Impastor / Мантяр (Самозванець): s1e07. The Body of Kenny Compels You / Тіло Кенні переслідує тебе

Оригінал англійською Переклад українською

Previously, on <i>Impastor...</i>

# · 00:00.20300:02.300

У попередніх серіях...

Neloth 27.01.17 в 17:26

Damn it.
He totally bought

# · 00:02.33500:03.422

Зараза.
Він повністю повівся

Neloth 27.01.17 в 17:33

the whole parole officer bluff.

# · 00:03.45700:05.267

на блеф про інспектора нагляду.

Neloth 27.01.17 в 17:33

I don't think
we're ever gonna see him again.

# · 00:05.30200:07.591

Не думаю, що ми ще раз його побачимо.

Neloth 27.01.17 в 17:33

What is going on
down there?

# · 00:07.62600:10.357

А що там відбувається?

Neloth 27.01.17 в 17:34

Baptism!

# · 00:10.39200:12.284

Хрещення!

Neloth 27.01.17 в 17:34

So, you wanna go somewhere,
or is this a car jacking?

# · 00:12.31900:15.454

Ну що, поїдемо кудись чи прямо тут це зробимо?

Neloth 27.01.17 в 17:49

I would like to see you again.

# · 00:15.48900:17.247

Я знов хотів би вас побачити.

Neloth 27.01.17 в 17:52

You're a total babe.

# · 00:17.28200:18.470

Ти ще та краля.

Neloth 27.01.17 в 17:53

This is a big one!

# · 00:20.28600:23.918

Ого, це величенький!

Neloth 27.01.17 в 17:53

-

#2 · 00:23.91900:26.504

Переклад групи "ТВА"

_hellisa 28.02.17 в 13:37

Thank you, Russell,

# · 00:26.50500:27.608

Дякую, Расселле,

Neloth 27.01.17 в 17:54

for that report
on the new choir robes,

# · 00:27.64300:29.617

за доповідь про нові роби для хору,

Neloth 27.01.17 в 18:06

which, for some reason,
you chose to deliver in song...

# · 00:29.65200:32.379

яку ти чомусь вирішив донести у пісні...

Neloth 27.01.17 в 18:07

яку ти чому вирішив заспівати...

_hellisa 2.02.17 в 10:57

♪ They're gonna be flashy,
not trashy ♪

# · 00:32.41400:35.268

♪ Вони будуть запальні, а не паскудні ♪

_hellisa 2.02.17 в 11:04

♪ And so, so fine ♪

# · 00:35.30300:36.755

♪ І такі, такі гарнющі ♪

Neloth 27.01.17 в 18:12

And which no one
needed to hear again.

# · 00:36.79000:39.616

І яку не треба знову повторювати.

Neloth 27.01.17 в 18:45

And with that, I hereby
declare this meeting...

# · 00:39.65100:41.781

І, врешті-решт, я оголошую цю зустріч...

Neloth 27.01.17 в 18:46

Alden, we haven't discussed
the Reformation Day Fair yet.

# · 00:41.90000:44.484

Олдене, ми ще не обговорили ярмарок на честь Дня Реформації.

Neloth 27.01.17 в 18:48

Oh, right. Proceed.

# · 00:44.56900:46.869

Зрозуміло. Продовжуй.

Neloth 27.01.17 в 18:49

Alden, she is chairperson of
the Reformation Day committee.

# · 00:46.95500:50.907

Олдене, вона голова комітету з Дня Реформації.

Neloth 27.01.17 в 18:51

All right.

# · 00:50.99200:52.676

Гаразд.

Neloth 27.01.17 в 18:51

Welcome, everybody.

# · 00:58.16600:59.582

Всім привіт.

Neloth 27.01.17 в 18:52

I am pleased to report

# · 00:59.71701:01.004

Я з радістю повідомляю,

Neloth 27.01.17 в 18:58

that this year's
Reformation Day Fair

# · 01:01.03901:03.135

що цього року ярмарок до Дня Реформації

Neloth 27.01.17 в 18:58

is gonna be a blast.

