Home Sweet Home / Дім, милий дім: Текст

Оригінал англійською Переклад українською

A Preta is a type of ghost widely known throughout Buddhism, Hinduism, and related religions. It is said to be a ghost that suffers with eternal hunger and thirst. There is a belief that those who committed deadly sins, such as thievery, while living will be reborn as a Preta. Thai people also believe that harming your parents will result in direct rebirth as a Preta. The Preta is usually depicted as a tall creature, as tall as a palm tree, a hand as big as a fan-palm leaf, a mouth as small as a pinhole. It will live its life suffering with all the sins it has done …

#1

Прета — це тип примари, що широко відома у буддизмі, індуїзмі та інших релігіях. Кажуть, що це привид, який страждає вічним голодом і спрагою. Існує повір'я, що ті, хто вчинив смертельні гріхи, такі як розбій, під час життя, можуть стати Претою. Тайці, також, вважають, що заподіяння шкоди батькам призведе до прямого переродження у Прету. Вона, як правило, зображується високим створінням, таким високим, як пальма, а рука така велика, як віяло з пальмового листя, рот як маленький шматочок. Він буде жити своїм життям, страждаючи усіма гріхами, які він зробив ...

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:26

A University Student Reported Missing<cf><cf>A student from a famous university in Bangkok has mysteriously disappeared for more than 2 days. Witnesses reported that she was heading home after a severe stomachache…<cf>(more on page 15)

#2

Студент університету повідомив про зниклих безвісті<cf><cf> Студентка із Бангкоку загадково зникла більш ніж два дні тому. Очевидці повідомили, що вона поверталась додому з університета дочасно через сильний біль у животі... <cf>(детальніше див. ст. 15)

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:31

A creepy doll full with nails with a woman's face pinned on it.

#3

Жахлива лялька із цвяхами, що пронизують жіноче обличчя.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:32

A photograph of a couple cut in half with the word 'Shane' written behind it.

#4

Фотографія пари, розрізана навпіл з написом «Шейн» зі зворотньої сторони.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:34

A photograph of a couple cut in half, full of scratches, a face is cut off with the word 'S...' written behind it.

#5

A photograph of a group of teenagers.

#6

Фото групи підлітків.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:35

A photograph of a ritual. A monk trying to save a possessed woman.

#7

Фото ритуалу. Ченці намагаються врятувати одягнену жінку.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:36

A picture of the an unusual looking knife.

#8

Картина на якій зобрежено ніж у незвичайному вигляді.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:36

A piece of a mysterious photograph.

#9

Шматок загадкового фото.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:36

A piece of a mysterious photograph.

#10

Шматок загадкового фото.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:37

A sticker photograph of a couple.

#11

Actually, the lechery jinx doesn’t bring real affection. The target will be possessed by the spirit that came with the clay. The target will eventually lose his identity. The spirit will follow the caster until the end of the target's life, because just a small separation will results in great pain. They will always be together.

#12

Aj. Wanchai, please cover up that suicide scandal. The director doesn’t want anymore bad attention. We became major news last time just because of the death of one student. It must not be the same this time! Thank you.

#13

Be careful when you’re using the jinx! If the target is aware and can get rid of it, the curse will return to you instead!! The suffering will be greater and can result in death.

#14

Bring these to Chai. <cf>- Shane's hair and nails <cf>01-612-2758

#15

Civil Registration Information<cf><cf>ID number: 2-3502-00698-36-5<cf>First Name / Last Name: Mister Pichai Manapaiboon<cf>Age: 24 years old<cf>Gender: Male<cf>Date of birth: 11 April 1978<cf>Nationality: Thai<cf>Address: 99/3<cf>Moo: 8<cf>Trok: -<cf>Soi: -<cf>Street: -<cf>District: Sai Mun<cf>Sub-district: Dong Mafai<cf>Province: Yasothorn<cf><cf>Mr. Pichai Manapaiboon, a suspect in many robbery cases, a member of a motorcycle theft gang in Yasothorn and surrounding area. There are also charges of illegal racing on the highway and a brutal robbery act. An inner source reported that Mr. Pichai is involved in illicit activities and automobile theft with other local gangsters as well.

