Wrong Turn 5: Bloodlines / Поворот не Туди 5: Кровопролиття: Wrong Turn 5: Bloodlines

Оригінал англійською Переклад українською

I love you, Billy.

# · 01:24.62701:26.129

Я кохаю тебе, Біллі.

Richard_6799 31.01.18 в 22:07

Oh, my God.

# · 01:43.35401:44.355

О, Боже мій.

Richard_6799 28.01.18 в 22:37

Damn it, Billy. I think you broke my jaw.

# · 01:49.86101:52.196

Чорт, Біллі. Ти зламав мені щелепу.

Richard_6799 31.01.18 в 22:09

You fucking deserve it,
you assholes!

# · 01:52.69701:55.199

Ти на це заслуговуєш, мудак!

Richard_6799 28.01.18 в 22:40

Oh, are you okay, baby?
No.

# · 01:55.36601:56.826

Ти в порядку, коханий?
Ні.

Richard_6799 28.01.18 в 22:42

For the Mountain Man Festival,
thought we'd dress up.

# · 02:01.16402:03.666

Ми придумали, що одягнути для фестивалю Mountain Man.

Richard_6799 28.01.18 в 22:44

Yeah, where are your costumes?

# · 02:03.83302:05.668

Так, де ваші костюми?

Richard_6799 28.01.18 в 22:44

What?
We don't have any.

# · 02:05.83502:07.211

Що?
У нас їх немає.

Richard_6799 28.01.18 в 22:43

You can't go without a costume.
It shows lack of commitment.

# · 02:07.37802:10.298

Ви не можете йти без костюмів.
Це вказує на відсутність зобов'язань.

Richard_6799 30.01.18 в 20:38

Can we have this conversation
after I can get dressed?

# · 02:10.46502:13.384

Ми можемо поговорити після того, як я одягнусь?

Richard_6799 30.01.18 в 20:39

Okay. Okay.

# · 02:13.55102:15.470

Добре. Гаразд.

Richard_6799 3.02.18 в 13:31

Nice, Billy. Ha-ha-ha.
Grrr...

# · 02:16.01202:17.263

Приємно, Біллі. Ха-ха-ха.
Гррр ...

Richard_6799 3.02.18 в 13:31

Nice. Assholes.

# · 02:17.43002:20.350

Приємно. Припущення.

Richard_6799 3.02.18 в 13:32

KALEEN: This is Kaleen Webber, reporting
from the small town of Fairlake...

# · 02:22.85202:26.147

КАЛІН: Це Калін Веббер, репортаж
з невеличкого містечка Fairlake...

Richard_6799 3.02.18 в 13:33

...which, once a year,
turns into a big town on Halloween...

# · 02:26.31402:29.067

...яке кожного року, на Halloween
перетворюється на велике місто...

Richard_6799 3.02.18 в 13:35

...due to the 10th annual
Mountain Man Music Festival.

# · 02:29.23302:32.236

...завдяки 10-му щорічному
музичному фестивалю Mountain Man.

Richard_6799 3.02.18 в 13:35

People from all over the country
descend upon Fairlake...

# · 02:32.40302:35.031

Люди з усієї країни приїздять у Fairlake...

Richard_6799 3.02.18 в 13:36

...for a weekend of music, partying and fun
at the fairgrounds just outside town.

# · 02:35.19802:39.577

... на вихідні музики, вечірки та веселощів на виставковому майданчику просто за межами міста.

Richard_6799 3.02.18 в 13:37

The festival has grown over the years
to where it now rivals...

# · 02:39.74402:42.622

Фестиваль зріс протягом багатьох років до того, де він зараз конкурує ...

Richard_6799 3.02.18 в 13:37

...Coachella and Lollapalooza.

# · 02:42.78902:44.707

...Coachella і Lollapalooza.

Richard_6799 3.02.18 в 13:38

But some say that its free spirit and rowdy
crowds reminds them of Burning Man...

# · 02:44.87402:48.795

Але дехто говорить, що його вільний дух і гучні
натовпи нагадують їм про Burning Man...

Richard_6799 3.02.18 в 13:39

...which has local officials concerned
on this night.

# · 02:48.96102:51.422

...яка має місцевих чиновників, зацікавлених в цю ніч.

Richard_6799 3.02.18 в 13:39

Now back to you at the studio.

# · 02:51.88102:54.425

Тепер повертайтесь до себе в студію.

Richard_6799 3.02.18 в 13:40

Great.
KALEEN: Here's the deal.

# · 02:54.59202:56.135

Чудово.
КАЛІН: Ось така угода.

