Saving Private Ryan / Врятувати рядового Раяна: Врятувати рядового Раяна, 1998

Оригінал англійською Переклад українською

Dad.

# · 03:00.65903:02.118

Тату.

Neloth 17.04.17 в 11:04

Clear the ramp! 30 seconds!
God be with you!

# · 04:47.80704:52.062

Геть від рампа! 30 секунд! Бережи вас Боже!

Neloth 17.04.17 в 11:37

30 секунд до висадки! Бережи вас Господь!

Alex 10.05.17 в 15:44

Port side stick, starboard side stick,
move fast and clear those murder holes.

# · 04:52.14504:57.400

З лівого борту, з правого борту, рухатись швидко і у вирви не лізти.

Neloth 17.04.17 в 13:33

I want to see plenty of beach
between men.

# · 04:57.48404:59.819

Між вами має бути достатня відстань.

Neloth 17.04.17 в 13:34

Розосередитися.

Alex 10.05.17 в 15:45

Five men is a juicy opportunity.
One man is a waste of ammo.

# · 04:59.90305:03.823

П'ятеро - це гарна ціль. Один - трата боєприпасів.

Neloth 17.04.17 в 13:36

П'ятеро солдатів - це чудова ціль. На одного вони не витрачатимуть боєприпасів

Alex 10.05.17 в 15:46

Keep the sand out of your weapons.

# · 05:03.90705:06.034

Не запорошіть зброю.

Neloth 17.04.17 в 13:38

Не засипте піском зброю

Alex 10.05.17 в 15:46

Keep those actions clear.
And I'll see you on the beach.

# · 05:06.11705:10.538

Робіть все, що сказано і ми ще побачимось на березі.

Neloth 17.04.17 в 13:39

Clear the murder holes!

# · 05:42.65405:44.864

Не лізти у вирви!

Neloth 17.04.17 в 14:36

Over the side!

# · 06:01.21406:02.799

За борт!

Neloth 17.04.17 в 14:36

Port and starboard, over...

# · 06:09.30606:11.683

Давай, швидко за борт...

Neloth 17.04.17 в 14:36

Jesus.

# · 07:20.91907:22.170

Господи.

Neloth 17.04.17 в 14:36

Thank you...

# · 07:22.62907:24.381

Дякую...

Neloth 17.04.17 в 14:37

I said, what the hell do we do now, sir?

# · 09:43.27009:46.356

Я сказав, що тепер в біса робити, сер?

Neloth 17.04.17 в 17:29

Я питаю, і що нам тепер, чорт забирай, робити?

_hellisa 17.04.17 в 18:21

Я питаю, що нам в дідька тепер робити, сер?

Alex 10.05.17 в 15:34

Captain Miller! Captain Miller!

# · 09:47.77409:51.027

Капітане Міллер! Капітане Міллер!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:12

- Captain Miller!
- Sergeant Horvath!

# · 09:52.65409:55.824

- Капітане Міллер!
- Сержант Говарт!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:12

Move your men off the beach! Go!

# · 09:57.40910:01.079

Забирайте людей з берега! Пішли!

_hellisa 17.04.17 в 18:22

Забиратйе людей з берега! Рухайтесь!

Alex 10.05.17 в 15:48

Okay, you guys!

# · 10:01.16210:02.497

Гаразд, хлопці!

_hellisa 17.04.17 в 18:23

- Get on my ass! Follow me!
- Sir!

# · 10:02.58010:05.625

- За моєю дупою! Пішли!
- Сер!

_hellisa 17.04.17 в 18:23

What's the rallying point?

# · 10:06.04210:08.044

Де точка збору?

_hellisa 17.04.17 в 18:23

Куди нам бігти?

Alex 10.05.17 в 15:50

Anywhere but here!

# · 10:08.12810:09.963

Аби подалі звідси!

_hellisa 17.04.17 в 18:24

The seawall! Move up to the seawall!

# · 10:23.01810:25.520

Хвилеріз! Усі до хвилеріза!

_hellisa 17.04.17 в 18:25

Sir, I'm staying!

# · 10:25.60410:27.897

Сер, я залишаюся!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:14

Clear this beach!
Make way for the others!

# · 10:27.98110:30.275

Очистити цей пляж! Зробимо прохід для інших!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:14

This is all we got
between us and the Almighty.

# · 10:30.35810:32.944

Тільки ця ділянка відділяє нас від Всемогутнього.

