Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009)

Good night, Ms. Young...
0Надобраніч пані Янг...
I... I need to make the kill, I can't... wait.
0Мені... Мені потрібно вбивати, я не можу... чекати.
Yeah, stay back, Batman! You don't want more blood on your hands, do you?
0Так, назад, Бетмен! Ти ж не хочеш більше крові на руках?
Stay back, Batman! I mean it!
0Назад, Бетмен! Я серйозно!
No sign of forced entry. Whoever opened it knew the combination. Hmmm.
0Немає ознак примусового входу. Той, хто відкрив, знав комбінацію. Хммм
Let's see!
0Давайте подивимося!
Joker wants Dr. Young. The longer you take telling me where she is, the more I'm gonna hurt you.
0Джокеру потрібна лікар Янг. Чим довше ти будеш говорити мені, де вона, тим більше я тобі зашкодшу.
She's dead? Dr. Young? They'll get us next. We won't survive the night!
0Вона мертва? Лікар Янг? Ми наступні. Ми не переживемо цю ніч!
God. I can't believe Dr. Young is dead too.
0Боже. Я не можу повірити, що лікарь Янг теж мертва.
Batman, where's Dr. Young?
0Бетмен, де лікар Янг?
Where did Dr. Young go?
0Куди лікар Янг направилась?
So, Dr. Young was trying to hide her research notes on the formula when she was caught. Where did you hide them?
0Отже, лікар Янг намагалася сховати свої дослідні нотатки формули, коли вона була спіймана. Де ти їх сховала?
Welcome to the Arkham Library. History is so important. A traumatic event here! A murder there! It's enough to drive anyone crazy!
0Ласкаво просимо до Бібліотеки Архем. Історія настільки важлива. Травмо-події тут! Убивства там! Досить щоб звести будь-кого з розуму!
Right. You're back, any luck finding Dr. Young?
0Гаразд. Ти повернувся, якісь успіхи у пошуках лікаря Янг?
Hit him again! Harder!
0Вдарте його знову! Сильніше!
Boom! Only kidding.
0Бум! Це був жарт.
What's that you've got there, Bats? No! Not the formula. What am I going to do? Who can help me now?
0Що там у тебе, Бетс? Ні! Не формула. Що мені тепер робити? Хто може мені зараз допомогти?
1...
01...
2...
02...
3...
03...

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 5 березня 2018 р. (76 днів)
Діяльність:
3096 версій перекладу з загальним рейтингом 16
18 коментарів
Написати sourlemoning приватне повідомлення