American Horror Story (7 season) / Американська історія жаху (7 сезон): SE07EP09 - Drink the Kool-Aid

Оригінал англійською Переклад українською

KAI:<i> On March 26, 1997,</i>
<i> acting on an anonymous tip,</i>

# · 00:02.42600:06.261

<i>26 березня 1997 року, перевіряючи анонімну наводку,</i>

petrov97 1.11.17 в 16:03

<i> police found the bodies</i>
<i> of 39 members</i>

# · 00:06.26300:08.496

<i>поліція знайшла 39 тіл учасників</i>

petrov97 1.11.17 в 16:05

<i> of the Heaven's Gate cult.</i>

# · 00:08.49800:10.799

<i>культу "Ворота раю".</i>

petrov97 1.11.17 в 16:07

<i> They had committed suicide</i>
<i> by ingesting a poisonous mix</i>

# · 00:10.80100:13.635

<i>Вони скоїли самогубство, проковтнувши отруйну суміш</i>

petrov97 1.11.17 в 16:08

<i> of pudding, apple sauce</i>
<i> and phenobarbital.</i>

# · 00:13.63700:16.371

<i>з пудингу, яблучного соусу та фенобарбіталу.</i>

petrov97 1.11.17 в 16:10

<i> What only they knew--</i>

# · 00:17.94100:19.541

<i>Єдине, що вони знали,</i>

Persephone 1.11.17 в 16:31

<i> because only they</i>
<i> had been blessed</i>

# · 00:19.54300:21.243

<i>бо лише вони були благословенні</i>

petrov97 1.11.17 в 16:13

<i> by their leader</i>
<i> with his bomb of knowledge--</i>

# · 00:21.24500:23.678

<i>своїм володіючим вибуховими знаннями лідером,</i>

Persephone 1.11.17 в 16:56

<i> was that they </i>
weren't<i> killing themselves,</i>

# · 00:23.68000:25.881

<i>що вони не вбивають себе,</i>

petrov97 1.11.17 в 16:18

<i> they were just leaving</i>
<i> the vehicles of their bodies</i>

# · 00:25.88300:29.117

<i>вони просто покидають свої земні тіла</i>

Persephone 1.11.17 в 16:57

<i> and graduating</i>
<i> to the next level.</i>

# · 00:29.11900:31.453

<i>і переходять на вищий рівень розвитку.</i>

Persephone 1.11.17 в 16:58

<i> A comet had returned,</i>

# · 00:31.45500:33.355

<i>Комета, що поверталася,</i>

Persephone 1.11.17 в 16:59

<i> one with an orbital period</i>
<i> of 2,500 years,</i>

# · 00:33.35700:37.325

<i>мала орбітальний період - 2.500 років,</i>

Persephone 1.11.17 в 17:01

<i> and in its tail</i>
<i> was a spacecraft.</i>

# · 00:37.32700:41.363

<i>а за її хвостом слідував космічний корабель.</i>

Persephone 1.11.17 в 17:03

<i> Once the members left</i>
<i> their bodies,</i>

# · 00:41.36500:42.964

<i>Як тільки учасники покидали свої тіла,</i>

Persephone 1.11.17 в 17:04

<i> they could get a ticket</i>
<i> to ride on the ship</i>

# · 00:42.96600:45.333

<i>вони могли отримати білет на корабель</i>

Persephone 1.11.17 в 17:07

<i> and leave</i>
<i> this earthly shithole forever.</i>

# · 00:45.33500:47.969

<i>і назавжди покинути земне рутинне життя.</i>

Persephone 1.11.17 в 17:11

<i> Isn't that cool?</i>

# · 00:47.97100:50.238

<i>Хіба це не круто?</i>

Persephone 1.11.17 в 17:12

<i> Many of the lucky bastards</i>

# · 00:50.24000:51.973

<i>Багато щасливих покидьків,</i>

Persephone 1.11.17 в 17:13

<i> had themselves voluntarily</i>
<i> castrated in Mexico.</i>

# · 00:51.97500:54.476

<i>добровільно кастрували себе в Мексиці.</i>

Persephone 1.11.17 в 17:16

<i> They had been taught by their</i>
<i> leader, Marshall Applewhite,</i>

# · 00:54.47800:56.678

<i>Як вчив їх лідер, Маршалл Апплюат,</i>

Persephone 1.11.17 в 17:28

<i> aka Do, to forgo</i>

# · 00:56.68000:58.380

<i>також відомий як До, забудьте</i>

Persephone 1.11.17 в 17:37

-...of human ways,
<i> -any earthly pleasures:</i>

# · 00:58.38201:00.548

- ...мирський спосіб існування,
<i>- ніяких земних насолод:</i>

Persephone 1.11.17 в 17:45

-human behavior,
<i> -sex, gourmet cheese,</i>

# · 01:00.55001:02.884

- людську поведінку,
<i>- сексу, вишуканих сирів,</i>

Persephone 1.11.17 в 17:47

-human ignorance,
<i> -dogs, the Beatles.</i>

# · 01:02.88601:04.886

- людське невігластво,
<i>- собак чи Бітлз.</i>

Persephone 1.11.17 в 17:48

-human misinformation.
<i> -These were all distractions</i>

# · 01:04.88801:06.655

- людську дезінформованість.
