Legion / Легіон: s2e02. Chapter 10 / Розділ 10

Оригінал англійською Переклад українською

A diversion?

# · 00:16.68700:19.190

Диверсія?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:53

Why?

# · 00:19.22300:20.824

Навіщо?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:53

So we can get in.

# · 00:22.05900:23.427

Щоб потрапити всередину.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:53

Yeah, I got that part.

# · 00:23.46000:24.895

Так, це я зрозумів.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:53

Why?

# · 00:24.92800:27.364

Навіщо?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:54

Remember when we used
to get high, and you'd ask,

# · 00:27.39800:30.567

Пригадуєш, як ми колись обдовбувались і ти щоразу

yarmolchuk 11.04.18 в 17:54

every time, "Why is it blue?"

# · 00:30.60100:32.403

питав: "Чому воно блакитне?"

yarmolchuk 11.04.18 в 17:54

And I would say,
"It's always blue, man."

# · 00:32.43600:34.037

І відповідала: "Воно завжди блакитне, чуваче".

yarmolchuk 11.04.18 в 17:54

Y-Yeah, except
that never happened.

# · 00:34.07100:35.172

Ага, тільки от такого ніколи не було.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:55

That's a fake memory.

# · 00:35.20600:36.673

Це фальшивий спогад.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:55

I-I didn't meet you
till the hospital.

# · 00:36.70700:38.509

Я не знав тебе, поки не потрапив у лікарню.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:55

But you remember it, right?

# · 00:38.54200:40.043

Але ж ти пам’ятаєш?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:55

Fake, real, you remember it!

# · 00:40.07700:41.945

Фальшивий спогад, справжній, ти пам’ятаєш!

yarmolchuk 11.04.18 в 17:56

So it happened.

# · 00:41.97800:44.181

Тому це було.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:56

Are you you at all?

# · 00:44.21500:46.217

Ти це, взагалі, хоч ти?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:56

Lenny from the-the hospital,
the corn flake girl?

# · 00:46.25000:49.453

Ленні з лікарні, яка любить кукурудзяні пластівці?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:57

Who couldn't stand
the word "nipples"?

# · 00:49.48600:51.855

Яка не терпить слова "соски"?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:57

Or is this just a... a mask?

# · 00:51.88800:54.625

Чи це лише... маска?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:58

(groans) Does it matter?

# · 00:54.65800:56.860

А це важливо?

yarmolchuk 11.04.18 в 17:58

Bodies and minds, humanity.

# · 00:56.89300:59.263

Тіла і розуми, люди.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:58

Nobody has ever asked a puma
its opinion.

# · 00:59.29601:02.099

Ніхто ніколи не запитував пуму, що думає вона.

yarmolchuk 11.04.18 в 17:59

Or a stalk of asparagus
how it feels.

# · 01:02.13301:05.202

Як і не питали у спаржі, що вона відчуває.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:00

My associate is who she needs
to be at this moment.

# · 01:05.23601:08.705

Моя приятелька зараз якраз така, якою їй треба бути.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:02

Look, all I know
is she said to help you...

# · 01:11.74201:14.278

Слухай, я знаю тільки, що вона сказала тобі допомогти...

yarmolchuk 11.04.18 в 18:01

Syd... and I love her,
I trust her,

# · 01:14.31101:16.913

Сід... і я люблю її, довіряю їй,

yarmolchuk 11.04.18 в 18:01

so... I-I will.

# · 01:16.94701:20.317

тому... допоможу.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:01

Just, no more lies.
If we're gonna do this,

# · 01:20.35101:22.753

Просто не бреши. Якщо ми працюватимемо разом,

yarmolchuk 11.04.18 в 18:03

if I'm gonna help you
find your body,

# · 01:22.78601:25.622

якщо я допомагатиму тобі знайти тіло,

yarmolchuk 11.04.18 в 18:03

you're gonna give me back
my friends,

# · 01:25.65601:27.624

ти повернеш мені друзів,

yarmolchuk 11.04.18 в 18:03

and we're gonna do whatever
she... Syd, future Syd...

# · 01:27.65801:30.227

і ми займемось тим, що б там вона... Сід з майбутнього...

yarmolchuk 11.04.18 в 18:03

whatever she says.

# · 01:30.26101:33.264

що б вона не сказала.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:04

But let me be ultra clear:
Nobody gets hurt.

# · 01:33.29701:37.801

Але дозвольте прояснити: ніхто не постраждає.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:04

You got it?

# · 01:41.03701:43.039

Зрозуміли?

yarmolchuk 11.04.18 в 18:04

OLIVER: He agreed.

# · 02:01.95802:03.760

Він згоден.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:04

We go tonight.

# · 02:03.79402:06.197

Йдемо ввечері.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:05

OLIVER 2: Don't worry.

# · 02:25.81602:27.184

Не турбуйся.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:05

We'll find it.

# · 02:27.21802:28.885

Ми його знайдемо.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:05

(quietly): When I spoke to the boss...

# · 03:50.33403:53.904

Коли я говорив із босом...

yarmolchuk 11.04.18 в 18:07

Fukyama.

# · 03:53.93703:55.539

Фукіямою.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:05

He said the plan was to kill
Oliver when we find him.

# · 03:55.57204:00.176

Він сказав, що планував убити Олівера, коли ми його знайдемо.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

Let's make sure
we find him first.

# · 04:06.95004:10.954

Впевнимось, що знайдемо його перші.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

DAVID: Is he... sh-she...

# · 04:13.62404:15.258

Він... вона...

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

are they...

# · 04:15.29204:16.560

вони...

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

I don't know what to call them.

# · 04:16.59304:17.994

Не знаю, як їх звати.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

We call them Vermillion.

# · 04:18.02804:20.597

Ми звемо їх Вермілліон.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

DAVID: Are they mutants?

# · 04:20.63104:23.099

Вони мутанти?

yarmolchuk 11.04.18 в 18:06

Androids, I think.

# · 04:23.13304:25.736

Андроїди, здається.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:07

Synthetic, artificial.

# · 04:25.76904:29.473

Синтетичні, штучні.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:08

I'll be honest.

# · 04:31.70804:33.510

Буду чесним.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:08

They made me nervous at first.

# · 04:33.54404:36.112

Спочатку я через них нервувався.

yarmolchuk 11.04.18 в 18:08

Наступна сторінка →

Хвилинку...