American Horror Story (7 season) / Американська історія жаху (7 сезон): SE07EP07 - Valerie Solanas Died for Your Sins: Scumbag

Оригінал англійською Переклад українською

JUNE 3, 1968

# · 00:00.00000:02.106

3 ЧЕРВНЯ, 1968

petrov97 19.10.17 в 11:42

Oh, yeah. That's it.

# · 00:27.22800:30.164

О, так. Це воно.

petrov97 19.10.17 в 11:44

Right there.

# · 00:30.19800:32.200

Вже майже.

petrov97 19.10.17 в 11:49

Ось так.

petrov97 19.10.17 в 11:50

Ось там.

petrov97 19.10.17 в 11:50

It's ten.

# · 00:46.24700:48.015

Це коштує десять.

petrov97 19.10.17 в 11:44

That's all I got.

# · 00:48.04800:49.517

Це все, що я маю.

petrov97 19.10.17 в 11:43

Fuck you, you little dick
piece of dogshit.

# · 00:49.55000:53.521

Йди в дупу, ти дрібний шматок собачого лайна.

petrov97 19.10.17 в 11:43

Hey, how many bullets
can you get for five dollars?

# · 01:01.16201:04.031

Гей, скільки куль продаси за п'ять доларів?

petrov97 19.10.17 в 11:52

What for?

# · 01:04.06401:05.032

Для кого?

petrov97 19.10.17 в 11:52

Andy Warhol.

# · 01:05.06501:08.068

Для Енді Воргола.

petrov97 19.10.17 в 11:53

24 HOURS EARLIER

#5 · 01:08.06901:10.337

ЗА 24 ГОДИНИ ДО ТОГО

petrov97 19.10.17 в 11:57

WOMAN: I thought we had what it
takes to make a marriage work.

# · 01:10.33801:12.906

Я думала, у нас було все, що потрібно для щасливого шлюбу.

petrov97 19.10.17 в 11:54

MAN: We must make
our marriage work, dear.

# · 01:12.94001:16.144

Ми повинні створити щасливий шлюб, мила.

petrov97 19.10.17 в 11:54

WOMAN (exhales):
I don't get it.

# · 01:16.17701:18.712

Я не розумію цього.

petrov97 19.10.17 в 11:57

Do I not know my husband
is a homosexual?

# · 01:18.74601:21.849

Хіба я не знаю, що мій чоловік гомосексуаліст?

petrov97 19.10.17 в 11:57

No.

# · 01:27.28801:28.689

Ні.

petrov97 19.10.17 в 11:57

You divorce
your husband, Taylor,

# · 01:30.49101:33.161

Ти розлучаєшся зі своїм чоловіком, Тейлором,

petrov97 19.10.17 в 11:58

'cause he wants a surfer, too,

# · 01:33.19401:35.095

тому що він також хоче серфера

petrov97 19.10.17 в 11:58

and, uh, he's
gonna seduce Tom...

# · 01:35.12901:37.931

і він збирається спокусити Тома...

petrov97 19.10.17 в 11:59

...get Tom to urinate

# · 01:38.96601:40.734

...щоб Том помочився

petrov97 19.10.17 в 11:59

all over him,

# · 01:40.76801:42.336

на нього,

petrov97 19.10.17 в 11:59

and then Taylor's gonna say...

# · 01:42.37001:44.638

і тоді Тейлор скаже...

petrov97 19.10.17 в 11:59

"I'm a real surfer now."

# · 01:44.67201:47.608

"Тепер я справжній серфер."

petrov97 19.10.17 в 12:00

Uh, let's, uh, take a break.

# · 01:50.71101:53.080

Давайте зробимо перерву.

petrov97 19.10.17 в 12:01

It's been long enough--
I want my script back.

# · 01:53.11301:56.917

Минуло багато часу... Я хочу назад свій сценарій.

petrov97 19.10.17 в 12:02

I'm sorry, Valerie,
I can't find it.

# · 01:56.95001:59.187

Вибач, Валері, я не можу його знайти.

petrov97 19.10.17 в 12:02

You lost it?

