13 Reasons Why / 13 причин чому: s1e12. Tape 6, Side В / Касета шоста, сторона В

Оригінал англійською Переклад українською

We're just having fun.

# · 00:45.11100:47.321

Ми просто розважаємося.

_hellisa 18.12.17 в 17:22

You still drinking coffee?

# · 01:42.58501:43.961

Ти усе ще п'єш каву?

_hellisa 18.12.17 в 17:22

You're still drinking coffee.

# · 01:45.17101:46.714

І ти усе ще п'єш каву.

_hellisa 18.12.17 в 17:22

Yes. I guess we just hope
for more for our children.

# · 01:47.46501:50.510

Так, я очікував від наших дітей більшого.

_hellisa 18.12.17 в 17:23

Завжди сподіваєшся на краще для своїх дітей.

OlexVas 26.12.17 в 17:51

We'll probably live longer, if that helps.

# · 01:51.17701:53.763

Якщо стане легше, ми житимемо довше.

_hellisa 18.12.17 в 17:23

If your generation
doesn't destroy the planet first.

# · 01:54.01301:56.098

Якщо ваше покоління, звісно, не знищить планету до того.

_hellisa 18.12.17 в 17:23

It's too late, I'm afraid.

# · 01:57.09901:58.267

Боюся, надто пізно.

_hellisa 18.12.17 в 17:24

Clay, about the Baker trial...

# · 01:59.06002:00.728

Клею, про суд з Бейкерами...

_hellisa 18.12.17 в 17:24

Can we just have one morning
without discussing that?

# · 02:00.81102:03.272

Ми можемо не говорити про це принаймні один ранок?

_hellisa 18.12.17 в 17:24

Можна хоч один ранок це не обговорювати?

OlexVas 26.12.17 в 17:52

The subpoenas go out today.

# · 02:03.35602:05.233

Повістки роздадуть сьогодні.

_hellisa 18.12.17 в 17:25

Who's getting one besides me?

# · 02:05.31602:06.734

Кому ще, окрім мене?

_hellisa 18.12.17 в 17:25

Sorry, Clay,
I'm not at liberty to discuss it.

# · 02:07.36002:09.654

Вибач, Клею, не маю права розголошувати це.

_hellisa 18.12.17 в 17:26

The other day, you asked me
if a person could be prosecuted

# · 02:10.27902:13.741

Коли ти питав мене, чи можна висунути обвинувачення,

_hellisa 18.12.17 в 19:11

if they hurt someone,
but the victim couldn't come forward.

# · 02:13.82402:16.953

якщо когось скривдили, але жертва не заявляла.

_hellisa 18.12.17 в 19:12

You said it was hypothetical, but...

# · 02:17.41102:19.664

Ти казав це гіпотетично, але...

_hellisa 18.12.17 в 18:40

you were talking about Hannah,
weren't you?

# · 02:19.95602:21.624

ти ж говорив про Ханну, так?

_hellisa 18.12.17 в 18:40

I wasn't, actually.

# · 02:22.91702:24.460

Насправді, ні.

_hellisa 18.12.17 в 17:26

Because if something happened to her

# · 02:26.00302:28.798

Бо якщо з нею щось сталося,

_hellisa 18.12.17 в 19:12

and you were involved in any way...

# · 02:28.88102:31.467

і ти до цього причетний...

_hellisa 18.12.17 в 19:12

You think I hurt her?

# · 02:33.51102:34.845

Думаєш, я скривдив її?

_hellisa 18.12.17 в 17:26

- Lainie.
- I don't.

# · 02:34.92902:36.180

- Лейні.
- Ні.

_hellisa 18.12.17 в 17:26

If I did hurt her, and I admitted it,
I could go to jail.

# · 02:40.35102:44.605

Якби скривдив її, я б зізнався, і потрапив би до в'язниці.

_hellisa 18.12.17 в 19:13

Якби я скривдив її та зізнаюсь, то потраплю до в'язниці.

OlexVas 26.12.17 в 17:54

W-Well, this is a civil proceeding,
not criminal.

# · 02:46.14802:50.611

Ну, це цивільне-правове правопорушення, а не кримінальне.

_hellisa 18.12.17 в 19:19

Ну, це цивільне судочинство, а не кримінальне.

OlexVas 26.12.17 в 17:57

But it is sworn testimony.

# · 02:50.69502:52.238

Але це свідчення під присягою.

_hellisa 18.12.17 в 19:20

So if I lied, it's perjury.

