Riverdale / Рівердейл: s2e16. Chapter Twenty Nine: Primary Colors / Розділ двадцять дев'ятий. Основні кольори

Оригінал англійською Переклад українською

I'm your Uncle Claudius.

# · 00:00.00000:02.665

Я твій дядько Клавдій.

_hellisa 4.06.18 в 20:04

Daddy never said anything
about having a brother.

# · 00:02.66600:04.543

Тато ніколи не розповідав про свого брата.

_hellisa 4.06.18 в 20:05

The Lodges. Have I dreamt
of getting my revenge on them.

# · 00:04.54400:07.001

Лоджі. Як довго я мріяв їм помститися.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:15

Now, Claudius, first things first,
Nana then Cheryl.

# · 00:07.08400:10.379

Ні, Клавдію, по черзі. Бабуся, тоді Шеріл.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:16

Effective immediately,
Southside High School is shut down.

# · 00:10.46300:13.716

Від цього моменту школа Саутсайду закрита.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:16

- Okay, let's not overreact.
- Hiram is like Dracula.

# · 00:13.79900:16.928

- Добре, не будемо перебільшувати.
- Гірам як Дракула.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:16

He's snapping up properties
to expand his empire and feed.

# · 00:17.01100:20.598

Він скуповує територію, щоб розширити територію і насититися.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:17

Twilight Drive-In, Sunnyside Trailer Park,
Southside High,

# · 00:20.68100:23.851

Автокіно, трейлерний парк, школа Саутсайду,

yarmolchuk 5.07.18 в 18:17

- and Pop's Chock'lit Shoppe.
- Southside High will be turned into...

# · 00:23.93500:27.605

- і "Шоколадна крамничка".
- Школа Саутсайду стане...

yarmolchuk 5.07.18 в 18:17

- A private, for-profit prison.
- We are leaving, and we are leaving now.

# · 00:27.68800:31.734

- Приватною, комерційною в’язницею.
- Ми йдемо, ми зараз же йдемо.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:17

- Dad, I'll stay.
- This tradition has been in my family

# · 00:31.81700:34.946

- Тату, я залишуся.
- Ця сімейна традиція

yarmolchuk 5.07.18 в 18:18

going back generations.
Archie, we come first.

# · 00:35.02900:37.823

передається з покоління в покоління. Арчі, ми на першому місці.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:18

The only way I can get Chic
to open up...

# · 00:37.90700:39.825

Тільки так Чик зможе відкритися...

yarmolchuk 5.07.18 в 18:18

But catfishing him?

# · 00:39.90900:41.160

Через фейкову сторінку?

yarmolchuk 5.07.18 в 18:18

When you wouldn't submit
the DNA test,

# · 00:41.24400:43.162

Коли ти не погодився на ДНК-текст,

yarmolchuk 5.07.18 в 18:19

I found your dental floss
and sent it to the lab.

# · 00:43.24600:45.957

я знайшла твою зубну нитку і відправила в лабораторію.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:19

You're not who you say you are,
Chic.

# · 00:46.04000:48.209

Ти не той, за кого себе видаєш, Чику.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:19

One sheet of paper.

# · 00:50.50300:52.004

Один листок.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:19

That's all it took to confirm everything
Betty had feared.

# · 00:52.58800:56.259

Цього вистачило, щоб підтвердилося все, чого боялася Бетті.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:21

That she'd let a dangerous stranger
into her house.

# · 00:57.38501:01.639

Що вона впустила в дім небезпечного незнайомця.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:22

This is why you didn't want
the DNA test.

# · 01:03.72401:05.935

Тому ти не хотів проходити ДНК-тест.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:22

Because you knew the results.
You have no Blossom blood.

# · 01:06.01801:09.564

Бо ти знав результати. В тобі немає крові Блоссомів.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:22

I don't. I'm not a Blossom.
I don't know them.

# · 01:09.64701:12.191

Ні. Я не Блоссом. Я навіть їх не знаю.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:22

Blossom blood is Cooper blood, Chic.
My dad was a Blossom,

# · 01:12.27501:16.862

Кров Блоссомів - це кров Куперів, Чику. Мій тато був Блоссомом,

yarmolchuk 5.07.18 в 18:22

which means you would've tested positively
for Blossom DNA, but you didn't

# · 01:16.94601:21.242

отже, твій результат мав би бути позитивним, але це не так,

yarmolchuk 5.07.18 в 18:23

because you're an imposter.