Richard_6799 3.02.18 в 13:40

I'm going for a run
to get my head out of this town crap.

# · 02:56.30202:58.930

Вийду на пробіжку, щоб витягти голову з цього містечка.

Richard_6799 3.02.18 в 13:41

I'll meet you here for the live feed at 11.

# · 02:59.09703:01.349

Я зустріну вас тут для живого корму в 11.

Richard_6799 3.02.18 в 13:42

And everything better be ready to go.

# · 03:01.51603:03.601

І все краще бути готовим піти.

Richard_6799 3.02.18 в 13:42

Go away, kid.
Ha-ha-ha.

# · 03:04.22703:05.603

Іди, хлопче.
Ха-ха-ха.

Richard_6799 3.02.18 в 13:43

Hurry up. We gotta get on the road.
I don't wanna be late.

# · 03:15.19603:17.907

Поспішай. Ми повинні піднятися на дорогу.
Я не хочу запізнитися.

Richard_6799 3.02.18 в 13:43

All right,
give me a minute to get up first.

# · 03:18.07403:20.118

Гаразд, дай мені хвилину спершу встати.

Richard_6799 3.02.18 в 13:44

We heard you're the one-minute man.

# · 03:20.28403:23.079

Ми чули, що ти - людина з однією хвилиною.

Richard_6799 3.02.18 в 13:44

No. I assure you he has no problems
in that department.

# · 03:24.45503:26.791

Ні, я запевняю вас, що у нього немає проблем у цьому відділі.

Richard_6799 3.02.18 в 13:45

All right. I'm starving.
I gotta make breakfast first.

# · 03:26.95803:29.919

Гаразд. Я голодний.
Я повинен першим зробити сніданок.

Richard_6799 3.02.18 в 13:46

Aw, come on, Billy.
BILLY: You gotta start your day out right.

# · 03:30.08603:33.881

О, давай, Біллі.
БІЛЛІ: Ви повинні почати день правильно.

Richard_6799 3.02.18 в 13:46

Ha, ha.

# · 03:49.10503:50.982

Ха-ха

Richard_6799 3.02.18 в 13:47

Nice costume, creep.

# · 03:55.11103:57.238

Красивий костюм, повзання.

Richard_6799 3.02.18 в 13:47

You know what? I'm sick of this.

# · 04:04.87104:06.956

Знаєш, що? Мені це погано.

Richard_6799 3.02.18 в 13:48

I'm sick of you kids partying,
making a mess and trying to scare people.

# · 04:07.49804:11.586

Я хворий на вас, діти проводять вечірки,
роблять безлад і намагаються лякати людей.

Richard_6799 3.02.18 в 13:48

Well, you know what?
You don't scare me.

# · 04:11.75304:13.880

Добре, знаєш що?
Ти мене не лякаєш.

Richard_6799 3.02.18 в 13:49

So fuck you. Go home.

# · 04:14.04604:16.924

Тож хрін тобі. Йди додому.

Richard_6799 3.02.18 в 13:49

KALEEN: Help me! Help me, please!
Somebody help me!

# · 04:23.51404:26.809

КАЛІН: Допоможіть мені! Допоможіть мені, будь ласка!
Хто-небудь допоможіть мені!

Richard_6799 3.02.18 в 13:50

Hey, hey. Over here.

# · 04:26.97604:29.562

Привіт, привіт! Ось тут.

Richard_6799 3.02.18 в 13:50

Oh, please help. They're chasing me.

# · 04:29.72904:33.065

Будь ласка, допоможіть. Вони переслідують мене.

Richard_6799 3.02.18 в 13:51

Follow me. This way.

# · 04:33.23204:34.358

Ідіть за мною. Сюди.

Richard_6799 3.02.18 в 13:51

Down here.

# · 04:39.78104:41.407

Вниз сюди

Richard_6799 3.02.18 в 13:51

Okay.

# · 05:06.39005:07.475

Добре.

Richard_6799 3.02.18 в 13:52

Okay, I think they've gone.

# · 05:08.35105:09.852

Добре, думаю, вони пішли.

Richard_6799 3.02.18 в 13:52

Thank you.
You saved me from those maniacs.

# · 05:10.56105:13.397

Дякую.
Ви врятували мене від тих маніяків.

Richard_6799 3.02.18 в 13:52

Hey, you're bleeding pretty badly there.

# · 05:13.56405:16.234

Гей, у вас сильна кровотеча.

Richard_6799 3.02.18 в 13:54

Let me fix that for you.

# · 05:16.40005:17.944

Дозвольте мені виправити це для вас

Richard_6799 3.02.18 в 13:54

Наступна сторінка →

Хвилинку...