Powerless / Безсилі: s1e07. Van v Emily: Dawn of Justice / Вен проти Емілі: На зорі справедливості

Оригінал англійською Переклад українською

So you guys are going out
on back-to-back nights?

# · 00:01.44500:03.570

То ти вже не вперше йдеш на побачення?

_hellisa 17.04.17 в 14:21

You must really like
this Hannah girl.

# · 00:03.63200:05.328

Тобі ця Ганна і справді подобається.

_hellisa 17.04.17 в 14:21

Well, she's funny,

# · 00:05.36700:06.511

Вона забавна,

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:34

Вона кумедна,

_hellisa 16.04.17 в 21:55

- She's gorgeous...
- Mmhmm.

# · 00:06.55000:08.271

вона приваблива...

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:34

And like me, she understands
mid-century design,

# · 00:08.30200:10.183

І як я, вона розуміється на середньовічному дизайні,

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:36

І як і я, вона розуміється на дизайні 50-х.

_hellisa 17.04.17 в 14:22

but she's over it.

# · 00:10.20800:11.211

але він їй набрид.

_hellisa 17.04.17 в 14:23

Well, a burrito toast to that.

# · 00:11.32000:14.442

Піднімемо наші бурріто за це.

_hellisa 17.04.17 в 14:24

Citizens of Charm City...

# · 00:16.59300:18.942

Жителі Балтимору...

Neloth 17.04.17 в 17:05

+1

- [groans]
- You know what you should add

# · 00:19.23100:21.051

Ви знаєте, що повинні додати

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:37

to your bucket list?

# · 00:21.09000:22.637

в передсмертний список?

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:39

Sky diving!

# · 00:22.78600:24.950

Стрибки з парашутом!

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:40

My boy!

# · 00:26.97000:28.480

Мій козак!

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:40

Братюню!

_hellisa 17.04.17 в 14:25

Бро!

Neloth 17.04.17 в 17:07

I don't know what to say.

# · 00:39.98300:41.553

Я не знаю, що сказати.

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:41

Well, most people
go with "thank you."

# · 00:41.69100:43.655

Ну, більшість кажуть просто "дякую".

_hellisa 17.04.17 в 14:26

Then I'm gonna say "thanks"
because I'm not most people.

# · 00:44.15200:47.402

Тоді я скажу "спасибі", тому що я не як більшість.

_hellisa 17.04.17 в 14:27

Oh, my God.
We met Green Fury!

# · 00:52.82400:55.550

Боже. Ми зустріли Зелену Фурію!

_hellisa 17.04.17 в 14:27

I guess we know
what you're talking about

# · 00:55.59100:56.823

Думаю, ми знаємо про що ти будеш говорити

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:42

over dinner with Hannah tonight.

# · 00:56.84700:58.761

сьогодні за вечерею з Ганною.

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:44

- [giggles]
- Who?

# · 00:58.91001:00.965

Ким?

_hellisa 17.04.17 в 14:28

Uh, excuse me?
Do you validate the parking?

# · 01:35.67201:38.441

Вибачте? Це ви завіряєте паркувальні картки?

_hellisa 17.04.17 в 14:30

Перепрошую? Це ви паркувальні талони пробиваєте?

Neloth 17.04.17 в 17:15

Oh, no, that's not me.

# · 01:38.49601:40.285

Ні, це не я.

_hellisa 17.04.17 в 14:30

I'm actually
the Senior Vice President

# · 01:40.37301:42.410

Взагалі-то, я старший віце-президент

_hellisa 17.04.17 в 14:31

of Research and Development.

# · 01:42.44601:44.121

відділу наукових досліджень.

_hellisa 17.04.17 в 14:31

Oh, but you sit
at the receptionist's desk?

# · 01:44.23801:46.543

Але ж ви сидите за столом секретаря?

_hellisa 17.04.17 в 14:34

No, no, no, no.

# · 01:46.68301:47.964

Ні, ні, ні, ні.

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:45

That's the receptionist's desk.

# · 01:48.08101:50.014

Ось стіл секретаря.

_hellisa 17.04.17 в 14:34

This is the Senior
Vice President's desk.