# · 01:21.32501:22.743

бо ти самозванець.

_hellisa 4.06.18 в 20:05

- Mom.
- Betty, listen.

# · 01:23.61901:24.870

- Мамо.
- Бетті, послухай.

_hellisa 22.03.18 в 20:09

The truth is, Chic's DNA doesn't match...

# · 01:26.12201:29.875

ДНК Чика не збігається...

_hellisa 5.07.18 в 14:10

because Hal isn't his father.

# · 01:31.04301:32.920

бо Гел не його батько.

_hellisa 21.05.18 в 16:12

- But I am your mother, you understand me?
- Hang on. What?

# · 01:34.17101:37.883

- Але я твоя мама, розумієш?
- Стоп. Що?

_hellisa 21.05.18 в 16:12

- What? Then who is Chic's father?
- Chic's my son.

# · 01:38.92601:42.638

- Що? А хто тоді його батько?
- Чик мій син.

_hellisa 21.05.18 в 16:12

Whoever the father is
won't be a part of our lives.

# · 01:44.01501:46.809

Ким би не був його батько, він не частина наших життів.

_hellisa 5.07.18 в 14:11

There's no reason to open old wounds
that have healed many times over.

# · 01:46.89201:51.063

Немає сенсу смикати старі рани, що давно загоїлися.

girl_almighty 20.09.18 в 17:56

Come here.

# · 01:52.73201:53.858

Ходи сюди.

_hellisa 4.06.18 в 20:06

Now, for our Register readers,

# · 02:04.11802:07.413

Читачам нашої газети цікаво,

_hellisa 5.07.18 в 14:12

why would you, Hermione Lodge,
run for mayor of Riverdale?

# · 02:07.49602:11.292

чому ви, Герміона Лодж, вирішили балотуватися на пост мера?

_hellisa 5.07.18 в 14:12

Every year, our population decreases,

# · 02:11.37502:13.586

З кожним роком населення зростає,

_hellisa 5.07.18 в 14:12

more and more businesses close.
We're at a deficit.

# · 02:13.66902:16.964

а все більше підприємств закривається. Утворюється дефіцит.

_hellisa 5.07.18 в 14:13

We need to change that
before it's too late.

# · 02:17.04802:19.675

Треба усе змінити, поки не стало занадто пізно.

_hellisa 5.07.18 в 14:13

That is why Lodge Industries has secured
a bid for a maximum security prison

# · 02:19.75902:23.971

Тому "Лодж Інзастріз" відкриє в’язницю суворого режиму

yarmolchuk 5.07.18 в 18:24

on the Southside. Now, that means jobs,
economic growth, stability.

# · 02:24.05502:27.892

на Саутсайді. З’являться робочі місця, зросте економіка, стабільність.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:25

- It'll give Riverdale its future back.
- I have to ask.

# · 02:27.97502:30.978

- Я поверну Рівердейлу його майбутнє.
- Мушу спитати.

girl_almighty 20.09.18 в 17:58

You're building a prison
on the bones of a school.

# · 02:31.43702:34.607

Ви будуєте в'язницю на кістках школи.

_hellisa 5.07.18 в 14:14

Are you okay with that?

# · 02:35.31602:36.692

Хіба це нормально?

_hellisa 5.07.18 в 14:14

Losing a school is a tough pill
to swallow, but once our facility is up,

# · 02:36.77602:41.197

Втрату школи пережити важко, але, коли тюрма запрацює,

yarmolchuk 5.07.18 в 18:26

a quarter of our earnings
are gonna be funneled into education.

# · 02:41.28002:44.950

четверть прибутку будуть переведені на потреби освіти.

girl_almighty 20.09.18 в 17:59

We are building a brand-new wing
at Riverdale High.

# · 02:45.03402:47.828

Ми збудуємо нове крило у школі Рівердейла.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:26

And, Veronica, are you going to follow
and run for student body president

# · 02:49.78902:54.460

Вероніко, ти теж будеш балотуватися на пост президента школи

yarmolchuk 5.07.18 в 18:27

- in the upcoming election?
- Maybe, if I don't have my hands full

# · 02:54.54302:58.089

- у майбутніх виборах?
- Можливо, якщо не буду зайнята

yarmolchuk 5.07.18 в 18:27

campaigning for my mom.

# · 02:58.17202:59.715

маминою кампанією.

yarmolchuk 5.07.18 в 18:27

Наступна сторінка →

Хвилинку...