Impastor / Мантяр (Самозванець): s2e09. Judge Not / Не суди

Оригінал англійською Переклад українською

<i>Previously on "Impastor"...</i>

# · 00:06.94000:08.540

У попередніх серіях...

_hellisa 21.10.17 в 8:47

<i>It is time we showed the
world we're a couple.</i>

# · 00:08.56000:11.200

Настав показати світу, що ми пара.

_hellisa 4.03.18 в 21:24

I brought you a Bible for your desk.

# · 00:11.23000:13.590

Я принесла вам Біблію.

_hellisa 4.03.18 в 21:25

Now you look like a real pastor.

# · 00:13.59000:14.930

Тепер виглядаєте як справжній пастор.

_hellisa 4.03.18 в 21:26

When you get your shot at revenge,

# · 00:14.93000:16.630

Запам'ятай, якщо вже хочеш помсти,

_hellisa 4.03.18 в 21:27

make the most of it.

# · 00:16.65000:17.860

готуйся на повну.

_hellisa 4.03.18 в 21:28

I can't believe Austin
would do such a thing.

# · 00:17.87000:20.270

Не можу повірити, що Остін таке зробив.

_hellisa 4.03.18 в 21:28

I hereby sentence you to two years

# · 00:20.29000:21.860

Остін МакКейн, ви засуджуєтеся на два роки ув'язнення

_hellisa 4.03.18 в 21:29

at Murdock Juvenile Detention Center.

# · 00:21.86000:23.590

у Виправному центрі для неповнолітніх імені Мердока.

_hellisa 4.03.18 в 21:29

Buddy!

# · 00:23.62000:24.300

Бадді!

_hellisa 24.10.17 в 16:03

Come with me. I know who you are.

# · 00:24.32000:26.270

Ходімо зі мною. Я знаю хто ти.

_hellisa 3.03.18 в 22:04

Okay, Barlow,

# · 00:28.90000:31.890

Гаразд, Барлоу,

_hellisa 24.10.17 в 16:03

or whatever your real name is.

# · 00:32.26000:33.920

чи яке там твоє справжнє ім'я.

_hellisa 3.03.18 в 22:04

I'm Federal Agent Landecker.

# · 00:33.93000:35.830

Я федеральний агент Ландекер.

_hellisa 3.03.18 в 22:04

'Sup? [clears throat]

# · 00:35.83000:37.830

Як воно?

_hellisa 3.03.18 в 22:04

I'm the Director of the
Pacific Northwest Division,

# · 00:37.83000:39.830

Я директор Північно-західного тихоокеанського відділу,

_hellisa 3.03.18 в 22:06

and we don't have any record of an agent

# · 00:40.20000:41.570

і у нас немає жодних записів про агента

_hellisa 3.03.18 в 22:07

working undercover in Ladner.

# · 00:41.69000:44.830

під прикриттям у Ладнері.

_hellisa 3.03.18 в 22:07

Which is a real compliment to you.

# · 00:44.83000:49.200

Це гарна робота.

_hellisa 3.03.18 в 22:07

It is?

# · 00:49.20000:50.470

Так?

_hellisa 3.03.18 в 22:07

When you national boys
go U.C., you go deep.

# · 00:50.82000:55.020

Коли усі йдуть під прикриття, ти йдеш глибше.

_hellisa 4.03.18 в 21:30

Thanks.

# · 00:56.11000:57.510

Дякую.

_hellisa 3.03.18 в 22:05

How do you know I'm undercover?

# · 00:57.52000:59.320

Звідки ви дізналися, що я під прикриттям?

_hellisa 3.03.18 в 22:07

I'm not at liberty to say.

# · 00:59.74001:02.200

Не маю права казати.

_hellisa 3.03.18 в 22:08

It was that cop, Hyde, right?

# · 01:02.21001:04.110

Це той коп, Гайд, так?

