American Horror Story (7 season) / Американська історія жаху (7 сезон): SE07EP10 - Charles (Manson) in Charge

Оригінал англійською Переклад українською

FINAL PRESIDENTIAL DEBATE
OCNOBER 19, 2016

# · 00:01.00000:04.000

ФІНАЛЬНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ДЕБАТИ
19 ЖОВТНЯ 2016

petrov97 9.11.17 в 8:43

ЗАКЛЮЧНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ДЕБАТИ
19 ЖОВТНЯ 2016

petrov97 9.11.17 в 8:43

If Russia and the United States
got along well

# · 00:04.42800:06.761

Якщо Росія і Сполучені Штати знайдуть спільну мову

Persephone 9.11.17 в 13:58

-and went after ISIS...
-(laughing)

# · 00:06.76300:09.531

і підуть проти ІДІЛ...

Persephone 9.11.17 в 13:59

I wonder if this is how
black people felt

# · 00:09.53300:11.099

Цікаво, чи так само почувалися чорні люди,

Persephone 9.11.17 в 14:01

when Obama became president.

# · 00:11.10100:12.634

коли Обама став президентом.

Persephone 9.11.17 в 14:02

I know it's super not Vassar
or PC to say this,

# · 00:12.63600:15.470

Знаю, що у Васарі чи в мережі так говорити не круто,

Persephone 9.11.17 в 14:05

but I think Hillary is
even more important than Obama.

# · 00:15.47200:18.473

але на мою думку, Гілларі навіть більш важлива ніж Обама.

Persephone 9.11.17 в 14:06

The fight for civil rights

# · 00:18.47500:19.574

Боротьба за громадянські права

Persephone 9.11.17 в 14:06

lasted a couple of
hundred years.

# · 00:19.57600:21.109

тривала пару сотень років.

Persephone 9.11.17 в 14:07

The fight for female equality
lasted, like... thousands.

# · 00:21.11100:25.447

Боротьба за рівноправ'я жінок і чоловіків...тисячі.

Persephone 9.11.17 в 14:10

WINTER:
I guess you're right.

# · 00:25.44900:27.282

Гадаю ти маєш рацію.

Persephone 9.11.17 в 14:10

Black men did get the right
to vote before women did.

# · 00:27.28400:29.117

Чорні чоловіки отримали право голосувати раніше ніж жінки.

Persephone 9.11.17 в 14:11

-DOROTHY: Yeah, right?
-HILLARY: Well, that's because

# · 00:29.11900:30.886

- Ага, правда?
- Це тому,

Persephone 9.11.17 в 14:13

-he'd rather have a puppet
as president... -(laughter)

# · 00:30.88800:32.621

що йому подобається бути радше маріонеткою ніж президентом...

Persephone 9.11.17 в 14:17

RILEY:
Oh, my God.

# · 00:32.62300:34.022

Боже мій.

Persephone 9.11.17 в 14:18

-You're the puppet.
-Oh, my God.

# · 00:34.02400:35.957

- Ви маріонетка.
- Боже мій.

Persephone 9.11.17 в 14:18

There's no way
people are buying this shit.

# · 00:38.49500:41.363

Люди точно не купляться на це лайно.

Persephone 9.11.17 в 14:18

I'm telling you,
she's gonna flip Texas

# · 00:41.36500:43.164

Кажу вам, вона заставить шаленіти Техас,

Persephone 9.11.17 в 14:21

and maybe even Arizona.

# · 00:43.16600:45.133

а може навіть і Арізону.

Persephone 9.11.17 в 14:21

It's gonna be the biggest loss
in electoral college history.

# · 00:45.13500:47.435

Це буде найбільшою втратою в історії виборчої колегії.

Persephone 9.11.17 в 14:23

-TRUMP: ...nuclear warheads...
-KAI: Want to bet?

# · 00:47.43700:50.372

- ...ядерні боєголовки...
- Хочеш побитися об заклад?

Persephone 9.11.17 в 14:25

I'll bet.

# · 00:50.37400:52.774

Я хочу.

Persephone 9.11.17 в 14:25

If Trump wins, you can fuck
all three of us.

# · 00:52.77600:55.844

Якщо Трамп виграє, можеш вдути нам усім.

Persephone 9.11.17 в 14:27

-Riley, gross.
-It's never gonna happen.

