13 Reasons Why / 13 причин чому: s2e10. Smile, Bitches! / Посміхніться, курви!

Оригінал англійською Переклад українською

[Tony] I've always been rough
around the edges.

# · 00:39.66400:41.624

Я завжди був грубою людиною.

_dimalis 12.01.19 в 18:15

Or at least that's what people think.

# · 00:42.29200:43.835

Або принаймні це те, що люди думають.

_dimalis 12.01.19 в 18:16

Maybe it's what I want them to think.

# · 00:44.83600:46.379

Можливо мені хотілося, щоб вони так думали.

girl_almighty 13.01.19 в 13:51

I hate you for making me do this.

# · 00:46.79600:48.381

Я ненавиджу тебе за це.

_dimalis 12.01.19 в 18:18

No, you don't. Admit it, you love it,
and you love me for it.

# · 00:48.63100:51.926

Ні. Визнай, що ти любиш це і мене за це.

_dimalis 12.01.19 в 18:19

[Tony] But Hannah,
she saw right through all that.

# · 00:52.42700:54.721

Але Ханна, вона бачила справжнього мене.

_dimalis 12.01.19 в 18:20

Okay, what's going on?
You've been kinda bitchy all day.

# · 00:54.80400:57.640

Гаразд, що відбувається? Ти ниєш як сучка цілий день.

_dimalis 12.01.19 в 18:22

Excuse me?
I don't have a bitchy bone in my body.

# · 00:57.89101:00.643

Перепрошую? Але до сучки мені далеко.

_dimalis 12.01.19 в 18:24

Okay, fine. There's a guy... at school.

# · 01:04.52201:08.109

Гаразд, добре. Є хлопець... у школі.

_dimalis 12.01.19 в 18:24

I love this story already. Who is he?

# · 01:08.44301:10.028

Мені подобається ця історія. Хто він?

_dimalis 12.01.19 в 18:25

He's... artsy.

# · 01:11.78001:13.656

Він... химерний.

_dimalis 12.01.19 в 18:26

- Artsy.
- And dramatic.

# · 01:13.86501:15.200

- Химерний.
- І драматичний.

_dimalis 12.01.19 в 18:27

All code words for "too gay"?

# · 01:15.28301:17.118

Усі кодові слова для "занадто ґей"?

_dimalis 12.01.19 в 18:27

No, no, it's not that.
He's just totally not my type.

# · 01:17.20201:20.121

Ні, ні, це не так. Він просто не мій тип.

_dimalis 12.01.19 в 18:28

Does this dramatic artist have a name?

# · 01:21.20601:22.726

Чи має він ім'я?

_dimalis 12.01.19 в 18:33

- Ryan Shaver.
- The guy with the 'zine?

# · 01:24.00001:26.294

- Раян Шевер.
- У якого свій журнал?

_dimalis 12.01.19 в 18:33

Holy shit.
Yeah, he's totally not your type.

# · 01:28.33801:30.715

Дідько. Так, типаж не твій.

_dimalis 12.01.19 в 18:34

- Is he into you?
- Oh, yeah. No question.

# · 01:30.79901:32.675

- Ти йому подобаєшся?
- Так. Без питань.

_dimalis 12.01.19 в 18:35

If you do say so yourself.

# · 01:32.75901:33.968

Це ти так кажеш.

_dimalis 12.01.19 в 18:35

Look, he's always smiling at me,
he laughs at jokes that are not jokes.

# · 01:34.05201:38.598

Він завжди посміхається, він сміється над жартами, навіть коли це навіть не жарти.

Kira 2.03.19 в 2:05

And he, like, touches me
on the arm and shit.

# · 01:38.89001:40.725

І він торкається мене за руку та все інше

_dimalis 12.01.19 в 18:39

And what's the stimulus response
when he touches you on the arm?

# · 01:41.30901:44.103

І що це за стимул, коли він торкається за руку?

_dimalis 12.01.19 в 18:42

Part of me wants to say,
"Watch the leather, homo."

# · 01:44.18701:46.689

Частина мене хоче сказати "Куртку не чіпай, гомо."

_dimalis 12.01.19 в 18:44

Other part of me wants to throw him
against the locker and kiss him.

# · 01:47.64901:50.329

Інша сторона хоче відштовхнути до шафи і поцілувати його.

_dimalis 12.01.19 в 18:45

Oh, dear Lord. You are in trouble.