# · 02:52.32102:54.740

Тому, якщо я збрехав, це дача неправдивих свідчень.

_hellisa 18.12.17 в 19:22

Тому якщо я збрешу, це лжесвідчення під присягою.

OlexVas 26.12.17 в 17:59

Why would you need to lie?

# · 02:57.28502:59.912

Чому б тобі брехати?

_hellisa 18.12.17 в 19:22

Нащо тобі потрібно брехати?

OlexVas 26.12.17 в 18:00

If I knocked down a stop sign
and a kid got killed,

# · 03:02.12303:04.250

Якщо я збив знак "стоп" і людина загинула,

_hellisa 18.12.17 в 19:23

is that manslaughter?

# · 03:04.33303:05.751

це неумисне вбивство?

_hellisa 18.12.17 в 19:23

Clay, what the hell
are we talking about?

# · 03:05.83503:07.712

Клею, про що ти, в біса, говориш?

_hellisa 13.12.17 в 8:56

I'm sorry, Mom.

# · 03:08.75403:09.755

Вибач, мамо.

_hellisa 13.12.17 в 8:55

I'm not at liberty to discuss it.

# · 03:11.42403:13.050

Я не маю права розголошувати це. .

_hellisa 18.12.17 в 19:23

It's... probably for me,
don't you think?

# · 03:16.84603:19.307

Це... певно до мене, чи не так?

_hellisa 18.12.17 в 19:24

Morning. Are you the parent
or guardian of Clay Jensen?

# · 03:22.56003:25.771

Добро ранку. Ви один з батьків чи опікун Клея Дженсена?

_hellisa 18.12.17 в 19:25

I just don't get
why they're calling you to testify.

# · 03:26.81403:29.525

Не розумію, чому ти маєш свідчити.

_hellisa 18.12.17 в 19:25

Did Hannah ever say anything to you
about bullying or anything?

# · 03:29.60803:33.612

Ханна казала тобі коли-небудь про цкування абощо?

_hellisa 18.12.17 в 19:27

Ханна казала тобі коли-небудь про цькування або щось подібне?

OlexVas 26.12.17 в 18:01

What?

# · 03:33.69603:34.739

Що?

_hellisa 13.12.17 в 8:54

No. We were friendly,
but we were never really that close.

# · 03:34.82203:38.743

Ні. Ми товаришували, але ніколи не були близькі.

_hellisa 18.12.17 в 19:27

They're probably just fishing.

# · 03:40.78603:42.622

Просто намагаються щось дізнатися.

_hellisa 18.12.17 в 19:28

Talking to every student who knew her.
It's probably nothing to worry about.

# · 03:42.70503:46.292

Розмовляють з усіма, хто її знав. Думаю, нема про що трубуватися.

_hellisa 18.12.17 в 19:29

Just... have to tell the truth,
okay, and you'll be fine.

# · 03:46.37503:50.004

Просто кажи правду, і усе буде гаразд.

_hellisa 18.12.17 в 19:29

<i>I'm surprised at Andy and Olivia.

</i>

# · 03:51.75603:53.758

Енді і Олівія мене дивують.

_hellisa 18.12.17 в 19:28

I'm sure they miss Anna.

# · 03:55.09203:56.469

Впевнена, вони сумують за Анною.

_hellisa 13.12.17 в 8:55

Hannah.

# · 03:56.55203:57.386

Ханною.

_hellisa 13.12.17 в 8:54

Hannah, of course.

# · 03:57.47003:59.305

Ханна, так.

_hellisa 13.12.17 в 8:55

But this is a witch hunt.

# · 04:00.05604:01.641

Але це полювання на відьом.

_hellisa 18.12.17 в 19:30

I don't know.

# · 04:02.30804:03.142

Не знаю.

_hellisa 18.12.17 в 19:30

They're wasting their time.

# · 04:03.22504:04.477

Вони марнують час.

_hellisa 13.12.17 в 8:55

You didn't do anything.
You're not that kind of kid.

# · 04:04.60204:06.520

Ти нічого не зробив. Ти не такий.

_hellisa 18.12.17 в 19:30

I know how kind you are.
I see you take care of your sister.

# · 04:07.14604:09.982

Я знаю який ти. Я ж бачу як ти турбуєшся про сестру.

_hellisa 18.12.17 в 19:30

You're not going to jail, are you?

# · 04:10.06604:12.360

Ти ж не сядеш до в'язниці?

_hellisa 18.12.17 в 19:31

Наступна сторінка →

Хвилинку...