# · 00:55.84600:58.046

- Райлі, не дурій.
- Цього ніколи не станеться.

Persephone 9.11.17 в 14:28

You guys don't see it.

# · 00:58.04800:59.047

Ви, дівчатка, цього не помічаєте.

Persephone 9.11.17 в 14:29

Your precious Obummer
has shielded you

# · 00:59.04901:00.682

Ваша дорогоцінна адміністрація Обами приховує від вас те,

Persephone 9.11.17 в 14:35

from what's really going on
out there.

# · 01:00.68401:02.284

що насправді відбувається.

Persephone 9.11.17 в 14:36

WINTER:
Right. Economic anxiety,

# · 01:02.28601:03.818

Вірно. Проблеми в економіці,

Persephone 9.11.17 в 14:37

aka racism.

# · 01:03.82001:05.453

або інакше расизм.

Persephone 9.11.17 в 14:38

People hate her.

# · 01:05.45501:08.423

Люди ненавидять її.

petrov97 9.11.17 в 8:44

She's weak.

# · 01:08.42501:10.425

Вона слабка.

Persephone 9.11.17 в 14:38

Remember what happened
a few weeks ago

# · 01:10.42701:11.493

Пам'ятаєте, що сталося кілька тижнів тому

Persephone 9.11.17 в 14:38

at the 9/11 memorial ceremony?

# · 01:11.49501:12.994

на церемоії в пам'ять трагедії 11 вересня?

Persephone 9.11.17 в 14:40

She had to be carried to a car.

# · 01:12.99601:14.562

Її довелося нести до машини.

Persephone 9.11.17 в 14:42

Everyone knows
it's early onset Parkinson's.

# · 01:14.56401:16.564

Всі знають, що це рання стадія хвороби Паркінсона.

Persephone 9.11.17 в 14:42

They hate
the sound of her voice,

# · 01:16.56601:18.466

Вони ненавидять її голос,

Persephone 9.11.17 в 14:42

they hate the fact that
she can't satisfy her husband.

# · 01:18.46801:20.168

ненавидять той факт, що вона не здатна задовільнити свого чоловіка.

Persephone 9.11.17 в 14:44

The world isn't this
progressive, happy place

# · 01:20.17001:22.404

Наш світ не таке прогресивне і щасливе місце,

Persephone 9.11.17 в 14:45

you think it is, okay?

# · 01:22.40601:23.738

як ви собі думаєте, ясно?

Persephone 9.11.17 в 14:46

People tolerated the black guy,

# · 01:23.74001:25.173

Люди толерантні до чорного хлопця,

Persephone 9.11.17 в 14:46

but nobody wants
a woman president.

# · 01:25.17501:26.608

але ніхто не хоче, щоб президентом була жінка.

Persephone 9.11.17 в 14:47

Not even other women.

# · 01:26.61001:28.543

Навіть інші жінки.

Persephone 9.11.17 в 14:47

Who told you that?

# · 01:28.54501:29.978

Хто тобі таке сказав?

Persephone 9.11.17 в 14:47

Your 4chan Pepe
frog-fucking buddies?

# · 01:29.98001:32.480

Твої дружки з форчану, що дрочать на меми з жабою?

Persephone 9.11.17 в 14:48

In between exchanging

# · 01:32.48201:33.548

Поки обмінювалися

Persephone 9.11.17 в 14:50

pictures of dead people
and shit porn?

# · 01:33.55001:36.051

світлинами мертвих людей і лайняним порно?

Persephone 9.11.17 в 14:51

You win if people
turn out to vote.

# · 01:36.05301:37.752

Ви виграєте, якщо люди прийдуть голосувати.

Persephone 9.11.17 в 14:51

And nobody is turning out
for that shrill, cuck bitch.

# · 01:37.75401:40.422

Та ніхто не прийде заради цієї божевільної сучки.

Persephone 9.11.17 в 14:54

Have you seen Trump's rallies?
The passion?

# · 01:40.42401:42.590

Ви бачили мітинги на підтримку Трампа? Пристрасть?

Persephone 9.11.17 в 14:54

The passion of
the angry white man.

# · 01:42.59201:44.592

Пристрасть розлючених білих чоловіків.

Persephone 9.11.17 в 14:56

Наступна сторінка →

Хвилинку...