# · 01:50.09701:53.652

А це стіл старшого віце-президента.

_hellisa 17.04.17 в 14:34

I'll just get you the stickers.

# · 01:55.05101:56.951

Зараз принесу наліпку.

_hellisa 17.04.17 в 14:36

Зараз все проб'ю.

Neloth 17.04.17 в 17:17

I swear to God, if you do this,

# · 01:58.02702:00.027

Богом клянуся, якщо ти це зробиш,

_hellisa 17.04.17 в 14:36

I will send my lawyer
to your house

# · 02:00.09702:02.199

я пришлю адвоката до твого будинку,

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:45

to shave your head
in your sleep!

# · 02:02.28502:04.501

аби він побрив тебе налисо уві сні!

_hellisa 17.04.17 в 14:35

аби він постриг тебе налисо уві сні!

Neloth 17.04.17 в 17:11

аби він поголив тебе наголо уві сні!

Kira 19.04.17 в 18:18

This is not a bluff, Mother!

# · 02:04.58102:06.613

Я не блефую, мамо!

_hellisa 17.04.17 в 14:35

[exhales] Emily,
have your parents ever done

# · 02:07.23002:09.652

Емілі, твої батьки коли-небудь

_hellisa 17.04.17 в 14:36

that thing where they turn
your childhood bedroom

# · 02:09.70602:12.076

перетворювали твою спальню

_hellisa 17.04.17 в 14:37

into a second butler's pantry?

# · 02:12.12102:14.167

на другу комірчину дворецького?

_hellisa 17.04.17 в 14:38

No.

# · 02:14.26902:15.743

Ні.

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:49

They kept me and my sister's
room the same.

# · 02:15.87802:18.433

Нашу з сестрою кімнату не чіпали.

_hellisa 17.04.17 в 14:41

Bunk beds and all.
Bunk beds?

# · 02:18.51502:20.816

- Двоярусне ліжко і таке інше.
- Двоярусне?

_hellisa 17.04.17 в 14:41

Were you raised in a prison?

# · 02:21.34602:23.160

Де ти росла, у в'язниці?

_hellisa 17.04.17 в 14:38

Ти що, на зоні росла?

Neloth 17.04.17 в 17:11

Van, did you know I'm the only
Senior Vice President

# · 02:23.53502:26.925

Вене, ти знав, що я єдиний старший віце-президент

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:51

in this building who doesn't
have a real office?

# · 02:26.97202:29.527

в цій будівлі, у якого не має власного офісу?

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:51

Emily, you thrive
in the cubicles.

# · 02:29.55602:31.527

Емілі, ти квітнеш у кабінках.

_hellisa 17.04.17 в 14:45

You're like a tropical fish
that lives in the coral reef,

# · 02:31.56602:33.806

Ти наче тропічна рибка, що живе в кораловому рифі,

_hellisa 17.04.17 в 14:43

but if you took that fish out,

# · 02:33.83002:35.714

але якщо витягти рибку,

_hellisa 17.04.17 в 14:44

and gave it its own office...

# · 02:35.83202:38.102

і дати їй власний офіс...

_hellisa 17.04.17 в 14:44

it would die.
What?

# · 02:38.49602:40.604

- вона помре.
- Що?

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:52

- Fish need water.
- Van, it's hard enough

# · 02:40.75202:42.969

- Рибі потрібна вода.
- Вене, доволі важко

KOBYAR_09 15.04.17 в 23:53

- Рибі треба вода.
- Вен, досить важко

Neloth 17.04.17 в 17:19

getting people to take me
seriously

# · 02:43.00602:44.808

змусити людей сприймати мене серйозно,

_hellisa 17.04.17 в 14:46

when they think I'm the person
who validates their parking.

# · 02:44.87402:47.730

коли вони думають, що я завіряю паркувальні картки.

_hellisa 17.04.17 в 14:46

коли вони думають, що я пробиваю паркувальні талони.

Neloth 17.04.17 в 17:19

I think at your age
being entrusted with

# · 02:47.81602:49.541

Я думаю, якщо у твоєму віці тобі довіряють

Neloth 17.04.17 в 17:22

Наступна сторінка →

Хвилинку...