<i>- Це просто відволікаючі фактори,</i>

Persephone 1.11.17 в 17:49

<i> that would do nothing</i>
<i> but keep them trapped in their</i>

# · 01:06.65701:08.657

<i>які існують тільки для того, щоб тримати їх замкненими в пастці</i>

Persephone 1.11.17 в 17:56

-And that can't happen,
<i> -antiquated flesh vehicles.</i>

# · 01:08.65901:10.525

- І це не трапиться,
<i>- їхніх застарілих механізмів з плоті.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:07

unless you leave the human world
that you're in...

# · 01:10.52701:14.396

поки ви не покинете мирський світ

Persephone 1.11.17 в 18:08

and come and follow me.

# · 01:14.39801:16.398

і не прийдете, щоб слідувати за мною.

Persephone 1.11.17 в 18:09

<i> It makes total sense</i>
<i> when you think about it.</i>

# · 01:16.40001:18.600

<i>Розумієш, що у цьому є сенс, коли починаєш про це думати.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:11

Time is short.

# · 01:18.60201:20.502

Залишилось мало часу.

Persephone 1.11.17 в 18:12

Last chance.

# · 01:20.50401:22.904

Це останній шанс.

Persephone 1.11.17 в 18:12

<i> Is it any wonder</i>
<i> that the federal government,</i>

# · 01:22.90601:24.773

<i>Чи варто дивуватися, що федеральний уряд,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:14

<i> led by Democratic</i>
<i> President Bill Clinton,</i>

# · 01:24.77501:27.876

<i>який очолював президент від демократів, Білл Клінтон,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:15

<i> had to try to take down</i>
<i> David Koresh?</i>

# · 01:27.87801:30.679

<i>намагався знищити Девіда Кореша?</i>

Persephone 1.11.17 в 18:18

<i> Koresh was blessed</i>
<i> with the gift of prophecy</i>

# · 01:30.68101:32.681

<i>Кореш був благословенний даром пророцтва,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:20

<i> when he was a young man.</i>

# · 01:32.68301:34.182

<i>ще в юності.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:20

<i> God revealed himself</i>
<i> to young David,</i>

# · 01:34.18401:36.518

<i>Бог явився юному Девіду,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:21

<i> told David that his ideas</i>

# · 01:36.52001:38.386

<i>розповів йому свій божественний замисел,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:23

<i> and sperm would have</i>
<i> great power and influence.</i>

# · 01:38.38801:41.723

<i>і наділив великою владою і впливом.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:24

Zephaniah says,
"He will not do iniquity.

# · 01:41.72501:43.358

<i>Софонія проповідував: "Він не вчинить несправедливості.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:32

He will bring forth His..."

# · 01:43.36001:44.926

<i>Він приведе Його... "</i>

Persephone 1.11.17 в 18:33

<i> He collected</i>
<i> a loyal group of followers.</i>

# · 01:44.92801:46.928

<i>Він зібрав групу вірних послідовників.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:34

<i> He became the leader</i>
<i> of the Branch Davidians.</i>

# · 01:46.93001:49.898

<i>Він став лідером Гілки Давидової.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:35

<i> They understood</i>
<i> that he was the chosen one,</i>

# · 01:49.90001:52.100

<i>Вони розуміли, що він обраний,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:36

<i> that his sermons</i>
<i> were more than words--</i>

# · 01:52.10201:53.902

<i>його проповіді, були більш ніж просто словами,</i>

Persephone 1.11.17 в 18:38

<i> they were the secrets</i>
<i> they needed</i>

# · 01:53.90401:55.904

<i>вони були таємницями, що потрібні</i>

Persephone 1.11.17 в 18:40

<i>to enter the Kingdom of Heaven.</i>

# · 01:55.90601:57.939

<i>для того, щоб увійти в Царство небесне.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:40

<i> He dissolved all marriages</i>
<i> amongst his followers.</i>

# · 01:57.94102:00.942

<i>Він розірвав усі шлюби серед своїх послідовників.</i>

Persephone 1.11.17 в 18:42

Наступна сторінка →

Хвилинку...