13 Reasons Why / 13 причин чому: s1e07. Tape 4, Side А / Касета четверта, сторона А

Оригінал англійською Переклад українською

<i>You're going to tell me
this one's no big deal...</i>

# · 00:27.77800:30.572

Ви скажете, що це дурниця...

Persephone 16.09.17 в 21:33

<i>but let me tell you about being lonely.</i>

# · 00:31.24000:33.367

але дозвольте розповісти вам про самотність.

Persephone 16.09.17 в 21:35

<i>Humans are a social species.</i>

# · 00:37.45400:39.373

Люди є соціальним видом.

Persephone 16.09.17 в 21:36

<i>We rely on connections to survive.</i>

# · 00:41.41600:43.502

Ми гуртуємось, щоб вижити.

Persephone 16.09.17 в 21:37

<i>Even the most basic social interactions
help keep us alive.</i>

# · 00:47.38100:50.634

Навіть проста соціальна взаємодія дозволяє вижити.

Persephone 16.09.17 в 22:08

<i>Statistics prove the subjective feeling
of loneliness</i>

# · 00:56.18100:58.976

Статистика доводить, що суб'єктивне відчуття самотності

Persephone 16.09.17 в 21:41

<i>can increase the likelihood
of premature death by 26%.</i>

# · 00:59.05901:02.396

може підвищити ймовірність передчасної смерті на 26%.

Persephone 16.09.17 в 21:43

<i>If it sounds like I'm quoting
from a school textbook...</i>

# · 01:04.14701:06.525

Гадаєте, я цитую підручник...

Persephone 16.09.17 в 21:44

<i>I am.</i>

# · 01:08.23501:09.236

Саме так.

Persephone 16.09.17 в 21:44

<i>Too bad nobody bothered to read it.</i>

# · 01:10.40401:12.197

Нажаль, ніхто не потурбувався це прочитати.

Persephone 16.09.17 в 21:45

<i>And let me tell you...</i>

# · 01:14.82501:16.535

І дозвольте додати...

Persephone 16.09.17 в 21:49

<i>there's all kinds of ways to feel lonely.</i>

# · 01:17.20201:19.538

є різні способи відчувати себе самотнім.

Persephone 16.09.17 в 21:51

Matt, I was gonna do that.

# · 01:21.70701:23.834

Мете, я збиралася це зробити.

Persephone 16.09.17 в 21:54

I thought I'd get you started.

# · 01:24.08401:25.752

Я вирішив почати.

Persephone 16.09.17 в 22:09

Your workday seems
to be getting longer and longer.

# · 01:25.83601:27.963

Твій робочий день, здається, стає все довшим.

Persephone 16.09.17 в 21:57

Any news from Clay this morning?

# · 01:31.63301:33.260

Є новини від Клея?

Persephone 16.09.17 в 21:58

I heard the stirrings.

# · 01:33.76001:35.095

Я чув ворушіння.

Persephone 16.09.17 в 22:03

Я чув щось.

Kira 29.09.17 в 18:50

Some, uh...

# · 01:35.22001:36.263

Якісь...

Persephone 16.09.17 в 22:03

thumps and mutterings and such.

# · 01:36.97201:38.724

стуки і бурмотіння, і таке інше.

Persephone 16.09.17 в 22:04

We need to get him back to Dr. Ellman.

# · 01:39.59901:41.435

Треба відправити його знову до доктора Елмана.

Persephone 16.09.17 в 22:05

Треба відновити прийоми з лікарем Еллманом.

_hellisa 17.09.17 в 20:06

He won't take the meds,
but the talk therapy was always helpful.

# · 01:41.85201:44.855

Він не буде приймати ліки, але розмовна терапія буде корисною.

Persephone 16.09.17 в 22:11

Aah! Feel like it was more helpful for you
to have him doing it.

# · 01:47.73301:52.112

Схоже, тобі це допомагало більше, ніж Клею.

_hellisa 17.09.17 в 20:07

Yes.

# · 01:53.73901:54.740

Так.

Persephone 16.09.17 в 22:17

It was helpful to know
that he was talking to somebody.

# · 01:54.82301:57.409

Було корисно знати, що він з кимось говорить.

Persephone 16.09.17 в 22:19

What's wrong with that?

# · 01:59.07702:00.287

Що не так?

