Riverdale / Рівердейл: s3e12. Chapter Forty-seven: Bizarrodale / Розділ сорок сьомий. Двійник Рівердейла

Оригінал англійською Переклад українською

[Betty] <i>Previously on</i> Riverdale...

# · 00:00.00500:01.650

У попередніх серіях...

_hellisa 7.02.19 в 10:01

- Dude, what are you doing?
- What we've been doing all summer.

# · 00:01.88000:03.970

- Чуваче, що ти робиш?
- Те, що ми робили усе літо.

_hellisa 10.02.19 в 21:36

My dad is right over there.

# · 00:04.05000:06.270

Мій тато тут.

_hellisa 10.02.19 в 21:37

Why?

# · 00:06.28000:07.390

Чому?

_hellisa 10.02.19 в 21:37

He's the new RROTC instructor.

# · 00:07.40000:09.570

Він новий інструктор з військової підготовки.

_hellisa 10.02.19 в 21:37

Welcome, cadets.

# · 00:09.65000:11.300

Кадети, вітаю.

_hellisa 10.02.19 в 21:37

Excuse me, Major Mason? I'm
hoping it's not too late to join?

# · 00:11.38000:13.740

Вибачте, майор Мейсон?
Сподіваюся, ще не пізно приєднатися.

girl_almighty 17.02.19 в 11:38

[loudly] Can I get another
bartender in here, please?

# · 00:13.82000:16.080

Можна покликати іншого бармена?

_hellisa 10.02.19 в 21:39

- Hey, Toby! Toby! I know him.
- [grunts]

# · 00:16.15000:18.410

Тобі, Тобі! Я його знаю.

_hellisa 7.02.19 в 10:04

[Josie]<i> Listen up, Andrews,</i>

# · 00:18.49000:20.110

Послухай, Ендрюсе.

_hellisa 7.02.19 в 10:04

you are in free fall,
and I am not having it.

# · 00:20.12000:22.620

Ти зараз у стані вільного
падіння, і мені це не подобається.

girl_almighty 17.02.19 в 11:38

You broke the code.
Turn in your jackets and go.

# · 00:22.69000:24.700

Ви порушили кодекс.
Знімайте куртки й ідіть.

_hellisa 10.02.19 в 21:40

[Toni] Are you serious, Jones?

# · 00:24.78000:26.290

Ти серйозно, Джонсе?

_hellisa 7.02.19 в 10:04

I'm a Serpent by blood. You
can't take that away from me.

# · 00:26.37000:28.750

Я Змій за кров'ю. Ти не можеш
цього в мене забрати.

_hellisa 10.02.19 в 21:40

[Veronica]<i> I think my mom may have
hired someone to shoot my father,</i>

# · 00:28.76000:31.930

Думаю, мама могла найняти
когось, щоб застрелити тата,

_hellisa 10.02.19 в 21:41

so that she could make a profit
from the sale of his drug operation.

# · 00:32.00000:34.920

щоб вона могла отримувати
прибутки від його наркобізнесу.

_hellisa 10.02.19 в 21:41

<i>We're gonna destroy them
before my mom sells everything.</i>

# · 00:35.00000:37.420

Сьогодні ми знищимо їх,
поки мама все не продала.

_hellisa 10.02.19 в 21:42

[Hermione]<i> What the hell did you do?</i>

# · 00:37.43000:39.010

Що ти, в біса, наробила?

_hellisa 10.02.19 в 21:43

My buyer is coming, Veronica,
and they are gonna want blood.

# · 00:39.08000:41.560

А тепер приїде мій покупець,
Вероніко, і захоче крові.

_hellisa 10.02.19 в 21:44

[Jughead] <i>Riverdale is like Bizarrotown,</i>

# · 00:46.51000:48.780

Рівердейл нагадує місто з
альтернативної реальності,

_hellisa 7.02.19 в 20:52

<i>where murder, mystery, and candy drugs
aren't the exception, they're the norm.</i>

# · 00:48.85000:53.230

де вбивство, таємниці та
наркотики не виключення, а норма.

_hellisa 7.02.19 в 20:53

<i>You forget sometimes that people
are still just living their lives.</i>

# · 00:53.31000:58.030

Іноді забуваєш, що люди
тут живуть своїм життям.

_hellisa 7.02.19 в 20:53

<i>Doing things as ordinary
as getting married.</i>

# · 00:58.10001:00.950

І роблять звичні речі, як от одружуються.

