Legion / Легіон: s2e03. Chapter 11 / Розділ 11

Оригінал англійською Переклад українською

NARRATOR: You've heard
of the placebo effect.

# · 00:05.15500:07.858

Ви ж чули про ефект плацебо?

_hellisa 18.04.18 в 12:33

But are you aware...

# · 00:07.89100:10.261

Але чи знаєте ви...

_hellisa 18.04.18 в 12:33

of the nocebo effect?

# · 00:10.29400:13.397

про ефект ноцебо?

_hellisa 18.04.18 в 12:33

In which the human body has
a negative physical reaction

# · 00:13.43100:16.567

Коли людське тіло негативно реагує на

_hellisa 18.04.18 в 12:34

to a suggested harm.

# · 00:16.60000:18.001

очікувану шкоду.

_hellisa 18.04.18 в 12:35

This will make you vomit.

# · 00:18.03500:20.471

Від цього ти блюватимеш.

_hellisa 18.04.18 в 12:35

This will make you vomit.

# · 00:24.40800:25.676

Від цього ти блюватимеш.

_hellisa 18.04.18 в 12:35

This will make you vomit.

# · 00:30.81400:32.350

Від цього ти блюватимеш.

_hellisa 18.04.18 в 12:35

NARRATOR: Your mind
has the power

# · 00:32.38300:33.851

Ваш мозок здатен

_hellisa 18.04.18 в 12:35

to create
its own physical reality.

# · 00:33.88400:36.287

створювати свою власну реальність.

_hellisa 18.04.18 в 12:35

This will make you vomit.

# · 00:36.32000:37.355

Від цього ти блюватимеш.

_hellisa 18.04.18 в 12:36

NARRATOR: Why do we yawn
when we see others yawn?

# · 00:55.07200:58.976

Чому ми позіхаємо, коли бачимо як інші це роблять?

_hellisa 18.04.18 в 12:36

- (people shouting)
- NARRATOR: Throughout history,

# · 00:59.00901:01.345

Упродовж історії

yarmolchuk 18.04.18 в 15:30

- there have been incidents.
- (Screaming)

# · 01:01.37901:03.547

були такі випадки.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:30

- The Dancing Plague of 1518...
- (Screaming)

# · 01:03.58101:07.318

Танцювальна чума 1518-го року...

yarmolchuk 18.04.18 в 15:31

the Tanganyika
laughter epidemic...

# · 01:07.35101:09.653

епідемія сміху в Танганьїці...

yarmolchuk 18.04.18 в 15:32

the Hindu milk miracle.

# · 01:11.38901:13.657

індійське молочне диво.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:33

Some believe they're
a response to stress.

# · 01:19.19601:23.667

Дехто вірить, що це відповіді на стрес.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:33

- She is our daughter!
- She is my daughter!

# · 01:32.97601:34.244

- Вона наша донька!
- Вона моя донька!

yarmolchuk 18.04.18 в 15:33

You didn't have her by yourself!

# · 01:34.27801:35.746

Не лише твоя!

yarmolchuk 18.04.18 в 15:34

WOMAN: I don't care anymore,
what you have to say!

# · 01:35.77901:37.281

Мені тепер байдуже, що ти скажеш!

yarmolchuk 18.04.18 в 15:34

I'm done!

# · 01:37.31501:38.649

З мене досить!

yarmolchuk 18.04.18 в 15:34

NARRATOR: Psychologists call it
a conversion disorder.

# · 01:43.32101:46.790

Психологи називають це конверсійним розладом.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:35

In that the body converts
a mental stress...

# · 01:50.02701:52.596

Тіло перетворює психологічний стрес

yarmolchuk 18.04.18 в 15:35

to a set of physical symptoms.

# · 01:54.09701:55.899

на фізичні прояви.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:35

In this case, a tic, or spasm.

# · 01:55.93301:58.602

У цьому випадку на тік чи спазм.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:36

And, like any disorder,

# · 02:01.23802:03.307

І, як інші розлади,

yarmolchuk 18.04.18 в 15:36

it can be contagious.

# · 02:03.34102:06.744

він може передаватись.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:36

This kind of collective behavior

# · 02:08.21102:09.447

Така колективна поведінка

yarmolchuk 18.04.18 в 15:36

is not limited to human beings.

# · 02:09.48002:11.148

людьми не обмежується.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:39

What we know is that,
in certain communities,

# · 02:15.48602:18.255

Нам відомо, що в деяких громадах

yarmolchuk 18.04.18 в 15:37

under specific circumstances,

# · 02:18.28802:21.625

під впливом певних обставин,

yarmolchuk 18.04.18 в 15:37

an involuntary physical symptom
developed by one person...

# · 02:21.65902:25.596

фізичні симптоми, які мимоволі з’явились у однієї людини...

yarmolchuk 18.04.18 в 15:38

can become viral.

# · 02:27.03002:28.999

можуть стати заразними.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:38

- MAN: You all right?
- NARRATOR: And spread,

# · 02:31.60202:33.437

- Ти в порядку?
- І поширюватись

yarmolchuk 18.04.18 в 15:40

from person...

# · 02:33.47102:34.605

від однієї людини...

yarmolchuk 18.04.18 в 15:40

What was that?

# · 02:36.40702:37.775

Що це було?

yarmolchuk 18.04.18 в 15:41

To person...

# · 02:37.80802:39.276

До іншої...

yarmolchuk 18.04.18 в 15:41

(crying): I...
I don't know what to do.

# · 02:39.30902:41.278

Я... я не знаю що робити.

_hellisa 18.04.18 в 12:28

Я... я не знаю, що робити.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:57

+1

Steph, just calm down.

# · 02:41.31102:43.280

Стеф, просто заспокойся.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:58

It's gonna go away.

# · 02:43.31302:44.648

Усе минеться.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:58

to person...

# · 02:45.94902:47.951

До іншої...

yarmolchuk 18.04.18 в 15:58

How are... how are you?

# · 02:59.99703:01.565

Як... як ти?

yarmolchuk 18.04.18 в 15:58

NARRATOR: Until the entire
community is infected.

# · 03:01.59903:03.967

Поки не заразяться усі.

yarmolchuk 18.04.18 в 15:59

But you don't see
other signs of, uh...

# · 03:13.31003:15.779

Але ви більше не бачите проявів...

yarmolchuk 18.04.18 в 16:00

NARRATOR: And so,
my question to you is,

# · 03:15.81303:19.182

І тому я запитую вас:

yarmolchuk 18.04.18 в 16:00

if the idea of illness

# · 03:19.21603:21.218

якщо думка про хворобу

yarmolchuk 18.04.18 в 16:00

can become illness,

# · 03:21.25103:24.287

може стати хворобою,

yarmolchuk 18.04.18 в 16:00

what else about our reality

# · 03:24.32103:27.491

що ще в нашій реальності

yarmolchuk 18.04.18 в 16:00

is actually a disorder?

# · 03:27.52503:30.694

насправді є розладом?

yarmolchuk 18.04.18 в 16:00

Наступна сторінка →

Хвилинку...