Legion / Легіон: s1e03. Chapter 3 / Глава 3

Оригінал англійською Переклад українською

Shall we begin?

# · 00:22.44600:24.530

Почнемо?

Neloth 18.03.17 в 20:39

Shall we begin?

# · 00:40.43100:41.797

Почнемо?

Neloth 18.03.17 в 20:41

While you wait, have you heard the story

# · 00:47.75500:49.781

Поки чекаєте, ви чули колись казку

Neloth 18.03.17 в 20:43

of the poor woodcutter and his wife?

# · 00:49.80600:52.007

про бідного лісоруба та його дружину?

Neloth 18.03.17 в 20:44

I don't believe I have.

# · 00:52.05900:54.009

Здається, ні.

Neloth 18.03.17 в 21:36

One day, a poor woodcutter and his wife

# · 00:57.44800:59.898

Одного дня, бідний лісоруб з жінкою

Neloth 18.03.17 в 20:54

found a crane caught in a trap.

# · 00:59.93401:03.152

знайшли у пастці журавля.

Neloth 18.03.17 в 20:55

Feeling bad for the bird, they freed it.

# · 01:03.18701:06.021

Жаль їм стало птаха і вони його відпустили.

Neloth 18.03.17 в 20:58

Shall we begin?

# · 01:06.07301:07.406

Почнемо?

Neloth 18.03.17 в 20:55

A few days later, on a snowy night,

# · 01:07.40801:10.292

Кілька днів по тому, сніжної ночі,

Neloth 18.03.17 в 20:58

a young woman in white knocked on the door

# · 01:10.32701:13.162

молода дівчина у білому постукала в двері

Neloth 18.03.17 в 20:59

and asked for shelter.

# · 01:13.21401:15.247

і попросила притулку.

Neloth 18.03.17 в 20:59

The snow didn't stop for days.

# · 01:16.91701:19.885

Сніг йшов дуже довго.

Neloth 18.03.17 в 21:05

When it did, the young woman asked

# · 01:19.92001:22.915

А коли припинився, дівчина запитала

Neloth 18.03.17 в 21:05

if she could live with them.

# · 01:22.98401:26.409

чи може залишитись з ними.

Neloth 18.03.17 в 21:06

They had grown to love her like a daughter.

# · 01:26.46401:29.532

Вони полюбили її наче доньку.

Neloth 18.03.17 в 21:06

They said yes.

# · 01:29.63001:31.397

Тому погодилися.

Neloth 18.03.17 в 21:07

The young woman asked for a loom.

# · 01:45.43101:47.932

Дівчина попросила у них ткацький верстат.

Neloth 18.03.17 в 21:17

She said she would make
clothes for them to sell.

# · 01:47.98401:50.935

Сказала, що буде ткати їм одяг на продаж.

Neloth 18.03.17 в 21:17

"But," she said, "never watch me work."

# · 01:52.73801:56.524

"Але", - сказала вона, - "Ніколи не дивіться як я працюю".

Neloth 18.03.17 в 21:19

Shall we begin?

# · 02:02.41502:04.782

Почнемо?

Neloth 18.03.17 в 21:19

Amy!

# · 02:04.78402:06.283

Емі!

Neloth 18.03.17 в 21:01

David?

# · 02:07.58702:08.702

Девіде?

_hellisa 18.03.17 в 15:18

The cloth the young woman spun

# · 02:12.50802:14.432

Зшитий дівчиною одяг

Neloth 18.03.17 в 21:21

was fine and beautiful.

# · 02:14.46702:16.844

був міцним та гарним.

Neloth 18.03.17 в 21:23

The woodcutter grew rich, but also curious.

# · 02:16.87902:22.466

Лісоруб розбагатів і зацікавився.

Neloth 18.03.17 в 21:23

Shall we begin?

# · 02:30.19302:32.142

Почнемо?

Neloth 18.03.17 в 21:24

One day, while the girl was at her loom,

# · 02:33.31002:35.446

Одного дня, коли дівчина була за верстатом,

Neloth 18.03.17 в 21:24

he and his wife peeked inside

# · 02:35.48102:37.448

він з дружиною нишком глянули всередину

Neloth 18.03.17 в 21:26

and saw that she wasn't a woman at all.

# · 02:37.48302:40.451

і побачили, що то зовсім не дівчина.

Neloth 18.03.17 в 21:26

She was a crane.

# · 02:40.48602:42.720

То був журавель.

Neloth 18.03.17 в 21:27

What happened?

# · 02:42.75502:44.572

І що далі?

Neloth 18.03.17 в 21:29

The crane flew off, never to be seen again.

# · 02:44.60702:49.043

Журавель полетів і більше не повертався.

Neloth 18.03.17 в 21:31

How is your coffee?

# · 02:49.07802:51.629

Як кава?

Neloth 18.03.17 в 21:32

I'll have another.

# · 02:58.78403:00.246

Вип'ю ще одну.

Neloth 18.03.17 в 21:33

While you wait, have you heard the story

# · 03:00.28103:02.062

Поки чекаєте, ви чули колись казку

Neloth 18.03.17 в 21:35

of the poor woodcutter and his wife?

# · 03:02.09703:04.475

про бідного лісоруба та його дружину?

Neloth 18.03.17 в 21:35

I don't believe I have.

# · 03:04.51003:06.152

Здається, ні.

Neloth 18.03.17 в 21:37

You see we're serious.

# · 03:06.95703:08.634

Бачиш, ми серйозно.

Neloth 18.03.17 в 21:38

I don't know.

# · 03:08.74003:10.987

Я не знаю.

Neloth 18.03.17 в 21:39

Ready?

# · 03:16.73903:19.106

Готовий?

Neloth 18.03.17 в 21:40

Shall we begin?

# · 03:28.45103:30.034

Почнемо?

Neloth 18.03.17 в 21:40

Normally with memory
work we go systematically,

# · 03:30.08603:33.787

Зазвичай з пам'яттю ми працюємо систематично,

Neloth 18.03.17 в 21:42

back to front, step-by-step
through your life.

# · 03:33.83903:36.507

назад, крок за кроком через усе життя.

Neloth 18.03.17 в 21:45

We show you that each
instance of your illness

# · 03:36.54203:38.542

Ми показуємо. що кожен приступ твоєї хвороби

Neloth 18.03.17 в 21:56

was actually your power manifesting.

# · 03:38.54403:41.011

насправді був виявом сили.

Neloth 18.03.17 в 21:58

In this way, we discover
your abilities together.

# · 03:41.04703:43.130

Таким чином, ми відкриваємо твої здібності разом.

Neloth 18.03.17 в 21:59

We learn what the triggers are,

# · 03:43.18203:45.516

Дізнаємося, що її провокує,

Neloth 18.03.17 в 22:02

but because of your sister we
don't have that kind of time.

# · 03:45.55103:48.852

але, через твою сестру, у нас немає вдосталь часу.

Neloth 18.03.17 в 22:02

So let's focus on the big events.

# · 03:48.88803:51.105

Тому зосередимось на найважливіших подіях.

Neloth 18.03.17 в 22:05

Наступна сторінка →

Хвилинку...