# · 01:52.65401:55.198

Боже. Ти в біді.

_dimalis 12.01.19 в 18:46

- Yeah.
- You have to ask him out.

# · 01:55.57301:57.075

- Так.
- Ти повинен запросити його.

_dimalis 12.01.19 в 18:47

- Ah, no.
- Come on.

# · 01:57.15801:58.493

- Ні.
- Нумо.

_hellisa 9.01.19 в 21:55

You need to restore my faith
in teenage male-kind.

# · 01:58.78502:01.079

Ви повинні відновити мою віру у чоловіків підлітків.

_dimalis 12.01.19 в 18:48

- Well, not all of us are Justin Foley.
- Prove it.

# · 02:01.53802:04.874

- Ну, ми не всі Джастіни Фолі.
- Доведи це.

Kira 2.03.19 в 2:06

[Tony] She was the kind of friend
who challenged me,

# · 02:08.16902:10.249

Вона була своєрідним другом,
хто кинув виклик мені,

_dimalis 12.01.19 в 18:50

whether I liked it or not.

# · 02:10.29602:11.589

чи сподобалося мені це чи ні.

_dimalis 12.01.19 в 18:50

Hannah and I had a relationship like...

# · 02:11.96502:14.217

Наші з Ханною стосунки як...

girl_almighty 13.01.19 в 13:53

well, we kept each other's secrets.

# · 02:15.63502:17.470

Взагалі, ми зберігали таємниці один одного.

_dimalis 12.01.19 в 18:53

So, what do you know

# · 02:20.05602:21.558

Що ти знаєш,

_dimalis 12.01.19 в 18:53

that someone
doesn't want you saying in court?

# · 02:21.97502:24.477

що тобі такого відомого?

_dimalis 12.01.19 в 18:56

I know a lot.

# · 02:26.47902:27.479

Багато чого.

_dimalis 12.01.19 в 18:56

I've done a lot.

# · 02:30.48302:31.484

Робив багато чого.

_dimalis 12.01.19 в 18:57

But you can't tell the cops?

# · 02:32.02602:33.194

Але ти не можеш про це розповісти лягавим?

_dimalis 12.01.19 в 18:57

- Or your folks?
- Nope.

# · 02:34.61202:36.948

- Або батькам?
- Ні.

_dimalis 12.01.19 в 18:57

- So, how bad is it gonna be?
- The school called me in, not the Bakers.

# · 02:37.57402:41.953

- Все буде дуже погано?
- Мені дзвонила школа, а не Бейкери.

_dimalis 12.01.19 в 18:59

The school wants me to talk

# · 02:42.62002:43.830

Школа хоче, щоб я розповів

_dimalis 12.01.19 в 19:00

about how Hannah blamed lots of people
and wanted revenge.

# · 02:43.91302:47.834

про те, як Ханна звинувачувала багато людей
і хотіла помститися.

_dimalis 12.01.19 в 19:00

- They told you that?
- No. The Bakers' lawyer did.

# · 02:47.91702:51.296

- Вони так сказали?
- Ні, адвокат Бейкерів.

_dimalis 12.01.19 в 19:01

He also warned me he would
have to make me look unreliable.

# · 02:52.67202:55.884

Він також попередив мене, що буде змушувати мене виглядати ненадійним.

_dimalis 12.01.19 в 19:02

- Oh, shit.
- I could fuck everything up.

# · 02:55.96702:59.679

- Чорт.
- Я можу все зіпсувати.

_dimalis 12.01.19 в 19:02

- For the Bakers?
- Yeah, for the Bakers, for my family.

# · 03:01.26403:05.935

- Для Бейкерів?
- Так, для Бейкерів, своїй родині.

_dimalis 12.01.19 в 19:03

For us.

# · 03:10.52303:11.523

Для нас.

_dimalis 12.01.19 в 19:03

Oh, so... we're an "us" now?

# · 03:13.56803:15.695

Тобто... зараз є "ми"?

_dimalis 12.01.19 в 19:04

I mean, yeah, like...

# · 03:18.74003:20.158

Ну, типу того.

_dimalis 12.01.19 в 19:05

- until I fuck it up.
- Oh, you won't.

# · 03:22.61903:25.455

- поки я все не зіпсую.
- Не зіпсуєш.

_dimalis 12.01.19 в 19:06

Наступна сторінка →

Хвилинку...