchuk 2.03.18 в 23:11

in what is, fundamentally,
an orderless world.

# · 01:15.45801:18.659

у світі, який, у більшій мірі, є безладним.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:12

A fact which would
very soon be confirmed

# · 01:21.24701:24.582

Факт, який невдовзі підтвердять так,

yarmolchuk 2.03.18 в 23:13

in ways none of us
could have foreseen.

# · 01:25.41801:27.502

як ніхто й не міг подумати.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:13

I'm, uh... I'm headed out.

# · 01:33.39301:35.259

Я... їду.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:13

Sorry to be missing your
birthday this weekend, Jug.

# · 01:35.26201:37.601

Вибач, що пропускаю твій день народження, Беве.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:14

Oh, you will not be missing
anything, Mr. Andrews,

# · 01:37.60401:40.453

Ви нічого не пропустите, пане Ендрюсе.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:14

I barely acknowledge my own birthday.

# · 01:40.45601:43.134

Я й сам ледве надаю йому значення.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:14

Arch, can you give me a hand downstairs?

# · 01:44.27801:47.138

Арч, допоможеш мені внизу?

yarmolchuk 2.03.18 в 23:15

The good news is that
all these divorce papers

# · 01:50.36401:53.715

Гарна новина - всі папери про розлучення

yarmolchuk 2.03.18 в 23:15

and legal mumbo jumbo will be done.

# · 01:53.71801:55.967

й інша абракадабра будуть підписані.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:16

Should be behind us
by the end of the week.

# · 01:55.96901:58.937

До кінця тижня все буде позаду.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:16

Are you only going to see Mom now

# · 01:58.94002:00.355

Ти їдеш до мами тільки зараз,

yarmolchuk 2.03.18 в 23:16

because you and Hermione Lodge...

# · 02:00.35702:02.140

бо ви з Герміоною Лодж...

yarmolchuk 2.03.18 в 23:17

No. No, son, I ended that.

# · 02:02.14302:05.057

Ні. Ні, сину, я поклав тому край.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:17

Being together, working
together, not a good idea.

# · 02:05.06002:08.479

Бути разом, разом працювати - погана ідея.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:17

In that case, then,

# · 02:08.48202:09.981

Тоді

yarmolchuk 2.03.18 в 23:17

why finalize things
in such a final way now?

# · 02:11.15102:14.344

навіщо закінчувати все зараз?

yarmolchuk 2.03.18 в 23:18

Sometimes, son, you just
gotta rip the Band-Aid off.

# · 02:14.34702:17.719

Інколи, синку, потрібно зірвати пластир.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:18

Or you can try and fix things.

# · 02:19.12802:21.434

Або ж спробувати все виправити.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:18

We're past that point, Archie.

# · 02:22.21402:23.977

Цю можливість ми вже втратили, Арчі.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:19

I spoke to Mom last week, she
didn't mention any of this, Dad.

# · 02:23.98002:26.453

Минулого тижня я говорив з мамою і вона ні про що не казала, тату.

yarmolchuk 2.03.18 в 23:19

Наступна сторінка →

Хвилинку...