_hellisa 10.02.19 в 21:44

What do you mean,
you don't want a big wedding?

# · 01:00.96001:02.450

Тобто ви не хочете велике весілля?

_hellisa 10.02.19 в 21:44

Well, we just finalized
our divorces, Kevin,

# · 01:02.46001:04.620

Ну, ми щойно розібралися
із розлученнями, Кевіне,

_hellisa 11.02.19 в 20:16

and this is a second marriage
for both of us.

# · 01:04.63001:06.960

і це наш другий шлюб.

_hellisa 11.02.19 в 20:16

And with everything that's
going on in Riverdale...

# · 01:07.04001:08.910

Враховуючи усе, що відбувається у Рівердейлі...

_hellisa 11.02.19 в 20:17

Yeah, we just wanna go down to
Town Hall and just keep it simple.

# · 01:08.99001:11.510

Так, ми просто по-тихому
розпишемося та й усе.

_hellisa 11.02.19 в 20:20

If I may?

# · 01:12.74001:14.630

Можна я скажу?

_hellisa 11.02.19 в 20:18

We fully disagree.

# · 01:14.71001:16.180

Ми цілком проти.

_hellisa 10.02.19 в 21:45

But we're not the ones
getting married,

# · 01:16.25001:18.960

Але це ж не наше весілля,

girl_almighty 17.02.19 в 11:40

so we respect your decision.

# · 01:18.97001:20.510

тому ми поважаємо ваше рішення.

_hellisa 11.02.19 в 20:23

As long as you let us throw you

# · 01:20.58001:22.380

Тільки якщо ви влаштуєте

_hellisa 11.02.19 в 20:25

an after-party at La Bonne Nuit.

# · 01:22.46001:24.220

вечірку у барі Вероніки.

_hellisa 11.02.19 в 20:27

If there's no wedding reception,
it means the Gargoyle King has won.

# · 01:26.06001:28.400

Якщо не буде весільної гулянки,
тоді Король Ґарґуйль переміг.

_hellisa 11.02.19 в 20:27

Okay, but a small one.

# · 01:31.39001:33.310

Добре, але невелику.

_hellisa 11.02.19 в 20:27

Fabulous. I'll send out invites today.

# · 01:33.32001:35.700

Прекрасно. Розішлю запрошення сьогодні ж.

_hellisa 7.02.19 в 10:10

- Marcus.
- Tom.

# · 01:37.23001:38.940

- Маркусе.
- Томе.

_hellisa 7.02.19 в 10:10

Cadet Keller, ladies,
how are you all doing?

# · 01:39.02001:41.490

Кадете Келлер, дами.
Як ся маєте?

_hellisa 7.02.19 в 10:10

We're good. Thank you.

# · 01:41.57001:43.000

Добре. Дякуємо.

_hellisa 7.02.19 в 10:10

Actually, we've got some news.

# · 01:43.07001:45.370

Взагалі-то, у нас є новини.

_hellisa 7.02.19 в 10:10

Tom and I are finally
tying the knot,

# · 01:45.44001:47.620

Ми з Томом нарешті вирішили
одягнути одне одному кільця,

_hellisa 7.02.19 в 10:11

and these two are throwing us
an after-party downstairs.

# · 01:47.69001:51.120

і запрошуємо вас на вечірку з цієї нагоди.

_hellisa 7.02.19 в 10:11

You and Moose can be
our first invites.

# · 01:51.20001:53.010

Ви з Лосем перші запрошені.

_hellisa 7.02.19 в 10:12

How 'bout it?

# · 01:53.08001:54.920

То що?

_hellisa 7.02.19 в 10:12

I'll... check my calendar, Sierra.

# · 01:54.99001:57.890

Я... перевірю календар, Сієрро.

_hellisa 7.02.19 в 10:12

What's his deal?

# · 02:03.09002:04.850

Що не так?

_hellisa 7.02.19 в 10:12

Marcus and I used to be good friends.
We did RROTC together, but we

# · 02:04.93002:08.900

Ми з Маркусом були друзями
на військовій підготовці,

_hellisa 11.02.19 в 20:29

just grew apart.

# · 02:09.72002:11.270

але ми розійшлися.

_hellisa 11.02.19 в 20:29

It's probably the jealousy.

# · 02:11.35002:13.690

Певно, через заздрощі.

_hellisa 11.02.19 в 20:29

Наступна сторінка →

Хвилинку...