#16

Інформація про громадянську реєстрацію<cf><cf>ID номер: 2-3502-00698-36-5<cf>Ім'я / Прізвище: Пан Пічай Манапайбон<cf>Вік: 24 роки<cf>Стать: Чоловіча<cf>Дата народження: 11 квітня 1978<cf>Національність: Таєць<cf>Адреса: 99/3<cf>

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:40

+1

Dear Shane’s parents<cf><cf>This is Cherry. I have to tell you something about Shane. He’s not been doing well lately, I believe he has been jinxed by someone. We should not let them be together, for Shane’s own safety. Please believe me, I’m really worried about him.<cf><cf>Thank you very much.

#17

Дорогі батьки Шейна<cf><cf>Це Черрі. Я маю вам розповісти дещо про Шейна. Останнім часом він погано почувався, я вважаю, що його хтось зурочив. Ми не маємо дозволити їм бути разом, для власної ж безпеки Шейна. Будь ласка, довіртесь мені, я насправді хвилююсь про нього.

Goncharenko_D 20.05.18 в 20:35

Hugging dolls wrapped with the holy thread.

#18

Ляльки, що обіймаються, обмотані святою ниткою.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:38

Illegal Race Ends with a Steel Bar Through an Eye!<cf><cf>At 2 AM tonight, Yasothorn police force was chasing illegal racers through Yasothorn highway. The capture took place with some had fled the scene. One of those is Mr. Pichai Manapaiboon, who ended up with a steel bar piercing his left eye through a skull when crashing into a truck. Mr. Pichai or Tae was the main suspect in many motorcycle theft cases and the police are gathering all the crucial evidence for further investigation. The body of Mr. Pichai has been sent to his family to proceed with the funeral as should. <cf>

#19

Missing Girl Found Dead!!<cf><cf>On October 3, police found the body of Ms. Pattra Srisakul (Belle) in the multipurpose room that was shut down in the Engineering Faculty building of Khan Na Yao University, which is believed to be the reason why the body wasn't found. The unbearable smell of the body led to this horrifying discovery. The body was still in uniform, submerged in blood. There is no report yet on whether or not this was a suicide or a murder, but there were a lot of nails found next to the body. The body was sent to the coroner and we hope the autopsy will reveal the cause of her death.

#20

Зникла дівчина знайдена мертвою!!<cf><cf> 3 жовтня поліція виявила тіло Патри Шрісакул (Беллі) в багатофункціональній кімнаті, котра була зачиненою в приміщенні інженерного факультету університета Хан На Яо, що, як ваажають є причиною того, що тіло не було виявлено. Нестерпний сморід призвів до виявлення трепа. Тіло ще не розклалось та було занурене в крові. Поки немає відповіді на запитання про те, чи було це самогубство, чи вбивство, але поруч із тілом було багато цвяхів. Тіло було направлено патологоанатому, і ми сподіваємось, що розтин виявить причину смерті.

Goncharenko_D 20.05.18 в 20:43

Piece of Photograph of Couple

#21

Частина фото пари.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:38

Pieces of Mysterious Photograph

#22

Шматки таємничого фото.

Goncharenko_D 11.05.18 в 20:39

Royal Thai Police<cf>Daily Report File<cf>Police Station Samut Prakan<cf>Division/Provincial Police Station …<cf>Headquarter/Region ...<cf>Order 4<cf>Date November 29, 2013<cf>Time 09:26 AM<cf><cf>Record<cf>Mr. Chadchai Tubloy (Tim), 34 years old, resides at number 12 moo 6, Paknam, Muang, Samut Prakan, came to the police station and reported that on November 29, 2013, at 03:30 AM, he found out that Ms. Nitharinya went missing and hasn't been found yet. What he found in Ms. Nitharinya's room led him to believe that an assault had taken place. This report will be used as evidence of his presence at the scene.<cf><cf>Pol. Capt. Metta Suebwongsa, Sub-Investigator, signed as informant.<cf><cf>Name Chadchai Tubloy Informer<cf>Name Pol. Capt. Mette Suebwongsa Informant<cf>Name Pol. L/C Kanchai Pradpruang Documentation Officer<cf><cf>Certified True Copy <cf>Pol. Capt. Metta Suebwongsa (Pol. Capt. Metta Suebwongsa) <cf>SubInvestigator, Samut Prakan Police Station

#23

SHOCKING!! Witchcraft to Blame for Missing Student!!<cf><cf>The investigation team were shocked after finding satanic evidence inside the missing girl’s room. She has been missing since September 26 … this shocking discovery …<cf>(more on page 13)

#24

ШОК!! До зникнення студентки причетне чаклунство!!<cf><cf>Команда слідчих була шокована після виявлення сатаниських доказів у кімнаті зниклої дівчини. 26 вересня вона зникла безвісті ... це шокуюче викриття ...<cf>(детальніше див. ст. 13)

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:18

Someone's suicidal letter says …<cf><cf><cf>Father … Mother … I’m deeply sorry … I’m in such terrible pain … I can’t go on without her … I have to be with her … wherever she is … NOTHING can keep us apart … NOT EVEN DEATH!

