13 Reasons Why / 13 причин чому: s2e08.The Little Girl / Маленька дівчинка

Оригінал англійською Переклад українською

[Andy] Seeing Hannah like that,
it was surreal.

# · 00:30.57200:33.658

Бачити Ханну такою... було неймовірно.

_hellisa 4.12.18 в 7:50

The only thing that can bring
a grown man to his knees.

# · 00:34.61700:37.203

Це єдине, що може поставити дорослого чоловіка на коліна.

_hellisa 4.12.18 в 7:51

I felt privileged.

# · 00:37.74600:38.997

Я почувався особливим.

_hellisa 4.12.18 в 7:51

Privileged that this fragile,
little thing would trust me

# · 00:39.08000:42.667

Обраним, бо ця маленька крихітка довіряла мені,

_hellisa 4.12.18 в 7:51

before she knew to trust anything else.

# · 00:42.75100:44.836

перш ніж дізналася, що може довіряти взагалі.

_hellisa 4.12.18 в 7:52

And that I'd get to spend
the rest of my life getting to know her.

# · 00:45.75400:49.632

Я мав попереду ціле життя, щоб її пізнати.

_hellisa 4.12.18 в 7:52

- I'm sorry.
- [Dennis] No. Don't be.

# · 00:53.59500:56.097

- Вибачте.
- Ні. Нічого.

_hellisa 4.12.18 в 7:52

It's perfectly fine
to be emotional up there today.

# · 00:57.18200:59.642

Емоції сьогодні звичайна річ.

_hellisa 4.12.18 в 7:53

- [both sniffing]
- [Olivia] God.

# · 01:02.35301:03.897

Боже.

_hellisa 2.12.18 в 16:36

I remember he couldn't stop crying
that day.

# · 01:07.40001:09.277

Пам'ятаю, як того дня він не міг припинити плакати.

_hellisa 4.12.18 в 7:36

- [Andy laughs]
- He cried more than I did.

# · 01:09.36001:11.404

Плакав більше за мене.

_hellisa 4.12.18 в 7:37

You were so strong, I think the nurses
were more concerned about me.

# · 01:14.11501:17.285

Ти була такою сильною, що медсестри більше хвилювалися за мене.

_hellisa 4.12.18 в 7:53

You were scared. We both were.

# · 01:17.86901:20.038

Тобі було страшно. Нам обом.

_hellisa 4.12.18 в 7:53

Turns out we were right to be.

# · 01:22.91601:24.459

І не дарма.

_hellisa 4.12.18 в 7:54

[Olivia] No, no, don't do that
to yourself.

# · 01:25.75201:27.712

Ні, ні треба.

_hellisa 4.12.18 в 7:54

Andy, you were an amazing father
from day one.

# · 01:29.25501:32.634

Енді, ти був гарним батьком від самого початку.

_hellisa 4.12.18 в 7:37

[Dennis] Look, it's natural to ask
yourselves these questions.

# · 01:32.71701:35.804

Слухай, ставити собі такі питання - нормально.

_hellisa 4.12.18 в 7:37

But what the jury needs to hear today
is how much you loved Hannah,

# · 01:36.09501:39.182

Але що присяжні мають почути сьогодні - це як сильно ви любили Ханну,

_hellisa 4.12.18 в 7:38

and how much trust you placed
in Liberty High School to protect her.

# · 01:39.51601:42.519

і що ви довіряли школі, яка мала її захистити.

_hellisa 4.12.18 в 7:39

Well, there's lots of chatter online
about Hannah's tapes.

# · 01:46.10501:49.984

В Інтернеті багато балачок щодо касет Ханни.

_hellisa 4.12.18 в 7:39

People are worried
it's going to affect the trial.

# · 01:50.56801:52.529

Люди схвильовані і це вплине на суд.

_hellisa 4.12.18 в 7:39

[Dennis] I'm not concerned.

# · 01:52.61201:53.822

Я не хвилююся.

_hellisa 4.12.18 в 7:54

It still doesn't serve the school
to admit them into evidence

# · 01:53.90501:56.407

Школі ці докази потрібні так само,

_hellisa 4.12.18 в 7:55

any more than it does us.

# · 01:56.49101:57.492

як і нам.

_hellisa 4.12.18 в 7:55

But couldn't it work in our favor?