Persephone 16.09.17 в 22:20

Not everyone shares your passionate belief

# · 02:01.12102:03.165

Не всі поділяють твою пристрасну віру,

Persephone 16.09.17 в 22:22

that all problems
can be solved with words.

# · 02:03.24802:05.000

що всі проблеми вирішуються словами.

Persephone 16.09.17 в 22:23

Christ's sakes, Matt,
you have a PhD in literature.

# · 02:05.29202:07.919

Заради бога, Мете, у тебе науковий ступінь з літератури.

Persephone 16.09.17 в 22:29

- Your whole life is about words.
- And how they complicate everything.

# · 02:08.00302:10.964

- Усе твоє життя - це слова.
- І як вони все ускладнюють.

Persephone 16.09.17 в 22:31

He is in trouble, and we need to help him.

# · 02:11.04802:13.550

У нього неприємності і нам треба допомогти йому.

Persephone 16.09.17 в 22:33

He's acting out, yes.
We don't know that he's in trouble.

# · 02:13.75902:16.511

Він роздратований, так. Але ми не знаємо чи є в нього неприємності.

Persephone 16.09.17 в 22:39

There's a reason the school's
sending out so many e-mails.

# · 02:16.63702:18.639

Повинна бути причина чому зі школи приходить так багато листів.

_hellisa 17.09.17 в 20:10

"Contagion." "Suicide clusters."

# · 02:18.72202:20.599

Наслідування емоційної поведінки. Кластерні самогубства.

_hellisa 17.09.17 в 20:13

+1

A girl died, Lainie,
and he said he barely knew her.

# · 02:20.68202:23.602

Дівчина померла, Лейні, і він сказав, що ледь знав її.

Persephone 16.09.17 в 22:51

Hannah Baker didn't just die.

# · 02:24.89502:26.813

Ханна Бейкер не просто померла.

Persephone 16.09.17 в 22:52

She slit her wrists
and bled out in a bathtub.

# · 02:27.23002:29.858

Вона розрізала вени і стекла кров'ю у ванні.

Persephone 16.09.17 в 22:54

Clay.

# · 02:34.57102:35.656

Клей.

Persephone 16.09.17 в 22:54

I have to go to school.

# · 02:37.11502:38.450

Мені треба йти до школи.

Persephone 16.09.17 в 22:55

I haven't made your lunch yet.

# · 02:38.74202:40.118

Я ще не приготувала тобі обід.

Persephone 16.09.17 в 22:56

I'll buy lunch.

# · 02:40.32702:41.328

Я куплю собі обід.

Persephone 16.09.17 в 22:57

<i>I'm not talking the garden variety</i>

# · 02:46.33302:48.752

Я кажу не про звичайну

_hellisa 17.09.17 в 20:18

<i>lonely in a crowd lonely.</i>

# · 02:48.83502:50.379

самотність у натовпі.

_hellisa 17.09.17 в 20:19

<i>That's everyone, every day.</i>

# · 02:55.55002:57.469

Таке і так трапляється кожного дня з усіма.

_hellisa 17.09.17 в 20:19

<i>And it's not that
"when will I find love" kind of lonely.</i>

# · 03:23.74503:27.499

І не про "коли я знайду кохання" тип самотності.

Persephone 16.09.17 в 23:08

І не про самотність типу "коли уже я знайду своє кохання".

_hellisa 17.09.17 в 20:20

<i>Or that "the popular kids
are mean to me" kind of lonely.</i>

# · 03:28.33303:31.253

Чи "популярні діти знущаються з мене" тип самотності.

Persephone 16.09.17 в 23:10

Чи "популярні діти знущаються з мене".

_hellisa 17.09.17 в 20:20

<i>The popular kids are always mean.</i>

# · 03:32.46203:34.172

Популярні діти завжди знущаються.

Persephone 16.09.17 в 23:10

<i>That's how they get popular.</i>

# · 03:35.54903:36.967

Так вони стають популярними.

Persephone 16.09.17 в 23:04

<i>I know. Ironic.</i>

# · 03:38.34303:40.178

Знаю. Іронічно.

Persephone 16.09.17 в 23:10

<i>Old news.</i>

# · 03:41.17903:42.472

Стара шарманка.

_hellisa 17.09.17 в 20:15

Старі новини.

_hellisa 17.09.17 в 20:15

Hey!

# · 03:48.93703:49.813

Привіт!

_hellisa 17.09.17 в 20:15

Наступна сторінка →

Хвилинку...