#25

З листа самогубці ... <cf><cf><cf>Тату ... Мамо ... Мені дуже шкода ... У мене жахливий біль ... Я не можу без неї ... де б вона не була ... НІЩО не може нас розлучити ... НАВІТЬ СМЕРТЬ!

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:22

The Cursed Nails Jinx: Do you have hatred towards someone,enough to want them dead? Then you are at the right place! The cursed nails jinx, is a spell that can make your enemy suffer from nails piercing through their stomach. The result can be deadly! This jinx has existed and been passed on for many generations and can still be found today on rare occasions.<cf><cf>Instruction;<cf>You’ll need something from your target such as a nail or some hair. Next, put them inside the doll made from graveyard clay. Tie up the doll with the thread used for shrouding corpses, not the holy thread used for other occasions and ceremonies. Pierce the nails (which were used to seal the coffins of those who died unnaturally) right through the doll. Once it’s done, your target will experience an agonizing pain as their stomach is filled with cursed nails. Only skillful casters can perform this, it cannot be achieved by novices. <cf>

#26

The Lechery Jinx is a spell that can forcefully make people fall in love. The noticeable feature of this spell is two dolls tied up in a hugging pose, one male and the other female.<cf><cf>Instruction;<cf>Create two dolls from graveyard clay and put something that belongs to your target inside one of the dolls, it can be either nails or hairs. Then tie up the dolls together with the holy thread used in shrouding corpses. Only skillful casters can perform this, it cannot be achieved by novices. Once it’s done, put the tied-up dolls under the pillow of your target.<cf>

#27

To Shane’s Academic Advisor, September 14, 1996.<cf><cf>Shane is now having a severe mental breakdown. The first diagnosis shows that Shane is experiencing hallucinations caused by stress. There are also some neurological problems that cannot be identified yet. He has to be kept under strict and close care of the psychiatrist. On behalf of Shane and as his guardian, I’d like to take an extended leave from now, until he is fully recovered.<cf><cf>Regards,<cf>Shukit Patthanakit.

#28

Vile thieves! Old Woman Robbed and Beaten!<cf>Neighbors reported a fight the night before! <cf><cf>March 8, it was reported to the police that Mrs. Chinda Manapaiboon, 60, was badly wounded and found unconscious. She was taken to the hospital before the police arrived on the scene. Investigators revealed that there may have been more than 3 people that inflicted such a brutal beating. Her son, Mr. Pichai Manapaiboon is believed to be the one leading the robbery …<cf>(more on page 13)

#29

Arrest Warrant: Mr.Pichai Manapaiboon

#30

Cherry's Letter

#31

Cursed Nails Jinx

#32

Cursed Nails Jinx (Continued)

#33

Daily Report

#34

Щоденний звіт

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:02

Doll Full with Nails

#35

Group Photography

#36

Групове фото

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:02

Lechery Jinx

#37

Lechery Jinx (Continued)

#38

Newspaper Dated March 9, 2002

#39

Газета від 9 березня 2002 року

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:01

Newspaper Dated October 4, 1996

#40

Газета від 4 жовтня 1996 року

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:01

Newspaper Dated October 5, 2002

#41

Газета від 5 жовтня 1996 року

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:00

Newspaper Dated September 28, 1996

#42

Газета від 28 вересня 1996 року

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:00

Newspaper Dated September 30, 1996

#43

Газета від 30 вересня 1996 року

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:00

Note with Chai's Number

#44

Parents' Letter to Shane's Academic Advisor

#45

Photograph of Couple

#46

Фото пари

Goncharenko_D 14.05.18 в 19:00

Photograph of Tim and Jane

#47

Фото Тіма та Джейн

Goncharenko_D 14.05.18 в 18:59

Photograph of Unknown Ritual

#48

Фото невідомого ритуалу

Goncharenko_D 14.05.18 в 18:59

Picture of a Knife

#49

Зображення ножа

Goncharenko_D 14.05.18 в 18:58

Piece of Mysterious Photograph

#50

Частина загадкового фото

Goncharenko_D 14.05.18 в 18:59

Наступна сторінка →

Хвилинку...