_hellisa 3.03.18 в 22:08

You are good.

# · 01:04.11001:05.640

А ти крутий.

_hellisa 3.03.18 в 22:08

That's why they call me "The Cobra."

# · 01:05.64001:09.080

Тому вони кличуть мене "Коброю".

_hellisa 3.03.18 в 22:08

I'm reaching out to you
because we've been trying

# · 01:12.95001:15.420

Я звертаюся до тебе, бо ми намагаємося

_hellisa 4.03.18 в 21:36

to make a corruption
case against Judge Bell,

# · 01:15.42001:17.150

відкрити справу про корупцію проти судді Белла,

_hellisa 4.03.18 в 21:38

and I need your help.

# · 01:17.15001:18.320

і мені потрібна твоя допомога.

_hellisa 4.03.18 в 21:30

Oh, I don't know.

# · 01:18.32001:19.620

Ну не знаю.

_hellisa 4.03.18 в 21:30

HQ wants me to focus
on Operation Holy Ghost.

# · 01:19.62001:22.760

Офіс хоче, щоб я зосередився на операції "Святий Дух".

_hellisa 4.03.18 в 21:35

Well, listen, listen.

# · 01:23.28001:24.290

Слухай.

_hellisa 4.03.18 в 21:30

You're in the perfect
place to work the judge.

# · 01:24.30001:26.260

Ти у ідеальній позиції, щоб виконати цю операцію.

_hellisa 4.03.18 в 21:38

He's been getting kickbacks

# · 01:26.26001:27.530

Він отримує відсоток від

_hellisa 4.03.18 в 21:40

from a private juvenile detention prison

# · 01:27.53001:29.230

кожної дитини, яку відправить

_hellisa 4.03.18 в 21:40

for every kid he sends in there.

# · 01:29.23001:30.730

до виправного центру.

_hellisa 4.03.18 в 21:40

We just haven't been
able to prove it yet.

# · 01:30.74001:34.170

Але ми не можемо цього довести.

_hellisa 4.03.18 в 21:40

If I do this job,

# · 01:34.17001:35.970

Якщо я це зроблю,

_hellisa 4.03.18 в 21:31

my kid goes free?

# · 01:35.97001:37.770

мого малого звільнять?

_hellisa 4.03.18 в 21:31

All the railroaded kids would go free.

# · 01:37.78001:40.080

Усіх дітей випустять.

_hellisa 4.03.18 в 21:41

Okay.

# · 01:41.37001:43.000

Добре.

_hellisa 4.03.18 в 21:31

- Cobra's in.
- Great.

# · 01:43.11001:45.280

- Кобра на полюванні.
- Чудово.

_hellisa 4.03.18 в 21:32

Well, I'm the S.A.C.
in this rent-a-goon op.

# · 01:45.28001:47.620

Я КСА [прим. пер. керівний спеціальний агент].

_hellisa 4.03.18 в 21:43

U.A.C.B.

# · 01:47.62001:48.980

ПБВІ [прим. пер. поки Бюро не вирішить інакше].

_hellisa 4.03.18 в 21:45

Are we clear?

# · 01:48.99001:50.750

Зрозуміло?

_hellisa 4.03.18 в 21:45

Couldn't be clearer.

# · 01:52.19001:53.920

Зрозуміліше не буває.

_hellisa 4.03.18 в 21:45

Як ніколи.

Kira 12.03.18 в 23:22

When are you guys gonna
get me out of here?

# · 01:59.60002:01.400

Коли ви мене витягнете звідси?

_hellisa 4.03.18 в 21:45

Well, I talked to a lawyer.

# · 02:01.40002:03.170

Я говорив з адвокатом.

_hellisa 4.03.18 в 21:46

He said it would cost $15,000

# · 02:03.17002:05.300

Він сказав, це коштує 15 тис. доларів.

_hellisa 4.03.18 в 21:46

Наступна сторінка →

Хвилинку...