_hellisa 25.04.17 в 20:31

Це все, що в нас є, між нами і Господом.

Alex 10.05.17 в 15:51

Every inch of this beach
has been pre-sighted!

# · 10:33.02810:37.032

Кожен метр цього пляжу проглядається!

_hellisa 25.04.17 в 20:32

You stay here, you're dead men!

# · 10:37.94910:41.244

Залишися і ти труп!

_hellisa 25.04.17 в 20:33

Mama! Mama!

# · 10:54.46610:58.011

Мамо! Мамо!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:15

Stay down! Stay down!

# · 11:02.64111:05.143

Не підніматися! Лежати!

_hellisa 25.04.17 в 20:35

Лягай! Лягай!

Alex 10.05.17 в 15:53

What are you guys?

# · 11:09.81411:11.149

Звідки ви, хлопці?

_hellisa 25.04.17 в 20:36

104th Medical Battalion, sir!

# · 11:11.23211:13.944

104-й медичний батальйон, сер!

_hellisa 25.04.17 в 20:36

Here to set up field operations!

# · 11:14.02711:16.696

Ми тут, щоб допомагати пораненим!

Neloth 29.04.17 в 16:05

Get rid of that crap!

# · 11:16.78011:18.323

Викинь це лайно!

_hellisa 25.04.17 в 20:39

Grab yourselves some weapons.
Follow me.

# · 11:18.40611:21.493

Хапай зброю. За мною.

_hellisa 25.04.17 в 20:39

- I'm hit! I'm hit!
- Briggs!

# · 11:29.08411:32.003

- Мене поранено! Поранено!
- Бріґґс!

_hellisa 25.04.17 в 20:40

Get me out of here. I'm hit low. God!

# · 11:36.17411:40.470

Витягніть мене звідси! Мене поранено! Боже!

_hellisa 25.04.17 в 20:41

- Medic!
- Navy Beach Battalion, sir.

# · 11:40.55311:43.640

- Санітара!
- Батальйон ВМС, сер.

_hellisa 25.04.17 в 20:44

I gotta clear these obstacles,
make holes for the tanks.

# · 11:43.72311:47.435

Я маю прибрати їжаків, аби проїхали танки.

Neloth 29.04.17 в 16:18

+3

All the armour is foundering
in the Channel.

# · 11:47.51911:49.854

Усі танки залишилися у Протоці.

Neloth 29.04.17 в 16:20

Усі танки на дні в Протоці

Alex 10.05.17 в 15:57

Orders, sir. You go somewhere else.
I'm clearing this one!

# · 11:49.93811:53.191

Це наказ, сер. Йдіть звідси. Я маю їх прибрати!

Neloth 29.04.17 в 16:23

Come on, Briggs!

# · 11:53.27511:55.068

Ходімо, Бріґґс!

_hellisa 25.04.17 в 20:45

Medic!

# · 11:59.65612:01.032

Медика!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:24

Санітара!

_hellisa 25.04.17 в 20:45

Move! Move!

# · 12:38.11112:39.738

Уперед! Уперед!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:24

Move! Come on! Move!

# · 12:47.41212:50.540

Вперед! Давай! Вперед!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:25

Уперед! Давай! Пішли!

_hellisa 17.04.17 в 17:50

Shore party.
No armour has made it ashore.

# · 13:12.31213:15.649

Берегова група. На березі немає жодного танку.

Neloth 29.04.17 в 16:30

We got no DD tanks on the beach.
Dog One is not open.

# · 13:15.73213:20.445

У нас жодного танка. Ми не можемо прорвати оборону.

Neloth 29.04.17 в 16:35

- Who's in command here?
- You are, sir!

# · 13:21.40413:25.033

- Хто командує?
- Ви, сер!

Alex 10.05.17 в 15:58

- Sergeant Horvath!
- Sir!

# · 13:26.66013:29.120

- Сержанте Говард!
- Сер!

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:25

You recognise where we are?

# · 13:29.20413:31.247

Ви знаєте де ми?

KOBYAR_09 17.04.17 в 15:26

Right where we're supposed to be,
but no one else is!

# · 13:31.33113:33.750

Там, де і мали бути, але не всі дійшли!

Neloth 29.04.17 в 16:38

Nobody's where they're supposed to be.

# · 13:33.83313:37.295

Усі ми не там, де мали б бути.

Neloth 29.04.17 в 16:38

Наступна сторінка →

Хвилинку...