# · 02:00.28802:01.755

Ти його загубив?

petrov97 19.10.17 в 12:02

That was my only copy.

# · 02:01.78902:04.192

Це була моя єдина копія.

petrov97 19.10.17 в 12:03

You promised you were gonna make
Up Your Ass into a movie.

# · 02:04.22502:07.495

Ти обіцяв, що перетвориш "Підніми свою дупу" в кіно.

petrov97 19.10.17 в 12:03

-Did you even read it?
-It was so obscene,

# · 02:07.52802:10.498

- Ти взагалі його прочитав?
- Він був такий непристойний,

petrov97 19.10.17 в 12:04

I thought you were an undercover
cop trying to entrap me.

# · 02:10.53102:13.367

що я думав, ти коп під прикриттям і намагаєшся мене підставити.

petrov97 19.10.17 в 12:05

You lost it on purpose.

# · 02:13.40102:15.669

Ти навмисно його загубив.

petrov97 19.10.17 в 12:05

'Cause you can't stand
to have a woman succeed.

# · 02:15.70302:19.507

Бо ти не можеш змиритися з тим, що жінка може бути успішною.

petrov97 19.10.17 в 12:05

(clicks tongue)
Oh, Valerie...

# · 02:20.64102:23.110

О, Валері...

petrov97 19.10.17 в 12:06

you know women
can't be serious artists.

# · 02:23.14302:26.514

ти знаєш, що жінки не можуть бути серйозними митцями.

petrov97 19.10.17 в 12:06

Why not?

# · 02:28.18202:30.484

Чому ні?

petrov97 19.10.17 в 12:06

(sighs):
Well, uh...

# · 02:30.51802:32.019

Що ж...

petrov97 19.10.17 в 12:06

women can be beautiful.

# · 02:32.05202:34.021

жінки можуть бути красивими.

petrov97 19.10.17 в 12:06

Be a model.

# · 02:34.05402:35.689

Бути моделями.

petrov97 19.10.17 в 12:06

Or an actress.

# · 02:35.72302:37.725

Або актрисами.

petrov97 19.10.17 в 12:06

I could strangle you right now.

# · 02:37.75802:40.561

Я могла би задушити тебе прямо зараз.

petrov97 19.10.17 в 12:07

I want to wipe
that smug expression

# · 02:40.59402:43.731

Я хочу стерти цей самовдоволений вираз

petrov97 19.10.17 в 12:07

-off your pale,
-(pounds table)

# · 02:43.76402:45.333

з твого блідого,

petrov97 19.10.17 в 12:07

patriarchal face!

# · 02:45.36602:46.834

патріархального обличчя!

petrov97 19.10.17 в 12:07

PAUL: Okay, that is enough.
We've indulged your tantrums

# · 02:46.86702:48.736

Гаразд, достатньо. Ми потурали твоїм істерикам

Persephone 19.10.17 в 14:46

-No! No! No! Don't touch me!
-long enough, Valerie.

# · 02:48.76902:51.339

- Ні! Ні! Ні! Не торкайся до мене!
- достатньо довго, Валері.

Persephone 19.10.17 в 14:46

-You need to get out! Okay.
-Don't touch me!

# · 02:51.37202:53.941

- Ти маєш піти звідси! Добре.
- Не торкайся до мене!

Persephone 19.10.17 в 14:46

Isn't she great?

# · 02:59.01203:00.748

Хіба вона не чудова?

Persephone 19.10.17 в 14:47

JUNE 3, 1968
1:30 PM

#4 · 03:00.74903:04.214

3 ЧЕРВНЯ, 1968
13:30

petrov97 20.10.17 в 12:13

I told you already, okay?
Andy's not coming in.

# · 03:35.21503:37.551

Я вже тобі говорив. Енді не вийде.

Persephone 19.10.17 в 14:47

You can come back next week.

# · 03:37.58503:40.220

Повертайся наступного тижня.

Persephone 19.10.17 в 14:47

Наступна сторінка →

Хвилинку...