Powerless / Безсилі: s1e01. Wayne or Lose / Вейн або програй

Оригінал англійською Переклад українською

Just moved here for a new job.

# · 00:12.62000:15.120

Переїхала сюди через нову роботу.

_hellisa 3.02.17 в 13:13

+1

Really excited.

# · 00:15.30000:16.740

Така схвильована.

_hellisa 3.02.17 в 13:13

How long have you lived in Charm City?

# · 00:16.89000:18.800

Як довго ви вже живете в Балтиморі?

_hellisa 3.02.17 в 14:01

Long enough to know it sucks.

# · 00:19.00000:20.780

Досить, щоб знати, що це відстій.

_hellisa 3.02.17 в 14:04

I don't know. I like it.

# · 00:21.48000:23.689

Ну не знаю, мені подобається.

_hellisa 3.02.17 в 14:04

A little bigger than where I
grew up, but not that different.

# · 00:23.69000:26.090

Трохи більший за моє рідне місце, але не дуже відрізняється.

_hellisa 3.02.17 в 14:05

Except for that.

# · 00:27.33000:29.080

Окрім цього.

_hellisa 3.02.17 в 14:05

Citizens of Charm City,

# · 00:29.30000:31.610

Жителі Балтимора,

_hellisa 3.02.17 в 14:06

feel the fire of Jack-O-Lantern.

# · 00:31.73000:34.910

відчуйте полум'я Джека-ліхтаря.

_hellisa 3.02.17 в 14:07

Are you guys seeing this?

# · 00:38.31000:39.930

Народ, ви бачили?

_hellisa 3.02.17 в 14:08

Siri, push my meeting an hour.

# · 00:41.68000:44.060

Сірі, перенеси зустріч на годину.

_hellisa 3.02.17 в 14:09

I know what you're thinking.

# · 01:05.94001:07.439

Я знаю, що ви подумали.

_hellisa 3.02.17 в 14:09

Yet another superhero battle.

# · 01:07.44001:09.710

Ще одна битва супергероїв.

_hellisa 3.02.17 в 14:09

Чергова битва супергероїв.

MegaRdale 11.02.17 в 23:36

-

#1 · 01:09.71101:11.879

Переклад групи "ТВА"

_hellisa 20.02.17 в 16:20

Well, my name's Emily Locke

# · 01:11.88001:13.459

Що ж, мене звати Емілі Лок

_hellisa 3.02.17 в 14:09

and I grew up in what's
known as a fly-over state.

# · 01:13.46001:16.360

і виросла я у так званому «пролітному» штаті.

MegaRdale 11.02.17 в 23:37

Superheroes never stopped there.

# · 01:17.31001:19.689

Супергерої ніколи не зупинялися там.

_hellisa 3.02.17 в 14:12

They just flew over it.

# · 01:19.69001:21.229

Просто пролітали.

_hellisa 3.02.17 в 14:13

I didn't have any powers,

# · 01:21.23001:22.419

У мене не було суперсил,

_hellisa 3.02.17 в 14:16

so I did what everybody
else in my town did:

# · 01:22.42001:24.970

тому я робила те, що й усі інші:

_hellisa 3.02.17 в 14:16

finish school and got a soul-crushing job.

# · 01:25.09001:27.770

отримала диплом і влаштувалася на нудну роботу.

_hellisa 3.02.17 в 14:17

I felt unfulfilled.

# · 01:28.02001:30.019

Я почувалася не на своєму місці.

_hellisa 3.02.17 в 14:19

Until one day, my dad reminded me

# · 01:30.02001:31.870

Поки одного дня тато не нагадав мені,

_hellisa 3.02.17 в 14:19

that you don't need superpowers
to accomplish great things.

# · 01:31.88001:35.109

що не потрібно мати сили, щоб досягти чогось.

_hellisa 3.02.17 в 14:22

What you do, in your own quiet way,

# · 01:35.11001:37.590

Те, що ти робиш щось по-своєму,

_hellisa 3.02.17 в 14:25

can change people's lives for the better.

