Assassin's Creed II / Assassin's Creed II

See how that works?
0Бачиш як це працює?
It has its charms. But how do you deal with the smell? Che schifo! (How disgusting!)
0Це має свої принади. Але як ти справляєшся з запахом? Che schifo (Як огидно!)
And that would be...?
0І це було б...?
That doesn't exactly narrow it down...
0Це не зовсім звужує його...
How about a race?
0Як щодо забігу?
You never did apologize for knocking me over.
0Ви ніколи не просили вибачення за збиття мене.
Alright. I'll take the bait.
0Гаразд. Я візьму наживку.
Top of that tower, then?
0Вершина цієї вежі, тобі?
Top of that tower, then?
0Вершина цієї вежі, значить?
How are you finding Venezia?
0Як ти знайшов Венецію?
I think so...
0Я думаю так...
Yes and we cannot strike until the traitors are dealt with. They're still somewhere in this district - keeping tabs on us and reporting back to Emilio.
0Так, і ми не можемо вдарити, поки не розберемося зі зрадниками. Вони все ще десь у цьому районі - стежуть за нами і доповідають Еміліо.
Bribery and blackmail is it?
0Це підкуп і шантаж?
Saves me from having to bloody my sword. I like it.
0Рятує мене від володіння кривавим мечем. Мені подобається.
Consider it done.
0Вважай, що справу зроблено.
I'll have your brothers back here in no time.
0Мені потрібно щоб твої брати повернулися сюди в найкоротші терміни.
You and Rosa managed to escape from Seta. But the others were not so lucky. Emilio's captured them and now they await execution.
0Тобі і Розі вдалося вирватися з Сету. Але іншим не так пощастило. Еміліо захопив їй і тепер вони чекають кари.
...opening the way for me.
0...відкривши шлях для мене.
Send them towards a group of guards and they'll create a distraction...
0Відправив їх до групи охоронців, і вони відвернуть їх...
But it was also a time of chaos. Of bloodshed and corruption.
0Але це також був час хаосу. Кровопролиття і корупції.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 5 березня 2018 р. (76 днів)
Діяльність:
3096 версій перекладу з загальним рейтингом 16
18 коментарів
Написати sourlemoning приватне повідомлення