# · 01:03.25401:04.486

буде ульотним.

Neloth 27.01.17 в 19:00

Are we gonna play Pin the 95
Theses on the Church Door?

# · 01:04.52101:07.423

А ми зіграємо в "Причепи 95 тез до дверей церкви"?

Neloth 27.01.17 в 19:03

- Yes.
- Yay!

# · 01:07.55901:09.509

- Так.
- Ура!

Neloth 27.01.17 в 19:03

Moving on,

# · 01:09.59401:12.035

Також,

Neloth 27.01.17 в 19:04

this year, every child
will receive a prize...

# · 01:12.07001:15.731

цього року кожна дитина отримає приз...

Neloth 27.01.17 в 19:05

a Luther rose sticker
to commemorate our founder.

# · 01:15.81701:19.566

наліпку з трояндою Лютера, аби вшанувати нашого засновника.

Neloth 27.01.17 в 19:09

Now, we will be
cutting these out here tonight.

# · 01:19.60101:21.821

Ми виріжемо їх всі сьогодні.

Neloth 27.01.17 в 19:10

Volunteers are welcome.
It's also mandatory.

# · 01:21.94001:24.493

Участь волонтерів вітається, а також це примусово.

Neloth 27.01.17 в 20:02

Alexa, how's the Martin
Luther costume coming?

# · 01:24.52801:26.576

Алексо, а що там з костюмом Мартіна Лютера?

Neloth 27.01.17 в 20:03

All done.
Should fit Buddy perfectly.

# · 01:26.66101:28.694

Все готово. Має ідеально підійти Бадді.

Neloth 27.01.17 в 20:06

I don't see
why I wasn't chosen

# · 01:28.78001:29.990

Не розумію, чому мене знову

Neloth 27.01.17 в 20:07

to play Martin Luther again.

# · 01:30.02501:32.114

не обрали на роль Мартіна Лютера.

Neloth 27.01.17 в 20:07

Because it's only proper
that our Martin Luther

# · 01:32.20001:34.969

Тому що буде краще, якщо Мартіна Лютера зіграє

Neloth 27.01.17 в 22:16

be a man of God.

# · 01:35.00401:37.203

людина віри.

Neloth 27.01.17 в 22:17

Oh, God!

# · 01:37.28801:39.288

О, Боже!

Neloth 27.01.17 в 22:17

Oh, God!

# · 01:39.42401:41.290

О, Боже!

Neloth 27.01.17 в 22:17

Oh, God.

# · 01:43.51101:45.094

О, Боже.

Neloth 27.01.17 в 22:18

Oh! Oh, God.

# · 01:45.17901:48.214

Боже.

Neloth 27.01.17 в 22:18

I'm a chiropractor.

# · 01:48.29901:50.692

Я костоправ.

Neloth 27.01.17 в 22:20

I was adjusting her back.

# · 01:50.72701:53.219

Спину їй вправляю.

Neloth 27.01.17 в 22:20

I had to find
that little pervert

# · 02:00.14402:01.745

Я мав знайти того малого збоченця

Neloth 27.01.17 в 22:22

and get that photo
of me and Ashlee, but how?

# · 02:01.78002:04.517

та забрати фото зі мною та Ешлі, але як?

Neloth 27.01.17 в 22:23

I had no idea who he was.

# · 02:04.55202:05.982

Я навіть не знав хто то був.

Neloth 27.01.17 в 22:23

Hey, Dora, how many
middle schools does Ladner have?

# · 02:06.06702:08.745

Чуєш, Доро, а скільки середніх шкіл у Ладнері?

Neloth 27.01.17 в 22:24

Oh, Buddy,
do you know Miles?

# · 02:08.78002:10.532

Бадді, ти знаєш Майлза?

Neloth 27.01.17 в 22:24

Наступна сторінка →

Хвилинку...