# · 01:38.21001:41.210

може змінити життя людей на краще.

_hellisa 3.02.17 в 14:28

Right then and there, I
decided to make a change:

# · 01:41.56001:44.649

Саме тоді я і вирішила щось змінити.

_hellisa 3.02.17 в 14:28

I got a job at a company that
helps regular people like us

# · 01:44.65001:47.619

І влаштувалася у компанію, яка допомагає звичайним людям

_hellisa 3.02.17 в 14:29

feel safer in a world where

# · 01:47.62001:49.539

почуватися в безпеці у світі,

_hellisa 3.02.17 в 14:30

this kind of stuff happens.

# · 01:49.54001:51.270

де трапляється таке.

_hellisa 3.02.17 в 14:30

And now I might not even
make it to my first day.

# · 01:51.57001:54.620

І тепер я можу навіть не дожити до свого першого робочого дня.

_hellisa 3.02.17 в 14:30

Oh, my God, you're Crimson Fox.

# · 02:07.65002:10.150

Боже мій, ти Багряна лисиця.

_hellisa 3.02.17 в 14:31

Wow. You don't see that every day.

# · 02:18.56002:20.720

Таке не кожного дня побачиш.

_hellisa 3.02.17 в 14:32

Actually, you do.

# · 02:21.33002:22.920

Насправді, кожного.

_hellisa 3.02.17 в 14:32

You see it every day.

# · 02:23.04002:24.820

Кожний день одне й те саме.

_hellisa 3.02.17 в 14:32

I'm still gonna take a photo.

# · 02:25.13002:26.710

Я все одно зроблю фото.

_hellisa 3.02.17 в 14:32

In a world where superheroes and villains

# · 03:03.94003:06.579

У світі, де супергерої і лиходії

_hellisa 3.02.17 в 14:34

battle above us each day,

# · 03:06.58003:08.720

борються над нами кожного дня,

_hellisa 3.02.17 в 14:34

Wayne Security brings you products

# · 03:09.73003:12.129

Вейн Секюріті представляє вам товари,

_hellisa 3.02.17 в 14:37

that give the power back to the powerless.

# · 03:12.13003:15.390

які надають силу безсилим.

_hellisa 3.02.17 в 14:38

Like our revolutionary Joker anti-venom.

# · 03:16.55003:20.250

Наприклад, наша революційна протиотрута від Джокера.

_hellisa 3.02.17 в 14:40

- Emily Locke? - I'm sorry I'm late.

# · 03:37.47003:39.099

- Емілі Лок?
- Вибачте, я спізнилася.

_hellisa 3.02.17 в 14:40

You'll never believe what happened to me.

# · 03:39.10003:41.070

Ви не повірите, що зі мною трапилося.

_hellisa 3.02.17 в 14:40

My train literally went
off the rails and the...

# · 03:41.08003:43.359

Мій потяг буквально зійшов з рейок і...

_hellisa 3.02.17 в 14:41

I'm gonna cut you off here
because I'm assuming you lived.

# · 03:43.36003:45.810

Тут я вас зупиню, тому що ви, очевидно, вижили.

_hellisa 3.02.17 в 14:42

Mr. Wayne is waiting for you.

# · 03:46.48003:48.310

Пан Вейн чекає на вас.

_hellisa 3.02.17 в 14:42

I just wanted to thank you again
for this opportunity, Mr. Wayne.

# · 03:52.02003:55.370

Хочу ще раз подякувати за цю можливість, пане Вейн.

_hellisa 3.02.17 в 14:43

Please, call me Van.

# · 03:55.38003:57.759

Прошу, кличте мене Вен.

_hellisa 3.02.17 в 14:43

Now, my cousin Bruce, he likes
to be called Mr. Wayne.

# · 03:57.76004:00.339

Це мій кузен любить бути паном Вейном.

_hellisa 3.02.17 в 14:44

I call him B-Dubs. We're very close.

# · 04:00.34004:02.590

А я кличу його Б-дабс. Ми дуже близькі.

_hellisa 3.02.17 в 14:44

Наступна сторінка →

Хвилинку...