Legion / Легіон: s2e07. Chapter 15 / Розділ 15

Оригінал англійською Переклад українською

Ostensibly on Legion...

# · 00:00.92000:03.122

У попередніх серіях...

_hellisa 16.05.18 в 15:34

NARRATOR: A delusion starts
like any other idea, as an egg.

# · 00:03.15500:06.493

Ілюзія з’являється так, як і решта ідей, вона мов яйце.

_hellisa 16.05.18 в 16:39

From the shell, you'd never
know anything was wrong.

# · 00:06.52600:10.429

Дивлячись на шкарлупу, не скажеш, що щось не так.

_hellisa 16.05.18 в 16:39

It's what's inside that matters.

# · 00:10.46300:13.800

Важливе те, що всередині.

_hellisa 16.05.18 в 16:39

You're still working for him.

# · 00:16.35200:18.888

Ти і досі працюєш на нього?

_hellisa 16.05.18 в 16:40

- The Shadow King.
- Okay,

# · 00:18.92100:20.389

- Короля тіней.
- Добре,

_hellisa 16.05.18 в 16:40

I'm not not working for him.

# · 00:20.42200:22.859

Добре, я не не працюю на нього.

_hellisa 16.05.18 в 16:41

How are you real?

# · 00:22.89200:24.660

Як ти жива?

_hellisa 16.05.18 в 16:41

Whose body is that?

# · 00:27.76400:29.331

Чиє це тіло?

_hellisa 16.05.18 в 16:37

LENNY: I'm not sure
Farouk found his body.

# · 00:29.36500:31.033

Не думаю, що Фарук знайде своє тіло.

_hellisa 16.05.18 в 16:42

I think he found mine.

# · 00:32.70100:34.670

Думаю, він знайде моє.

_hellisa 16.05.18 в 16:42

(crying): No, no, no, no.

# · 00:34.70300:36.806

Ні, ні, ні, ні.

_hellisa 16.05.18 в 15:34

NARRATOR: Moral panic is defined
as "public anxiety or alarm

# · 01:10.23901:14.777

Моральна паніка - це соціальний феномен,

_hellisa 16.05.18 в 16:55

"in response
to a perceived threat

# · 01:14.81101:16.779

що полягає у поширенні в суспільстві масової істерії щодо

_hellisa 16.05.18 в 16:57

to the moral standards
of society."

# · 01:16.81301:19.315

того, що загрожує безпеці суспільства та її моральним цінностям.

_hellisa 16.05.18 в 16:58

The road to moral panic

# · 01:24.25301:27.156

У шляху до моральної паніки

_hellisa 16.05.18 в 17:14

has several stops.

# · 01:27.18901:31.393

є декілька зупинок.

_hellisa 16.05.18 в 17:14

The first is concern.

# · 01:31.42701:35.131

Перша - це неспокій.

_hellisa 16.05.18 в 17:16

This concern, limited at first,

# · 01:39.10101:44.106

Цей неспокій, спочатку обмежений,

_hellisa 16.05.18 в 17:16

spreads from person to person...

# · 01:44.14001:47.009

поширюється від людини до людини...

_hellisa 16.05.18 в 17:17

amplified by cultural forces...

# · 01:53.51501:56.018

а потім підсилюється культурними факторами...

_hellisa 16.05.18 в 18:23

until rational concern

# · 02:01.15702:04.827

поки раціональний неспокій

_hellisa 16.05.18 в 18:24

becomes irrational fear.

# · 02:04.86102:07.830

не стане ірраціональним страхом.

_hellisa 16.05.18 в 18:24

People come to believe

# · 02:10.46602:11.968

Люди починають вірити,

_hellisa 16.05.18 в 18:24

something terrible is happening.

# · 02:12.00102:13.836

що станеться щось жахливе.

_hellisa 16.05.18 в 18:24

Something they cannot see.

# · 02:13.87002:17.173

Те, що вони не можуть побачити.

_hellisa 16.05.18 в 16:49

That they can't control.

# · 02:17.20602:19.541

Те, що вони не можуть контролювати.

_hellisa 16.05.18 в 16:49

It has come for others.

# · 02:25.98202:28.851

Це сталося з іншими.

_hellisa 16.05.18 в 18:25

It will come for them.

# · 02:28.88502:31.787

І станеться з ними.

_hellisa 16.05.18 в 18:25

(distorted): Witch!

# · 02:31.82002:32.955

Відьма!

_hellisa 16.05.18 в 15:36

Get her!

# · 02:32.98902:34.991

Хапайте її!

_hellisa 16.05.18 в 16:49

NARRATOR: Whether or not
the threat is real,

# · 02:38.52702:41.964

Не важливо, справжня паніка чи ні,

_hellisa 16.05.18 в 16:49

the response certainly is.

# · 02:41.99802:45.401

реакція на неї завжди реальна.

_hellisa 16.05.18 в 16:50

And it is often excessive.

# · 02:45.43402:49.438

І вона завжди надмірна.

_hellisa 16.05.18 в 18:27

Ask yourself:

# · 03:07.85603:10.059

Спитайте себе:

_hellisa 16.05.18 в 18:27

What's more terrifying,

# · 03:10.09203:14.230

"Що лякає більше:

_hellisa 16.05.18 в 18:27

fear, or the frightened?

# · 03:14.26303:18.434

страх, чи бути наляканим?"

_hellisa 16.05.18 в 18:28

DAVID (over megaphone): Amahl Farouk,

# · 04:56.49804:58.667

Амале Фарук,

_hellisa 16.05.18 в 15:36

tapeworm, parasite, shit beetle.

# · 04:58.70005:04.440

черв'яче, паразите, гнойовику.

_hellisa 16.05.18 в 18:28

I'm calling you out.

# · 05:04.47305:07.309

Я викликаю тебе.

_hellisa 16.05.18 в 18:29

You're upset.

# · 05:30.73205:33.069

Ти засмучений.

_hellisa 16.05.18 в 18:29

Use your words.

# · 05:40.40905:42.044

Краще словами.

_hellisa 16.05.18 в 18:32

Amy.

# · 05:44.08005:46.048

Емі.

_hellisa 16.05.18 в 17:17

Oh, please.

# · 05:46.08205:47.649

Благаю.

_hellisa 16.05.18 в 15:43

She put you in I'asile,
like a crazy person.

# · 05:47.68305:50.419

Вона поклала тебе в лікарню, наче божевільного.

_hellisa 16.05.18 в 18:33

I was sick.

# · 05:50.45205:52.321

Я був хворий.

_hellisa 16.05.18 в 18:30

You were a joke, something
to laugh at with her friends.

# · 05:52.35405:56.325

Ти був клоуном, над яким її друзі могли сміятися.

_hellisa 16.05.18 в 18:31

David the dancing bear.

# · 05:56.35805:57.726

Девід - ведмідь, що танцює.

_hellisa 16.05.18 в 18:31

+1

She was trying to help me,
and you killed her.

# · 05:59.46106:04.032

Вона намагалася допомогти мені і ти вбив її.

_hellisa 16.05.18 в 18:19

Did she?

# · 06:08.03606:10.005

Хіба?

_hellisa 16.05.18 в 19:37

Наступна сторінка →

Хвилинку...