13 Reasons Why / 13 причин чому: s2e04. The Second Polaroid / Другий полароїд

Оригінал англійською Переклад українською

[Marcus] My whole life,
my father told me people will judge me.

# · 00:32.15700:35.493

Протягом усього мого життя батько казав, що люди судитимуть мене.

_hellisa 30.05.18 в 11:05

Justin, wake up.

# · 00:35.91000:37.370

Джастіне, прокидайся.

_hellisa 30.05.18 в 11:05

[Marcus] People will assume
they know who I am by looking at me.

# · 00:37.45400:40.749

Люди будуть думати, що з першого погляду на мене, знають хто я.

Kira 7.07.18 в 1:13

Justin, come on.

# · 00:40.95700:42.000

Джастіне, нумо.

_hellisa 30.05.18 в 11:05

We got to get you to Mrs. Baker
and the lawyers before court starts.

# · 00:42.08300:45.086

Ми маємо відвезти тебе до пані Бейкер та адвокатів до початку суду.

_hellisa 30.05.18 в 11:05

[Marcus]
And that the deck is stacked against me.

# · 00:45.92000:48.047

І що всі проти мене.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:16

- Justin, get up! Come on.
- [Justin groans]

# · 00:48.13100:50.091

Джастіне, підйом! Нумо.

_hellisa 30.05.18 в 11:06

- I'm not so sure he got the message.
- It's disgusting.

# · 00:52.26000:55.055

- Не думаю, що він зрозумів.
- Гидота.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:16

- He stinks.
- No, the clothes stink.

# · 00:55.97200:57.974

- Він смердить.
- Ні, це одяг.

_hellisa 30.05.18 в 11:07

He's been living on the street
for five months.

# · 00:58.18301:00.023

Він жив на вулиці п'ять місяців.

_hellisa 30.05.18 в 11:07

[Marcus] When you're faced with that,
when you're without power,

# · 01:05.14801:08.777

Зіткнувшись із цим, не маючи сил,

yarmolchuk 30.05.18 в 21:17

on the outside, you have tough choices.

# · 01:08.86001:11.821

ви, здається, приймаєте важкі рішення.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:17

- [Lainie] You're up early.
- Hi! Uh...

# · 01:23.91701:26.669

- Рано встав.
- Привіт...

_hellisa 30.05.18 в 11:06

Laundry. Yeah.

# · 01:27.71201:28.797

Прання. Так.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:18

- Is this new?
- Yes. It's, um, pre-distressed.

# · 01:29.21401:33.343

- Вона нова?
- Так. Вона... трохи поношена.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:22

- Clay, is that your gym clothes?
- Uh...

# · 01:33.42601:35.804

Клею, це твій одяг для спорту?

_hellisa 30.05.18 в 11:10

Клею, ти в цьому одязі спортом займаєшся?

yarmolchuk 30.05.18 в 21:22

- 'Cause it smells...
- Yeah, um...

# · 01:35.88701:38.389

- Бо він смердить...
- Так...

_hellisa 30.05.18 в 11:10

I left them on the bathroom floor
last night, like I do,

# · 01:38.47301:41.601

Я залишив його вчора у ванній на підлозі, як завжди,

yarmolchuk 30.05.18 в 21:22

and you know,
at night, my aim isn't so good.

# · 01:41.68401:45.814

а, знаєш, вночі я не так добре кумекаю.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:23

Uh, your father had an early meeting,

# · 01:47.64901:49.776

У твого батька рано зустріч,

yarmolchuk 30.05.18 в 21:23

so it's just you and me
for breakfast, okay?

# · 01:49.85901:51.861

тож, за сніданком будемо лише ми вдвох.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:23

Okay, great. Thanks, Mom.

# · 01:51.94501:53.947

Добре, чудово. Дякую, мамо.

_hellisa 30.05.18 в 11:11

[Marcus] It's easy to hide.
To give in to the pain.

# · 01:56.07401:59.452

Легко сховатися. Віддатися болю.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:23

Like Hannah did. She started to believe

# · 01:59.99402:02.205

Як Ханна. Вона почала вірити,

yarmolchuk 30.05.18 в 21:23

- that she was less than.
- [banging]

# · 02:02.28802:03.728

що вона нічого не вартує.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:24

Shit.

# · 02:04.83302:05.833

Дідько.

_hellisa 30.05.18 в 11:11

Tony, it was heroin.

# · 02:15.67702:16.845

Тоні, це був героїн.

_hellisa 30.05.18 в 11:11

I did, like, an image search
and it came up black tar heroin.

# · 02:17.22002:20.056

Я скористався пошуком за картинкою і сплив герич.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:24

He... He had heroin.

# · 02:20.14002:21.850

Він... приймав героїн.

_hellisa 30.05.18 в 11:11

[Marcus] To believe that a life
of privilege and position

# · 02:22.60002:25.895

Вірити, що життя з привілеями і статусом -

yarmolchuk 30.05.18 в 21:25

was only for other people.

# · 02:26.56302:28.022

для інших.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:25

You're up early.

# · 02:29.77402:30.774

Ти рано.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:25

You got Rodin coming over
for a yoga lesson?

# · 02:31.44202:33.862

Родін прийде на заняття йогою?

yarmolchuk 30.05.18 в 21:25

No. Just wanted to say good morning
before you went off to practice.

# · 02:34.48702:38.032

Ні. Хотіла побажати доброго ранку, поки ти не пішов на тренування.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:26

Why?

# · 02:41.28602:42.286

Чому?

_hellisa 30.05.18 в 11:12

That girl's mother made a statement
in the press, apparently.

# · 02:48.04202:51.087

Очевидно, мати цієї дівчинки зробила заяву перед пресою.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:26

Yeah?

# · 02:51.88002:52.880

Так?

_hellisa 30.05.18 в 11:12

You haven't been following it?

# · 02:53.92302:55.592

Ти не слідкуєш?

yarmolchuk 30.05.18 в 21:26

Uh, Dad and Warren told me
to keep my head down,

# · 02:56.09202:58.386

Тато з Ворреном сказали не влізати,

yarmolchuk 30.05.18 в 21:27

so, you know, that's what I've been doing.

# · 02:58.46903:01.139

тож, знаєш, я так і робив.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:27

So school's been fine, then?

# · 03:04.55903:06.311

То в школі все добре?

yarmolchuk 30.05.18 в 21:27

With all this drama?

# · 03:06.97803:08.521

Там же стільки драми.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:28

Yeah, yeah. Everything's great.

# · 03:11.56603:13.526

Так, так. Все чудово.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:28

You know, just gearing up for the season.

# · 03:15.11103:18.031

Знаєш, готуємося до сезону.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:28

Let me know
if you need someone to talk to.

# · 03:22.36803:24.287

Скажи, якщо треба з кимось поговорити.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:28

Dr. Pierce would be glad to see you.

# · 03:25.03803:26.789

Доктор Пірс буде радий тебе бачити.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:28

Or your counselor at school.

# · 03:28.70803:30.084

Або ваш шкільний психолог.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:29

What's his name? Mr. Porter?

# · 03:30.50103:32.795

Як його звати? Пан Портер?

yarmolchuk 30.05.18 в 21:29

No, thanks. I'm good, Mom. [scoffs]

# · 03:35.50603:37.091

Ні, дякую. Все гаразд, мамо.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:29

- All right, honey. Have a great day.
- Yeah, you, too.

# · 03:39.84403:43.681

- Добре, любий. Гарного дня.
- Ага, тобі теж.

yarmolchuk 30.05.18 в 21:29

Наступна сторінка →

Хвилинку...