# · 01:57.57501:59.953

Але чи зіграє це нам на руку?

_hellisa 4.12.18 в 7:40

To have Hannah's story out there
in her own words?

# · 02:00.28602:02.956

Почути історію Ханни її словами?

_hellisa 4.12.18 в 7:40

Or will it bias the jury against us?

# · 02:03.03902:05.041

Чи схилить присяжних проти нас?

_hellisa 4.12.18 в 7:41

How? How could it do that?
To hear what happened to her.

# · 02:05.12502:08.419

Як? Яким чином? Вони мають почути що сталося.

_hellisa 4.12.18 в 7:56

It's a complicated story, Liv.

# · 02:08.50302:10.004

Це складна історія, Лів.

_hellisa 4.12.18 в 7:41

[Justin] Ho. Today is gonna suck.

# · 02:37.32302:40.243

День буде той ще.

_hellisa 4.12.18 в 7:56

What, you mean, because of...?

# · 02:43.49602:45.874

Що, ти маєш на увазі, через..?

_hellisa 4.12.18 в 7:42

It's like the first day of school
or something.

# · 02:45.95702:48.626

Схоже на перший день у школі чи щось таке.

_hellisa 4.12.18 в 7:42

But, like, in some weird,
alternate universe where, like,

# · 02:49.33502:52.338

Але, типу, в якійсь дивній альтернативній реальності,

_hellisa 4.12.18 в 7:42

everyone's been talking about me
for months.

# · 02:52.42202:54.924

де про мене говорять вже кілька місяців.

_hellisa 4.12.18 в 7:43

Uh, yeah, that's surreal.

# · 02:55.71702:58.553

Так, трохи ненормально.

_hellisa 4.12.18 в 7:43

[Andy] Hannah was the kind of person
that made you want to be better.

# · 03:07.97903:12.400

Ханна була людиною, яка робила інших кращими.

_hellisa 4.12.18 в 7:57

The kind of person who left an impression
on everyone she met.

# · 03:12.48303:16.321

Тією, хто вражала на своєму шляху усіх.

_hellisa 4.12.18 в 7:57

Listen, this is weird, right?

# · 03:19.94903:22.160

Це ж дивно, так?

_hellisa 4.12.18 в 7:57

Yeah.

# · 03:26.45603:27.456

Так.

_hellisa 2.12.18 в 16:36

[Justin] This is about me, isn't it?

# · 03:39.30203:40.803

Це через мене, так?

_hellisa 2.12.18 в 16:37

Yeah, must be.

# · 03:43.38903:44.933

Певно, так.

_hellisa 2.12.18 в 16:37

[boy 1] Can't believe he'd show up here.

# · 03:45.05803:46.851

Не вірю, що він з'явився.

_hellisa 2.12.18 в 16:36

[Hannah] Helmet.

# · 03:56.23603:57.236

Шоломе.

_hellisa 2.12.18 в 16:36

Hate to say I told you so, but...

# · 03:58.61304:00.490

Ненавиджу казати "Я ж казала", але...

_hellisa 4.12.18 в 7:46

Or did we just not think
this part through?

# · 04:01.28204:03.159

Схоже, ми не все продумали?

_hellisa 4.12.18 в 7:58

I'm curious, what happens to Jessica now?
Or Alex, or Justin, or you?

# · 04:03.24304:08.706

Цікаво, що буде з Джессікою?
Чи Алексом, чи Джастіном, чи тобою?

_hellisa 4.12.18 в 7:46

Clay, did you not get any of my texts?

# · 04:12.41804:15.255

Клею, ти не отримав мої повідомлення?

_hellisa 4.12.18 в 7:47

- [stammering] My ringer must be off.
- [Clay's phone rings]

# · 04:16.83904:20.969

Певно, звук вимкнув.

_hellisa 4.12.18 в 7:47

Skye? Hey, hello?

# · 04:24.97304:27.517

Скай? Привіт?

_hellisa 4.12.18 в 7:43

Hey, Justin. I'd say welcome back,
but kind of shitty timing.

# · 04:27.93404:32.689

Джастіне, з поверненням, але невдалий ти час обрав.

_hellisa 4.12.18 в 7:59

Наступна сторінка →

Хвилинку...