American Horror Story (7 season) / Американська історія жаху (7 сезон): SE07EP03 - Neighbors from Hell

Оригінал англійською Переклад українською

The fear is always the same.

# · 00:01.46000:03.495

Страх завжди однаковий.

Persephone 24.09.17 в 13:34

I lie down in my bed.

# · 00:06.13200:07.933

Я лягаю в ліжко.

Persephone 24.09.17 в 13:35

Mark leans over me.

# · 00:07.96600:11.303

Марк нахиляється наді мною.

Persephone 24.09.17 в 13:37

I look into his eyes,
and I feel safe.

# · 00:11.33700:14.473

Я дивлюся в його очі, і відчуваю себе в безпеці.

Persephone 24.09.17 в 13:38

And then he kisses me,

# · 00:14.50600:17.109

А тоді він цілує мене

Persephone 24.09.17 в 13:46

and the whole world...

# · 00:17.14300:19.778

і цілий світ...

Persephone 24.09.17 в 13:47

goes black.

# · 00:19.81100:21.813

стає чорним.

Persephone 24.09.17 в 14:09

I'm trapped.

# · 00:26.01800:27.553

Я в пастці.

Persephone 24.09.17 в 14:27

I... I can't breathe.

# · 00:27.58600:29.321

Я...я не можу дихати.

Persephone 24.09.17 в 14:28

I'm screaming as loud as I can,

# · 00:29.35500:31.490

Я кричу настільки голосно, наскільки здатна,

Persephone 24.09.17 в 14:29

but no one can hear me.

# · 00:31.52300:32.891

але ніхто мене не чує.

Persephone 24.09.17 в 14:29

Except this time
something changed.

# · 00:39.39800:41.867

Та цього разу, щось змінилось.

Persephone 24.09.17 в 14:32

It was a miracle, Doctor.

# · 00:44.40300:46.372

Це було диво, докторе.

Persephone 24.09.17 в 14:32

I conquered my phobia.

# · 00:46.40500:49.475

Я поборола свою фобію.

Persephone 24.09.17 в 14:38

That is wonderful news, Rosie.

# · 00:49.50800:51.009

Це чудові новини, Розі.

Persephone 24.09.17 в 14:39

I'm so happy for you.

# · 00:51.04300:52.478

Я такий радий за вас.

Persephone 24.09.17 в 16:07

I know this journey

# · 00:52.51100:54.380

Знаю, що ця подорож

Persephone 24.09.17 в 16:08

hasn't always been easy, but

# · 00:54.41300:56.882

не завжди була легкою, але

Persephone 24.09.17 в 16:08

you persevered.
Takes a lot of courage.

# · 00:56.91500:58.850

ви наполегливі. Вам знадобилось багато мужності.

Persephone 24.09.17 в 17:19

That's my Rosie.

# · 00:58.88401:00.052

Така моя Розі.

Persephone 24.09.17 в 17:19

Strongest person I know.

# · 01:01.72001:03.222

Найсильніша людина, яку я знаю.

Persephone 25.09.17 в 23:51

Well, for so long,
I thought I was crazy.

# · 01:04.79001:07.859

Я так довго думала, що я божевільна.

Persephone 25.09.17 в 23:52

feretrophobia.

# · 01:07.89301:10.096

Феретрофобія.

Persephone 25.09.17 в 23:53

Remember, call it by its name.
Take away its power.

# · 01:10.12901:12.398

Пам'ятайте, називайте це своїм ім'ям. Так ви заберете його силу.

Persephone 25.09.17 в 23:56

My feretrophobia.

# · 01:13.73201:15.567

Моя феретрофобія.

Persephone 25.09.17 в 23:57

I bet not many of your patients
come to you with this one.

# · 01:15.60101:19.205

Закладаюся, що до вас небагато пацієнтів приходить з таким.

Persephone 25.09.17 в 23:58

I bet not many of

# · 01:19.23801:20.539

Закладаюся, що небагато

Persephone 25.09.17 в 23:59

his patients were locked
in a cupboard as a kid.

# · 01:20.57201:22.474

його пацієнтів в дитинстві замикали в буфеті.

Persephone 26.09.17 в 0:00

Rosie, your father's death
opened up a lot of old wounds.

# · 01:28.04601:31.016

Розі, смерть вашого батька відкрила багато старих ран.

Persephone 26.09.17 в 0:05

The terror that he inflicted
on you as a child--

# · 01:31.04901:33.552

Ті знущання, що він заподіяв вам в дитинстві

Persephone 26.09.17 в 0:11

that kind of trauma
lingers in your blood

# · 01:33.58501:36.355

це той тип травми, що циркулює в крові

Persephone 26.09.17 в 0:12

long after the inciting incident
has passed.

# · 01:36.38801:38.557

дуже довго після того, як мине провокуючий інцидент.

Persephone 26.09.17 в 0:17

I didn't think I could
bear to go to his funeral.

# · 01:38.59001:41.727

Я не думала, що я витримаю його похорон.

Persephone 26.09.17 в 0:20

But you were right.

# · 01:42.59401:45.063

Але ви мали рацію.

Persephone 26.09.17 в 0:23

When the lid
closed down on him,

# · 01:45.09701:47.733

Коли кришка закрилась над ним,

Persephone 26.09.17 в 0:25

I felt like I was finally free.

# · 01:47.76601:50.669

я відчула, що нарешті вільна.

Persephone 26.09.17 в 0:25

You fixed me, Doctor.

# · 01:51.93701:54.072

Ви полагодили мене, докторе.

Persephone 26.09.17 в 0:28

I remember,
when you first came in here,

# · 01:54.10601:56.108

Я пам'ятаю, коли ви вперше прийшли сюди,

Persephone 26.09.17 в 0:28

you couldn't even
look at a picture of a coffin.

# · 01:56.14201:58.244

ви не могли навіть подивитися на фото труни.

Persephone 26.09.17 в 0:32

And look how far
you've come.

# · 01:58.27702:00.812

І подивіться, як далеко ви зайшли.

Persephone 26.09.17 в 0:32

You put in the work.

# · 02:00.84602:02.648

Ви працювали викладаючись на повну.

Persephone 26.09.17 в 0:38

The many tough hours
of systematic desensitization,

# · 02:02.68102:05.751

Багато важких годин систематичної десенсибілізації,

Persephone 26.09.17 в 0:39

building from that image
to the cemetery,

# · 02:05.78402:07.953

відбудова від образу кладовища і

Persephone 26.09.17 в 0:41

coffins under your feet,
and then finally

# · 02:07.98602:10.222

трун під вашими ногами, а тоді нарешті

Persephone 26.09.17 в 0:42

stepping into that mortuary
and facing

# · 02:10.25602:11.890

ви ввійшли в цей морг та зустрілися

Persephone 26.09.17 в 0:45

your father.

# · 02:11.92302:13.792

з тілом батька.

Persephone 26.09.17 в 0:48

I'm so proud of you.

# · 02:15.76102:17.763

Я так пишаюся вами.

Persephone 26.09.17 в 0:48

I've got a surprise for you.

# · 02:39.98502:41.787

Я маю сюрприз для тебе.

Persephone 26.09.17 в 1:08

What?

# · 02:41.82002:43.121

Який?

Persephone 26.09.17 в 1:08

Be right back.

# · 02:43.15502:45.056

Повернусь за мить.

Persephone 26.09.17 в 1:08

Наступна сторінка →

Хвилинку...