San suk si gin / Інцидент у Сіндзюку: San suk si gin / Інцидент у Сіндзюку

Оригінал англійською Переклад українською

Quickly!

# · 01:41.04201:42.249

Бігом!

OlexandrLynda 3.09.17 в 19:26

What'd he say?

# · 01:42.37501:43.249

Що він сказав?

ai_15 3.09.17 в 19:41

How would I know? Just run!

# · 01:43.25001:44.874

Звідки я знаю? Просто біжи!

ai_15 3.09.17 в 19:41

Hurry, run or we won't get away!

# · 01:44.87501:47.874

Швидко, бо не втечемо!

ai_15 3.09.17 в 19:43

Leave that! Let's go!

# · 01:47.95901:50.208

Облиш це! Ходімо!

ai_15 3.09.17 в 19:44

+3

Japan, 90's

# · 02:12.41702:14.416

Японія, 90-ті роки

ai_15 3.09.17 в 19:45

This is the third boatload of
illegal immigrants…

# · 03:09.54203:16.166

Це третє судно з нелегальними
іммігрантами...

ai_15 3.09.17 в 19:51

to land in Wakasa Bay in 6 months

# · 03:16.29203:21.416

...що пристало до берегів Вакаса
за останні шість місяців.

ai_15 3.09.17 в 19:53

Tokyo, Shinjuku District

# · 03:25.29203:30.291

Токіо, район Синдзюку

ai_15 3.09.17 в 19:54

I'll take you to a nice restaurant

# · 03:32.45903:35.374

Я покажу тобі гарний ресторан.

ai_15 3.09.17 в 19:56

No, it's OK, maybe next time…

# · 03:35.50003:37.916

Ні, не хочу. Може іншим разом...

ai_15 3.09.17 в 19:57

Come on, it's OK…

# · 03:38.04203:39.874

Та годі, ходімо...

ai_15 3.09.17 в 19:57

30,000 for both of you, OK?

# · 03:43.29203:45.380

30,000 якщо з обома...

ai_15 3.09.17 в 19:59

No… you're so rich and
still you haggle…

# · 03:45.50003:51.041

– Ні...
– Такий багатенький та ще й торгується...

ai_15 3.09.17 в 20:01

Stop, don't run!

# · 03:53.58403:55.708

Стій, не тікай!

ai_15 3.09.17 в 20:01

You can't escape

# · 04:02.66704:05.249

Не втечеш.

ai_15 3.09.17 в 20:02

Where do you think you're going?
Oh no…

# · 04:05.95904:09.081

- Куди це ти зібралась?
- О, ні...

ai_15 3.09.17 в 20:03

Let go, let me go!

# · 04:10.08404:12.666

А ну відпусти мене!

ai_15 3.09.17 в 20:03

Let go! Stop resisting!

# · 04:13.66704:15.374

– Пусти!
– Припини пручатися!

ai_15 3.09.17 в 20:04

Let me go!

# · 04:15.70904:19.624

Облиш мене!

ai_15 3.09.17 в 20:04

Northeastern China

# · 04:36.95904:40.583

Північно-східний Китай

ai_15 3.09.17 в 20:05

Hey, little brother-in-law Hi

# · 04:49.50004:51.916

– Агов, малий свояче!
– Привіт.

ai_15 3.09.17 в 20:20

Can I get through?

# · 04:52.04204:53.083

Я проїду?

ai_15 3.09.17 в 20:10

Yes

# · 04:53.08404:53.874

Так.

ai_15 3.09.17 в 20:11

Don't fool me

# · 04:54.00004:55.064

Не дури мене.

ai_15 3.09.17 в 20:11

I'm not, it's frozen solid!

# · 04:55.12504:57.708

Облиш, замерзло на камінь!

ai_15 3.09.17 в 20:13

You little rascal

# · 05:11.54205:12.802

Ти малий лайдак.

ai_15 3.09.17 в 20:13

Who's your brother-in-law?

# · 05:12.87505:14.291

Хто тепер твій свояк?

ai_15 3.09.17 в 20:21

My sister hasn't said yes to you yet!

# · 05:14.29205:17.104

Моя сестра поки що не сказала "так"!

ai_15 3.09.17 в 20:21

Let's go, let's go…

# · 05:17.58405:19.166

Утікай, утікай...

ai_15 3.09.17 в 20:23

Where are you running offto?

# · 05:19.16705:21.208

Куди зібрався?

ai_15 3.09.17 в 20:24

My tractor's been destroyed by you!

# · 05:21.20905:23.793

Через тебе моєму трактору гаплик!

ai_15 3.09.17 в 20:24

That's the one

# · 05:27.25005:28.291

Ось воно.

ai_15 3.09.17 в 20:25

No way, just from this scar

# · 05:28.29205:30.999

Та годі, і по цьому шраму

ai_15 3.09.17 в 20:30

You can prove my wife
is a Japanese orphan?

# · 05:31.29205:34.083

ти можеш довести, що моя
дружина японська сирота?

ai_15 3.09.17 в 20:31

What do you know?

# · 05:34.08405:35.396

Та що ти взагалі знаєш?

ai_15 3.09.17 в 20:33

Those days, getting cowpox vaccination
was a big deal

# · 05:35.50005:39.124

В ті часи, отримати щеплення від віспи
було нелегкою справою.

ai_15 3.09.17 в 20:35

Only the Japanese children
could afford such luxury

# · 05:39.12505:41.916

Тільки японські діти могли
дозволити собі таку розкіш.

ai_15 3.09.17 в 20:37

You're great Auntie

# · 05:41.91705:43.374

Ти молодець, тітонько.

ai_15 3.09.17 в 20:44

Just go along with it

# · 05:43.50005:44.958

То просто скажи,

ai_15 3.09.17 в 20:47

and say they are your children

# · 05:44.95905:47.083

що вони твої діти.

ai_15 3.09.17 в 20:47

Then they can claim to be

# · 05:47.08405:49.708

Тоді вони можуть стверджувати,

ai_15 3.09.17 в 20:49

descendants of Japanese orphans

# · 05:49.87505:51.374

що вони нащадки японської сироти.

ai_15 3.09.17 в 20:50

And go to Japan legally

# · 05:51.37505:53.583

І відправляться у Японію легально.

ai_15 3.09.17 в 20:50

Goodness, that's not possible

# · 05:53.87505:55.999

Господи, так не можна.

ai_15 3.09.17 в 20:51

It would be illegal Yes

# · 05:56.12505:58.458

– Це не законно.
– Так.

ai_15 3.09.17 в 20:54

It can work!

# · 05:58.58406:00.083

Це спрацює!

ai_15 3.09.17 в 20:55

It can work? Oh, no way

# · 06:00.20906:02.583

Спрацює? Не думаю...

ai_15 3.09.17 в 20:56

Look, I can't have given birth
to so many!

# · 06:02.70906:05.124

Послухай, я б не змогла
народити стількох!

ai_15 3.09.17 в 20:58

It's not like making buns you know!

# · 06:05.12506:06.583

Це тобі не булочок напекти!

ai_15 3.09.17 в 20:59

Наступна сторінка →

Хвилинку...